Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Dotazník spokojnosti

Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí v minulých rokoch prispeli  Občianskemu združeniu pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb  2%  dane z príjmu, a tak podporili žiakov našej školy. 

Opäť Vás chceme požiadať, aby ste využili možnosť a podporili vzdelávanie a mimoškolskú činnosť Vašich detí.

Prezentačné video školy

 

ATRIUM - náš nový školský časopis

Časopis si môžete otvoriť TU          

 

Na svet prišiel časopis, do ktorého môžete všetci prispievať -  najlepšie prostredníctvom našej redakčnej rady (Anna Rusnáková IV.HA a Mgr. J.Petríková). 

Dostanete sa tak aj k ďalším časopisom rôznych škôl, môžte sa inšpirovať aj Vy.

.

Sobota 8. 8. 2020

Kam po strednej

         

Časopis pre stredoškolákov

 

Župné noviny

Portál vysokých škôl

35 vysokých škôl na jednom mieste

HelpDesk

´´Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.´´ J. A. Komenský

Vitajte na oficiálnej stránke Strednej odbornej školy obchodu a služieb Martin.

Novinky

 • Od 27.7.2020 sa upravujú možnosti objednávania stravy! Dopĺňame možnosti objednania stravy "so sebou", ktorá bude spoplatnená sumou 0,30€, taktiež bude doplnená možnosť objednania chleba k polievke, táto bude spoplatnená sumou 0,10€.

 • V súlade s § 77 ods. 5, 7 a 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresný úrad Žilina, odbor školstva určil miesta konania opravnej maturitnej skúšky, jej externej časti a písomnej formy internej časti (ďalej len „EČ a PFIČ“), o čom písomne v stanovenom termíne informoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Bratislava.

  Opravná skúška z EČ a PFIČ cudzích jazykov sa uskutoční dňa 4. septembra 2020 (piatok).

  V Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Stavbárska 11, 036 01 Martin, sa bude konať opravná maturitná skúška z EČ a PFIČ predmetu anglický jazyk, úroveň B1 a úroveň B2 a ruský jazyk, úroveň B1.

  Dovoľujeme si Vás upozorniť, že
  • časový harmonogram opravného termínu bude v súlade s harmonogramom v riadnom termíne,
  • žiaci, ktorí budú konať EČ a PFIČ MS, sú povinní preukázať sa občianskym preukazom,
  • žiaci stredných škôl, ktorí sa zúčastnia EČ a PFIČ na inej ako kmeňovej škole, vypisujú na OH kód školy, ktorú navštevujú.

 • V pripade, že dňa 29. 06. 2020 nastúpite na školské vyučovanie, ste povinní doložiť vyhlásenie o tom, že neprejavujete príznaky akútneho ochorenia / vyhlásenie je prílohou tohto oznámenia /.
  U študentov mladších ako 18 rokov musí vyhlásenie podpísať zákonný zástupca.

 • Výsledky prijímacieho konania pre nadstavbové štúdium v školskom roku 2020/2021 nájdete

 • 6403 L podnikanie v remeslách a službách pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční

  dňa 23. 06. 2020.

  Je potrebné, aby sa uchádzači o štúdium dostavili do školy o 7,45 hod., začiatok prijímacieho konania je určený na 8,00 hod.

  Uchádzači budú rozdelení do učební po príchode do školy.

  Prosíme o dodržiavanie a rešpektovanie všetkých hygienických opatrení.

  Mgr. Danka Černáková, riaditeľka školy

 • V školskom roku 2020 / 2021 budeme na našej škole po prvýkrát otvárať dvojročný učebný odbor 6468 F pomocník v kuchyni.

 • Kritériá pre prijatie do nadstavbového štúdia v školskom roku 2020/2021:

 • Bratská pomoc pri vzdelávaní kuchárov


  Hovorí sa, že počas pandémie ochorenia COVID - 19 vzrástla solidarita a vzájomná pomoc medzi ľuďmi. V tomto zmysle ma v máji príjemne prekvapila ponuka našej škole od bratov Čechov (ako ich neraz nazývame), bezplatne využívať do konca školského roka ich vzdelávací projekt s názvom Kulinárske umenie. Ponuku sme prijali a veľmi sme ju ocenili v dištančnom vzdelávaní odborného výcviku kuchárov študijného aj učebného odboru.

  O projekte

  Projekt na stránke www.kulinarskeumení.cz ponúka on-line video kurzy profesionálneho varenia ( jeden kurz trvá 10 až 20 minút) z ktorých sa možno naučiť rôzne kuchárske techniky a postupy od základov, ako je správne krájanie nožom, vývary, polievky a omáčky, až po náročnejšie techniky, ako je práca s mäsom a rybami, pečenie, dusenie, konfitovanie alebo varenie metódou sous-vide. Za každým kurzom nasleduje kvíz a jeho okamžité percentuálne vyhodnotenie s možnosťou zopakovať kvíz a zlepšiť si jeho výsledok. Na stránke sa zobrazovali výsledky kvízov jednotlivých žiakov nielen pre nich, ale aj pre učiteľa.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria