Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 5/2021 Prílohy k zmluve o duálnom vzdelávaní s DPH 30.08.2021 Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Zmluva Príloha č.1/2021-0546 s DPH 22.07.2020 Martinská teplárenská, a,.s. Mgr. Danka Černáková riaditeľka
Zmluva 6/2017 zmluva o nájme nebyt.priestorov s DPH 6/2017 11.04.2017 ŽSK, Soš obchodu a služieb Midaro kurzy s.r.o.,
Zmluva 5/2017 Rámcová dohoda s DPH 5/2017 10.04.2017 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva 4/2017 Rámcová dohoda s DPH 4/2017 03.04.2017 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva 12017 zmluva o zabepeč. praktic.vyučovania formou odbor. výcviku s DPH 12017 09.01.2017 Odborné učilište SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva 112017 Dodatok k zmluve o zabezpečení stravovania 2,70 s DPH 112017 02.01.2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb Odborné učilište, Stavbárska 11
Zmluva 50/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 06.12.2017 Midaro Education s.r.o SOŠ obchodu a služieb Martin Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. ZK01/VK/18/04/002 s DPH 06.07.2020 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Danka Černáková riaditeľka
Zmluva Zmluva o servisnej službe s DPH 02.09.2020 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Mgr. Danka Černáková riaditeľka
Zmluva Príloha č.1/2021-0046 s DPH 22.07.2020 Martinská teplárenská, a,.s. Mgr. Danka Černáková riaditeľka
Zmluva Dohoda - kuchyna Kollarova s DPH 31.08.2018 Stravovacie zariadenie Kollárová
Zmluva 001/2018/HR-DV Prilohy s DPH 01.09.2018 ECCO
Zmluva 001/2016/HR-DV Prilohy s DPH 01.09.2018 ECCO
Zmluva Licenčná zmluva s DPH 20.08.2018 KROS, a.s.
Zmluva 91/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 04.09.2018 Odborné učilište
Zmluva 86/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 13.07.2018 Miroslava Stankovianska - Mäso Ľadoveň
Zmluva 82/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 13.07.2018 NEOGRAFIA, a.s.
Zmluva 29616 zmluva o spolupráci s DPH 29616 29.06.2016 Centrum voľného času SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva Dohoda o vykonaní funkcie inštruktora s DPH 13.07.2018 TESCO STORES a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13134

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria