Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

ODBORNÉ UČILIŠTE

Kontakty

Odborné učilište, Stavbárska 11, 03680 Martin

web:  www.oumt.sk

poverená riadením:  Mgr. Anna Macháčková

mobil: 0915 335 780

mail: machackova@sosmt.sk

Dotazník spokojnosti

Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí v minulých rokoch prispeli  Občianskemu združeniu pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb  2%  dane z príjmu, a tak podporili žiakov našej školy. 

Opäť Vás chceme požiadať, aby ste využili možnosť a podporili vzdelávanie a mimoškolskú činnosť Vašich detí.

Prezentačné video školy

 

ATRIUM - náš nový školský časopis

Časopis si môžete otvoriť TU          

 

Na svet prišiel časopis, do ktorého môžete všetci prispievať -  najlepšie prostredníctvom našej redakčnej rady (Anna Rusnáková IV.HA a Mgr. J.Petríková). 

Dostanete sa tak aj k ďalším časopisom rôznych škôl, môžte sa inšpirovať aj Vy.

.

Štvrtok 22. 10. 2020

Kam po strednej

         

Časopis pre stredoškolákov

 

Župné noviny

Portál vysokých škôl

35 vysokých škôl na jednom mieste

´´Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.´´ J. A. Komenský

Vitajte na oficiálnej stránke Strednej odbornej školy obchodu a služieb Martin.

Novinky

 • Od 12. 10 .2020 do odvolania pre všetkých žiakov školy platí nasledovné :

  a/ teoretické vyučovanie bude pre všetkých žiakov školy prebiehať dištančne – online vyučovanie,

  b/ odborný výcvik – od 12. 10. 2020 prebieha pre všetkých žiakov dištančnou formou až do dovolania / informácie o OV budú poskytované žiakom prostredníctvom triednych učiteľov alebo majstrov OV /,

  c/ osobitne sa bude riešiť prax hotelovej akadémie – žiaci budú postupovať podľa inštrukcií Ing. Lenky Pšenkovej.

  Je dôležité sledovať stránku školy!!!

 • Kuchyňa na ul.Stavbárska je naďalej (od 12.10.2020) UZAVRETÁ!! Všetky objednané stravy v tejto kuchyni boli resp. budú zrušené, preto žiadame stravníkov, aby v prípade záujmu o stravu, využili kuchyňu na ulici Kollárova. Ďakujeme za pochopenie.

 • Žiaci 2. a 4. ročníka v odbore grafik tlačových médií sa zapojili do súťaže o najkrajšiu záložku na tému ,, 100. výročie SND a 190. výročie ochotníckeho divadla na Slovensku ".

  Počas dištančného vyučovania v rámci odborného výcviku sa snažili v domácich podmienkach niečo vytvoriť.

  Jana Capková MOV

 • Cezhraničná spolupráca

  Udržiavame získané skúsenosti z cezhraničnej spolupráce

  „Tradície bez hraníc“.

  V roku 2015 sa naša škola zapojila do projektu „Tradície bez hraníc“. Od vtedy sa každý rok snažíme upevňovať u žiakov povedomie o tradičných jedlách našich susedov Čechov a využívame k tomu rôzne aktivity, ktoré boli súčasťou tejto cezhraničnej spolupráce so ISŠ-COP a Jazykovou školou vo Valašskom Meziříčí.

  Počas školského roka 2019/2020 sme pripravovali na odbornom výcviku tradičné receptúry zo slovenskej a českej gastronómie, a to jesenné špeciality poľovníckej kuchyne, martinské hody z kačacieho mäsa na moderný spôsob. Po absolvovaní modulov žiaci nadobudli zručnosti, kreatívne myslenie a hlavne spoznávajú regionálne špeciality českej a slovenskej gastronómie. V SOŠ obchodu a služieb sme realizovali pre žiakov 9. ročníkov základných škôl a pre verejnosť prezentáciu pod názvom: „Ukážme čo vieme“ na ktorej sme spolu so žiakmi pripravovali babičkine šúľance s rôznymi posýpkami, domáce jablkové rožky a predvádzali správne zapletanie vianočiek. Nastierali sa tématicky aj stoly, kde bol využitý inventár, získaný z projektu.

 • Erasmus+ AVE ART Ostrava

  Dňa 6. septembra 2020 sa žiačky IV. a II. ročníka v odbore grafik tlačových médií zúčastnili projektu vo vyššej odbornej škole, strednej umeleckej AVE ART Ostrava.

  Cieľom bolo aby sa žiačky vyskúšali a naučili nové metódy, programy v Adobe a videli aj iné technické vybavenie na tejto škole.

  Za úlohu mali vytvoriť vlastný firemný logotyp identity. Prvý deň začali s návrhom , kde si logo nakreslili a nasledujúce dni pokračovali na tabletoch, navrhli a nakreslili ho priamo tam. Potom sa presunuli do programu Adobe Ilustrátor , ktorý poznali už z praxe a tam si logo vektorizovali a upravili do konečného stavu. Mali za úlohu aj previesť logo do čiernobieleho prevedenia a potom do farebného. Tvorili aj svoj vlastný logo manuál. Žiačky sa naučili aj nový program Artfekt v ktorom robili Banner. Venovali sa im dve pani učiteľky (Opavská Veronika a Franková Barbora), ktoré priniesli niečo nové čo sa u nás ešte nepoužívalo. Logá použili v grafike aj na návrh oblečenia ako tričká, čiapky, tašky. Na konci si spravili A2 plagát v ktorom prezentovali čo všetko spravili za dva týždne. Posledný deň prezentovali svoje práce a skutočne kvalifikovane a fundovane, využili svoje zručnosti a schopnosti. Bola som hrdá na ich prácu.

 • Ako sa učíme pripravovať pokrmy doma v čase koronakrízy?

  Po diskusiách vedených našou odbornou učiteľkou - pani Mgr. Bukovinskou, v rámci ktorých sme poúčaní a inštruovaní ako vyrábať jednotlivé pokrmy, máme možnosť všetko si doma vyskúšať. Prináša to úžitok nielen nám – učiacim sa, ale zároveň aj našim rodinám, pre ktorých takto dokážeme pripraviť chutnú, výživnú a esteticky upravenú stravu. Výhodu dnešnej situácie vidíme v urýchľovaní nášho osamostatňovania sa, pretože so všetkými pracovnými operáciami si musíme "nejako" poradiť sami. To, či sa nám darí, posúďte. K nahliadnutiu Vám ponúkame naše výrobky, na ktoré sme hrdí, a to aj napriek tomu, že ešte nie sú dokonalé.

 • Dňa 14.10.2020 sa členovia Predmetovej komisie hotelových a gastronomických služieb zúčastnili prvej „biznisovej“ videokonferencie pod názvom PLANT-POWERED PERSPECTIVES SLOVAKIA zameranej na flexitariánstvo (alternatívne vegetariánstvo), na trendové potraviny rastlinného pôvodu a na výrobu pokrmov z nich. Aktívne na nej vystúpili všetci tí, ktorí mali potrebu niečo povedať k súčasnému stravovaniu. Boli to zväčša zástupcovia výrobcov, resp. spracovateľov zdravých potravín, odborných škôl, Úradu verejného zdravotníctva SR, Slovenského združenia pre značkové výrobky, ap.

 • Svetový deň výživy

  Dňa, 16. októbra si každoročne pripomíname„Svetový deň výživy“ už od roku 1981. Je to tradícia, ktorej patrí miesto medzi aktivitami našej školy. Tento deň nám pripomína vznik založenia FAO v roku 1945. FAO je organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture Organization). Cieľom tejto organizácie je zabezpečiť dostatok potravy a pitnej vody pre obyvateľov rozvojových krajín a dostať do povedomia verejnosti informácie o správnych stravovacích návykoch. Zameriava sa na pomoc týmto krajinám najmä po technickej, technologickej, finančnej a vzdelávacej stránke. Taktiež cieľom tejto akcie je dostať do povedomia verejnosti informácie o správnych stravovacích návykoch. Ide o níženie energetického príjmu, príjmu tukov, najmä živočíšnych, ďalej cholesterolu, sacharidov a soli v strave. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje naše zdravie. Poskytuje krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria