Navigácia

KADERNÍK

učebný odbor

 

Kód odboru a názov odboru: 6456 H kaderník

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Absolvent učebného odboru 6465 H kaderník po ukončení štúdia úspešne vykonanou záverečnou skúškou získava kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania – 3C.

Po ukončení prípravy samostatne zvláda všetky kadernícke úkony s využitím nových moderných trendov pri ich výkone. Má poznatky o materiáloch používaných v odbore, vie aplikovať jednotlivé materiály na vlasy a vlasovú pokožku s ohľadom na ich zloženie a vlastnosti, o základoch vlasovej kozmetiky, manikúry, líčenia a starostlivosti o pleť, o výrobe vlasových doplnkov a parochní.

Absolvent má vedomosti o kožných chorobách najmä pokožky hlavy, rúk a nôh ako i ďalšie komplexné poznatky z biológie. Ovláda základné ekonomické pojmy a súvislosti ekonomických javov.

 

 

Odborné predmety: 

 

aplikovaná informatika

ekonomika

materiály

odborné kreslenie

osobné financie

psychológia

technológia

výchova k podnikaniu

zdravoveda

odborný výcvik.

 

 

 

 

Absolventi sa uplatnia v pracovných pozíciách ako kaderník, pracovníci firiem zaoberajúci sa výrobkami vlasovej kozmetiky, súkromní podnikatelia v oblasti prevádzkovania kaderníckych salónov a kaderníctiev.

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria