Škola priateľská k deťom

Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11


ODBORNÉ UČILIŠTE

Kontakty

Odborné učilište, Stavbárska 11, 03680 Martin

web:  www.oumt.sk

poverená riadením:  Mgr. Anna Macháčková

mobil: 0915 335 780

mail: machackova@sosmt.sk

Dotazník spokojnosti

Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí v minulých rokoch prispeli  Občianskemu združeniu pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb  2%  dane z príjmu, a tak podporili žiakov našej školy. 

Opäť Vás chceme požiadať, aby ste využili možnosť a podporili vzdelávanie a mimoškolskú činnosť Vašich detí.

Prezentačné video školy

 

ATRIUM - náš nový školský časopis

Časopis si môžete otvoriť TU          

 

Na svet prišiel časopis, do ktorého môžete všetci prispievať -  najlepšie prostredníctvom našej redakčnej rady (Mgr. J.Petríková). 

Dostanete sa tak aj k ďalším časopisom rôznych škôl, môžte sa inšpirovať aj Vy.

.

Štvrtok 23. 9. 2021

Kam po strednej

         

Časopis pre stredoškolákov

najnovšie číslo časopisu

Župné noviny

Portál vysokých škôl

35 vysokých škôl na jednom mieste

Prezentácia odborov

Video k prezentácii odborov pre školský rok 2021/2020 nájdete TU .

´´Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.´´ J. A. Komenský

Vitajte na oficiálnej stránke Strednej odbornej školy obchodu a služieb Martin.

Novinky

 • 7. ročník festivalu vína v hoteli Turiec

  Dňa 3. septembra 2021 sa konal v hoteli Turiec v Martine v poradí už 7. ročník festivalu vína, na ktorom sa zúčastnili vystavovatelia vín z celého Slovenska. Zastúpenie tu mali nielen vinohradníci z jednotlivých vinohradníckych oblastí Slovenska, ale aj spoločnosti zastupujúce drobných vinárov na Slovensku.

  Vínneho festivalu sa zúčastnili aj naši študenti, tretiaci študijného odboru hotelová akadémia, ktorí obsluhovali prítomných hostí a boli nápomocní vystavovateľom vín. Študenti tak mali jedinečnú možnosť a príležitosť oboznámiť sa so všetkým, čo je s vínom spojené, počnúc pestovaním hrozna, pestovateľskými oblasťami, odrodami a výrobou vína, prezentovaním a podávaním vína, degustáciou vína, skladovaním vína. Učili sa posudzovať buket vína. Účasť na tomto podujatí bol pre nich mimoriadnym prínosom. Okrem toho, že si rozšírili svoj vedomostný rozmer, uvedomili si, že odborník na víno nie je len znalcom vína, ale vie promptne a fundovane zodpovedať na rozmanité otázky konzumentov vín.

 • Po prázdninách na Odbornom výcviku

  Po dlhých letných prázdninách sme znova späť v škole a na praxi. A veru sme ani prvý týždeň na odbornom výcviku nezaháľali. Radi by sme sa s Vami chceli podeliť o vizuálne ukážky našich pracovných činností na OVY my, žiačky 2. a 3. ročníka odboru kozmetik.

  Zopakovali sme si všetky už naučené zručnosti. Samozrejme ako prvé bola úprava obočia a farbenie obočia a rias. Ďalšia zručnosť bolo líčenie, ale nie jednoduché. Pani majsterka nám vymyslela losovanie tém, aby to nebolo iba také jednoduché. Celkom to bolo zaujímavé a precvičili sme si aj tvorivosť. Piatok sme zakončili manikúrou a lakovaním nechtov. Náš odborný výcvik je náročný ale zároveň skvelý a tvorivý.

 • Silák školy – Nadácia KIA

  Strednú odbornú školu obchodu a služieb Martin navštevuje mnoho žiakov, ktorí sa venujú posilňovaniu, workout-u a calistenike. Každoročne sa zúčastňujeme okresnej súťaže Mladí turčiansky siláci, kde pravidelne naši žiaci obsadzujú medailové miesta. Taktiež nás navštevujú žiaci, ktorí sa pravidelne venujú „Street workout-u“ a zúčastňujú sa aj celoslovenských súťaží. Naša škola sa im snaží vytvoriť podmienky, kde v rámci hodín telesnej a športovej výchovy môžu trénovať a zdokonaľovať sa. V ostatných rokoch sa nám podarilo za pomoci rôznych projektov, sponzorských darov a samofinancovaním prerobiť „starú“ posilňovňu, ktorá nespĺňala potreby súčasnosti, na modernú a plne vybavenú posilňovňu v ktorej sa žiaci pravidelne venujú cvičeniu. Ďakujeme aj Nadácií KIA, ktorá nám finančne pomohla ešte výraznejšie zlepšiť vybavenie a vďaka zakúpeniu pogumovaných činiek a kotúčov prispela aj k zlepšeniu bezpečnosti žiakov.

 • Zážitková gastronómia s Vojtom Artzom v hoteli Turiec

  Dňa 25.08.2021 sme sa zúčastnili prezentácie jedál z morských plodov s prezidentom slovenského zväzu kuchárov a cukrárov Vojtom Artzom.

  Takýto gastro zážitok pripravili v hotely Turiec a Cookingshow by Vojto Artz sa prezentovala jedlami ako:

  Treska Lion s cestovinami trofie so shitake hubami, sójovou omáčkou a jarnou cibuľkou, alebo Slávky v paradajkovej omáčke.

  Špecialitou bola aj AmuseBouche - novozélandská slávka s paprikovým džemom a ako špeciálny dezert bola sladká bodka na záver v podobe ananásového tataráku s espuma pina coladou a kokosovou zmrzlinou.

 • Ukončenie projektu "Letná škola"

  Projekt "Letná škola" zameraný na získavanie zručností sa po dvoch týždňoch tento piatok 27.8.2021 skončil. Z pohľadu nás majstrov odbornej výchovy ho môžeme jednoznačne vyhodnotiť ako úspešný a zároveň aj prospešný. Prospešným sa stal najmä pre našich zúčastnených študentov a to z hľadiska nadobúdania profesionality a remeselnej zručnosti. Ako sa vyjadrili aj samotní zúčastnení študenti, čas strávený v družnej atmosfére kolektívu

  im bol oveľa príjemnejší, ako nuda a stereotyp doma, či pri počítačoch. Žiaci si precvičili a niektorí aj dobehli odborné zručnosti, ktoré si nemali ako a ani kde upevňovať a zdokonaľovať. Mali možnosť naučiť sa nové techniky a postupy. Čo je ale tiež veľmi cenné, rozvíjali sa u nich aj sociálne zručnosti. Znova zažívali atmosféru žiackeho kolektívu. A ako povedali viacerí, tieto dni boli iné aj napriek tomu, že sa učili. Veríme, že taká dobrá a priateľská atmosféra bude v žiakoch rezonovať aj po celý nasledujúci školský rok.

 • Projekt "Letná škola"

  Projekt "Letná škola" vznikol na pôde ministerstve školstva vedy výskumu a športu SR ako zmysluplný nápad ako pomôcť žiakom a študentom doplniť si ,či znovu si pripomenúť

  vedomosti a zručnosti, ktoré nemali kde žiaci realizovať v čase pandémie. Ukázalo sa totiž, že dištančná forma vzdelávania ,ktorá nahradila prezenčnú nemohla na stredných odborných školách zameraných na výuku "remesiel" tieto praktické zručnosti nijako nahradiť.

  Aj naša škola sa rozhodla na výzvu MŠ SR reagovať a zrealizovala v čase od 16.8.2021 do 27.8.2021 Letnú školu pre dva učebné odbory: polygraf-knihár a kaderník. Našim spoločným cieľom je doplniť požadovanú úroveň vedomostí a zručností žiakov a podporiť ich ďalší rozvoj a motiváciu k vzdelávaniu. Do projektu sa zapojilo spolu 14 študentov a spolu s pani majsterkami realizujú rôzne vzdelávacie aktivity.

 • Banket v country štýle

  Dňa 30.6.2021 sa v našej škole ukončil školský rok 2020/2021 trošku netradične a slávnostne. Štvrtáci zo študijného odboru hotelová akadémia sa postarali o spríjemnenie tohto dňa. Pre všetkých zamestnancov školy podávali slávnostný obed formou banketu v country štýle, v rámci ktorého pripravili a zrealizovali odborný a zábavný program.

  Touto cestou im chceli poďakovať za všetko, čo v pre nich v priebehu roka urobili.

  Autor textu: Angelika Ivaničová, 4. HA Autor videa: Laura Sitárová, 4. HA

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ukončenie školského roka 2020/2021.

  Ako tradične, tak i tento školský rok sme ukončili na školskom dvore našej školy. Prítomných privítalo vedenie školy spolu so zástupkyňami rodičovského združenia našej školy.

  Sme právom hrdí na našich žiakov. Aj keď sme spoločne prežívali taký zvláštnejší školský rok, než sme zvyknutí, darilo sa im perfektne. Svedčí o tom i počet ocenených žiakov. Okrem prospechu a vyznamenaných žiakov, sme mohli oceniť aj žiakov, ktorí sa zúčastňovali rôznych športových a vedomostných súťaží, súťaží zameraných na overenie zručností pri príprave nápojov, tvorcov básní a prvých malých umeleckých diel, spolupomocníkov na rôznych projektoch a ostatných aktívnych a kreatívnych žiakov.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria