Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11


ODBORNÉ UČILIŠTE

Kontakty

Odborné učilište, Stavbárska 11, 03680 Martin

web:  www.oumt.sk

poverená riadením:  Mgr. Anna Macháčková

mobil: 0915 335 780

mail: machackova@sosmt.sk

Dotazník spokojnosti

Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí v minulých rokoch prispeli  Občianskemu združeniu pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb  2%  dane z príjmu, a tak podporili žiakov našej školy. 

Opäť Vás chceme požiadať, aby ste využili možnosť a podporili vzdelávanie a mimoškolskú činnosť Vašich detí.

Prezentačné video školy

 

ATRIUM - náš nový školský časopis

Časopis si môžete otvoriť TU          

 

Na svet prišiel časopis, do ktorého môžete všetci prispievať -  najlepšie prostredníctvom našej redakčnej rady (Mgr. J.Petríková). 

Dostanete sa tak aj k ďalším časopisom rôznych škôl, môžte sa inšpirovať aj Vy.

.

Streda 21. 4. 2021

Kam po strednej

         

Časopis pre stredoškolákov

najnovšie číslo časopisu

Župné noviny

Portál vysokých škôl

35 vysokých škôl na jednom mieste

Prezentácia odborov

Video k prezentácii odborov pre školský rok 2021/2020 nájdete TU .

´´Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.´´ J. A. Komenský

Vitajte na oficiálnej stránke Strednej odbornej školy obchodu a služieb Martin.

Novinky

 • MATURITA 2021 – opravný termín konania EČ a PFIČ maturitnej skúšky

  Opravná skúška z EČ a PFIČ cudzích jazykov sa uskutoční dňa 21. apríla 2021.

  V Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin - Jahodníky, sa bude konať opravná maturitná skúška z EČ a PFIČ predmetu ruský jazyk, úroveň B1.

  Opravnú maturitnú skúšku z EČ a PFIČ v mimoriadnom skúšobnom období vykonajú žiaci týchto stredných škôl:

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin.
 • Schválený plán výkonov na školský rok 2021/2022

  UČEBNÉ ODBORY Kód a názov odbor

  Štátny SV Duálny systém vzdelávania

  3274 H obuvník - 6

  2964 H cukrár 6 2

  6444 H čašník, servírka 7 3

  6445 H kuchár 8 2

 • Termíny prijímacieho konania

  1. termín – 03. 05. 2021

  2. termín – 10. 05. 2021

  ďalší termín : 01. 07. 2021

  Prijímacia komisia: určí riaditeľka školy osobitným menovacím listom

  Vzorové testy na prijímacie konanie:

  Matematika

  Slovenský jazyk a literatúra

  Anglický jazyk

  Nemecký jazyk

  Ruský jazyk

 • TATRATEA TAKE AWAY DRINK CHALLENGE 2021

  Žiaci 3. a 4. ročníka študijného odboru hotelová akadémia sa cez víkend zapojili do barmanskej súťaže s názvom zhodným s názvom tohto článku. Súťaž vyhlásila spoločnosť Karloff, s. r. o. Jej garantom je Slovenská barmanská asociácia.

  Úlohou žiakov bolo pripraviť miešaný nápoj, ktorého hlavnou zložkou je bylinný likér Tatratea 52%, odprezentovať ho na mieste, ktoré je ich srdcu najmilšie. Nápoj musel byť ponúknutý v nádobe „Take Away“, aby potenciálny hosť mohol vychutnať jeho chuť a vôňu nielen počas prechádzky a obdivovania propagovaného miesta, ale aj počas pobytu na iných zaujímavých miestach Slovenska. Propagáciu miesta a nápoja museli žiaci natočiť a zavesiť na Instagram do 18. 04. 2021, do 24.00 hod. Ich diela budú v stanovenom termíne hodnotené širokou laickou verejnosťou prostredníctvom lajkov a menovanou odbornou komisiou.

 • Dištančné vzdelávanie kozmetika

  Počas tohto týždňa sme so žiačkami skúšali napúšťať mihalnice farbou. Bola to zaujímavá práca. Keď navštevujete salón kozmetička spraví obe oči naraz, ležíte pri tom a máte odborne nanesenú farbu. No mi sme robili opak: po sediačky a každé oko zvlášť . Veru sme sa aj nasmiali, keď sme mali farbu všade . Ale dopadlo to super!

  Naše prváčky kozmetičky to zvládli.

  Autor : MOV Lenka Hlavatová foto:Žiačky : 1.KZ-T

 • Úprava fotiek v grafickom programe Photoshop

  Žiaci druhého ročníka v odbore grafik tlačových médií počas dištančného vyučovania preberali s MOV Capkovou na odbornom výcviku tému: úprava fotografií. Cieľom bolo aby si žiaci osvojili rôzne nástroje na úpravu fotografií a obrázkov. Zamerali sme sa na úpravu farebnej fotografie, ktorá sa prekonvertovala na čiernobielu a následne sme ju upravovali do duplexu (dvojfarebnej fotografie), triplexu (trojfarebnej fotografie) a kvadruplexu (štvorfarebnej fotografie). Za domácu úlohu dostali aby si vybrali svoje vlastné fotografie a takto ich upravili v programe Photoshop. Posúďte sami ako sa im to podarilo .

 • Návrh obálky časopisu

  Žiaci druhého ročníka v odbore grafik tlačových médií počas dištančného vyučovania preberali s MOV Capkovou na odbornom výcviku tému: tvorba časopisu, konkrétne obálku časopisu. Za úlohu dostali aby si doma podľa možnosti a použitia grafických programov navrhli prednú stranu obálky časopisu a sami si zvolili aj aký typ obálky si vymyslia. Mali sa v prvom rade zamerať čo všetko má obsahovať obálka časopisu a ako dizajnovo zaujať. Ich úlohou bolo nekopírovať už existujúce časopisové obálky, ale vymyslieť niečo nové. Nie všetci mali možnosť použiť všetky grafické programy, väčšinou využili program Photoshop. Svoje práce si formátovali do JPG a PDF. Používali svoju fantáziu pri spracovaní návrhu a využili svoje nadobudnuté schopnosti v grafických programoch.

 • Vedecko-výskumná činnosť v našej škole

  Nadišiel čas informovať žiakov a pedagogických zamestnancov školy o ďalšej aktivite žiačok 3. ročníka študijného odboru hotelová akadémia – Laury Migrovej a Júlie Raffajovej. Je ňou skúmanie nepoznaných, resp. málo objasnených javov v oblasti cestovného ruchu. Laura sa vo svojej vedecko-výskumnej práci zaoberá vplyvom incentívneho (stimulačného, motivačného) cestovného ruchu na rozvoj ubytovacích zariadení a Júlia vplyvom činností pohostinských a ubytovacích zariadení na životné prostredie. Obidve problematiky sú veľmi zaujímavé, a preto sa už odteraz tešíme na závery ich skúmania, ktoré možno očakávať začiatkom budúceho roku. Záujem žiačok je prihlásiť sa so svojimi prácami do súťaže SOČ a v piatom ročníku prezentovať ich ako svoj vlastný projekt v rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. V prípade, že sa im podarí jednotlivé kapitoly prác seriózne spracovať, môžu ich po minimálnej úprave použiť ako záverečnú prácu bakalárskeho štúdia na katedrách zameraných na služby v cestovnom ruchu. Veríme, že urobia všetko preto, aby ich prvé dielka boli spracované čo najlepšie.

 • Fotografická súťaž: grafik tlačových médií II. KZ-G

  Aj žiaci druhého ročníka v odbore grafik tlačových médií sa zúčastnili česko - slovenskej fotosúťaže cewe Photo Award , ktorá sa konala od 01.02.2021 do 30.03.2021 na tému ,, Rozprávková zima“ . Nafotili fotografie na tému: zimná krajina. Tie najkrajšie zábery budú ohodnotené hodnotnými cenami 1. miesto: Fotoaparát Olympus, 2. miesto: INSTAX 11 SET BLUE, 3. miesto: Kupón v hodnote 40 € na CEWE fotoprodukt, 4.-10. cena kupón v hodnote 20 € na CEWE fotoprodukty. Celkom vyberú a ocenia 10 výhercov v Česku a 10 výhercov na Slovensku. Výhercov za Česko a Slovensko vyberú fotografi Martin Rak a Filip Hrebenda, v priebehu druhej polovice apríla 2021. Môžete si pozrieť fotogalériu fotiek, ktoré žiaci už zaslali na súťaž.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria