Navigácia

Stredoškolská odborná činnosť - SOČ

 

 

ŠKOLSKÉ KOLO  súťaže sa konalo 5.februára 2020 v učebni C 5.

Do súťaže „Stredoškolskej odbornej činnosti“ sa zapojila

Viktória Kiššová,

(žiačka 5. ročníka študijného odboru Hotelová akadémia)

 v odbore č.  08 Hotelierstvo, gastronómia a cestovný ruch,

na tému: Dopyt po cateringových službách na Slovensku.

Odborná hodnotiaca komisia pracovala v zložení:

RNDr. Libuše Grulichová, PhDr. Peter Huľo, PhD. a Ing. Nataša Račeková

Žiačka obhajovala svoju prácu formou prezentácie. Cieľom jej práce  bolo zistiť záujem o využívanie cateringových služieb spotrebiteľov na Slovensku, producentov o ich poskytovanie a spoznať ekonomický prínos, ktorý plynie z tejto podnikateľskej činnosti.

Žiačka získala 1. miesto v ŠK SOČ a postúpila do OK SOČ.

OK SOČ, ktoré sa konalo 9. 3. 2020 na SPŠ v Martine.

Tu získala 2. miesto. 

Napriek mimoriadnym opatreniam sa konalo dňa 7. apríla 2020 KK SOČ v Kysuckom Novom Meste, ktoré prebiehalo dištančnou formou.

Žiačka sa so svojou prácou umiestnila na 3. mieste.

Srdečne gratulujeme!

Martin , 26.05.2020

Autor: RNDr. Libuše Grulichová

 

 

40. ročník súťaže „Stredoškolská odborná činnosť“ – ŠKOLSKÉ  KOLO

ŠKOLSKÉ KOLO  súťaže sa konalo    28.februára 2018    v učebni C 5.

Odborná hodnotiaca komisia pracovala v zložení: Mgr. Janka Petríková,

Ing. Janka Jancková a Ing. Pavol Kapusňák.

Výsledky školského kola :

V odbore č.  16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

                    Filip Cabadaj III. IKT

Téma:         Terchovská muzika v modernom prevedení: World music

V odbore č.  13 História, filozofia, právne vedy

                   Branislav Jelšovský III.T

Téma:         História mesta Turany

 

Filip obhajoval svoju prácu formou prezentácie, v ktorej použil autentické fotografie a zvukové ukážky nahrávok skupín Arzén a Nebeská muzika.

Braňo zhodnotil poznatky občanov Turian o histórii mesta formou ankety.

Obidvom účastníkom  gratulujeme a držíme palce aby boli úspešní aj v okresnom kole.

Martin 28.2.2018    Mgr. Bartošová

 

 

39. ročník súťaže „Stredoškolská odborná činnosť“ – KRAJSKÉ  KOLO

Filip Cabadaj z triedy II. IKT  s prácou na tému  Terchovská muzika v Turci  reprezentoval našu školu aj v krajskom  kole SOČ, ktorá sa konala dňa 04. apríla 2017 v Spojenej škole Kysucké Nové Mesto.

Jeho práca bola zadelená do kategórie 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba. V tejto kategórii bolo 11 najzaujímavejších prác z regionálnych kôl.  Zvláštnosťou je, že sa s podobnou témou stretli dve práce, jedna naša o Terchovskej muzike v Turci a jedna zo Žiliny, o Terchovskej muzike.

Filipovi za vzornú reprezentáciu patrí pochvala a gratulácia.

Veríme, že sa na budúci rok budeme tešiť s ďalšími študentmi v tejto zaujímavej súťaži SOČ.

Autor: Mgr. Bartošová

 

38. ročník súťaže „Stredoškolská odborná činnosť“ – KRAJSKÉ  KOLO

Dňa 5. apríla 2016 sa v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste konalo krajské kolo 38. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Súťažilo 154 žiakov stredných škôl Žilinského kraja v 17-tich odboroch, ktorí do tohto kola postúpili z okresných kôl. Našu školu reprezentovali traja žiaci v dvoch odboroch.
 Ivana Precnerová V. HA a Ivana Kramárová V. HA v odbore  Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia.  Lukáš Matožek
III. C-K-O v odbore  Biológia. V silnej konkurencii obstáli výborne a umiestnili sa na pekných miestach.

3.  miesto:  Lukáš Matožek s prácou „ Lepidoptera “

 (mini - encyklopédia o domácom chove motýľov) 

4. miesto:  Ivana Precnerová s prácou „ Vplyv molekulárnej gastronómie na ľudské zdravie “

6. miesto:  Ivana Kramárová s prácou „ Nové trendy v slovenskej gastronómii “

 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za vynikajúce výsledky a srdečne blahoželáme.

 

                                                

                        Autor textu:  RNDr. Jana Ramachová                      Autor foto: Ing. Slavomíra Guráňová

                                                 metodik SOČ

 

 

38. ročník súťaže „Stredoškolská odborná činnosť“ – OKRESNÉ  KOLO

 

Okresné kolo súťaže SOČ  sa konalo v  SPŠ Martin  dňa 18. marca 2016.

 Súťažilo 36 žiakov stredných škôl z okresu Martin a Turčianskych Teplíc v deviatich súťažných kategóriách. Našu školu reprezentovali traja žiaci a to veľmi úspešne. Získali sme dve 1. miesta a jedno 2. miesto. Všetci traja postupujú do krajského kola.

 V odbore   08 HOTELIERSTVO, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH  súťažili len dve a to naše žiačky. Síce do krajského kola postupujú vždy len prvé dve miesta, tak nepostúpili automaticky. Museli si svoje práce obhájiť pred odbornou hodnotiacou komisiou. Tá rozhodla nasledovne:

1. miesto: Ivana KRAMÁROVÁ s prácou „Nové trendy v slovenskej gastronómii“ Zaoberá sa novými trendmi ako sú napr.:  TAKE AWAY, „Fanky“ jedlá, RAWfood, zážitková, etnická či welnes gastronómia, BIO produkty a potraviny. Okrem toho porovnáva záujem verejnosti o tieto nové trendy formou rozhovorov v dvoch lokalitách. V  RAWfood reštaurácii BEMBA v Bratislave a bioobchode VitaLine v Martine.

2. miesto: : Ivana PRECNEROVÁ s prácou  „Vplyv molekulárnej gastronómie na ľudské zdravie“  Táto, u nás pomerne málo známa a netradičná príprava pokrmov, používa aj tekutý dusík a rôzne chemické látky. Aké názory na takúto „chemickú kuchyňu“ a jej vplyv na ľudské zdravie majú odborníci ale aj laická verejnosť?To bol hlavný cieľ práce. Zistené výsledky a závery sú veľmi zaujímavé a o tejto problematike budeme ešte isto počuť. Súčasťou obhajoby práce sú aj praktické ukážky z dielne molekulárnej kuchyne, čím sa stáva ešte atraktívnejšou.

V odbore  04 BIOLÓGIA súťažili 4 žiaci. V konkurencii žiakov z gymnázií sme obstáli výborne.

1. miesto: Lukáš MATOŽEK s prácou „Lepidoptera“ ( mini – encyklopédia o domácom chove motýľov) Svojej záľube, chovu motýľov, sa venuje od svojich dvanástich rokov. Literatúry o motýľoch je veľa, no o ich chove málo. Do práce vybral z množstva odchovaných motýľov desať,z troch čeľadí(okáňovité, lišajovité,vidlochvostovité). Popisuje svoje skúsenosti a výsledky vlastného chovu, ktoré doplnil aj vlastnou fotodokumentáciou. Vytvoril tak podklady k mini-encyklopédii o domácom chove motýľov, ktorá isto poteší každého chovateľa. K obhajobe práce doniesol aj ukážku výsledku chovu, preparované motýle.

Všetkým súťažiacim gratulujeme a želáme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa bude konať  5.apríla 2016 v Kysuckom Novom Meste.

         

 

Autorka textu:  RNDr. Jana Ramachová, metodik SOČ

Autorka fotografie: Ing. Slavomíra Guráňová

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria