Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Dotazník spokojnosti

Piatok 13. 12. 2019

Kam po strednej

         

Časopis pre stredoškolákov

 

Župné noviny

Deň otvorených dverí 2020

Deň otvorených dverí bude dňa 18.2.2020. Bližšie info pridáme neskôr.

´´Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať´´ J. A. Komenský.

Vitajte na oficiálnej stránke Strednej odbornej školy obchodu a služieb Martin.

Novinky

 • Súťaž

  Riaditeľka školy

  vyhlasuje súťaž o vytvorenie názvu a loga pre nový školský internetový časopis. Svoje návrhy posielajte do 10.januára 2020 na adresy : petrikova@zssmt.sk a

  cernakova@zssmt.sk.

  Víťazný návrh bude finančne odmenený.

 • Finančná gramotnosť alebo škola hrou

  Dňa 22.11. a 29.11. 2019 sa žiaci I. NA triedy zúčastnili na Finančnej hre, ktorú viedla Mgr. Martina Lettrichová – finančná poradkyňa. Žiaci pod jej dozorom hrali hru, v ktorej si rozšírili vedomosti z oblasti finančnej slobody. V hre išlo hlavne o to, aby žiaci dobre investovali do budúcnosti. Do hry im vstupovali rôzne nové životné udalosti, ktoré im určovali, čo si môžu dovoliť finančne založiť. Naučili sa investovať peniaze výhodnejšie
  do akcií a dlhopisov, vďaka ktorým si vedeli zaobstarať väčší cash-flow, čiže voľné peniaze zo zisku, za ktoré si mohli dovoliť to, čo pred tým chceli, ale na to nemali. Na záver hry sa spočítali celkové zisky a zárobky na základe, ktorých sa určovalo, či splnili konečný cieľ, ktorým bola finančná sloboda v dôchodkovom veku. Hlavným cieľom bolo otestovanie žiakov, či vedia dobre investovať svoje peniaze a narábať s nimi do budúcnosti.

 • Exkurzia v Národnej rade SR

  Začiatkom decembra sa žiaci nadstavbového štúdia zúčastnili exkurzie do Národnej rady SR v Bratislave. Sprevádzal nás p. Adamišin, ktorý pôsobí na komunikačnom oddelení už niekoľko rokov. Hneď na začiatku nás oboznámil s históriou Slovenska, so štátnymi symbolmi - ako je štátna vlajka, znak, pečať a hymna.

  V pondelok nie je rokovanie vlády, preto tam neboli poslanci. Ale my sme mali šťastie a pristavil sa pri nás p. Galko. Keďže máme odbor podnikanie, rozprávali sme sa o podmienkach podnikania na Slovensku, aké to majú drobní podnikatelia ťažké, čo by mohol štát urobiť, aby túto situáciu zjednodušil a nekládol podnikateľom do cesty prekážky či už byrokratické alebo finančné. Na záver sa s nami aj odfotografoval a vďaka nemu a nášmu rozhovoru sme sa dostali aj večer do Novín TV JOJ. Boli sme hviezdy J

 • Finančná olympiáda

  V uplynulých dvoch týždňoch sa žiaci našej školy zapojili do súťaže finančnej olympiády, ktorá ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti. A zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. Súťaž je určená študentom všetkých stredných škôl a všetkým študentov 8-ročných gymnázií. Prebieha v troch kolách a náročnosť otázok i úloh sa v každom kole zvyšuje. Prvé dve kolá sa uskutočnia formou online testu cez internet. Test je zostavený z otázok z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. Do II. uzavretého kola súťaže postúpi prvých 500 najlepších účastníkov súťaže, ktorí sa zúčastnili I. kola súťaže. Účastníci súťaže postupujúci do II. kola súťaže budú upovedomení o postupe prostredníctvom e-mailovej správy, ktorú uviedli pri registrácii. Verím, že sa do II. kola prebojovali aj študenti našej školy.

 • Mikuláš v školskej jedálni č.1

  Dňa 6.12.do školskej jedálne č.1 zavítal Svätý Mikuláš, čert a anjelik. Svojím príchodom potešil a spríjemnil predvianočnú atmosféru našim hosťom.

  Mikuláš a anjelik rozdávali sladké potešenie k slávnostnému obedu a čert ponaháňal svojimi vidlami po jedálni niektorých hostí.

  Za tradičné postavy boli prestrojení žiaci I.CS-KU-KN a II CS-KU-CU triedy pod vedením MOV p. Mišunovej a kolektívu jedálne p. Bc. Štanclovej.

  Autor MOV p. Mišunová

 • Mik, Mik, Mikuláš ...

  Je už tradíciou, že našu školu v čase adventu navštevuje Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Nebolo to inak ani tento rok, s tým rozdielom, že mal práce trochu viac.

  Premiéru mal Mikuláš, anjel a čert už 30. novembra na Vianočných trhoch. Prekvapil deti aj dospelých, keďže prišiel skôr, ale sladkosť nikto neodmietol. Anjelik rozdal plný košík sladkostí, čert postrašil nejedno nezbedné dieťa a Mikuláš sa naučil kopu nových básničiek J

  5.12.2019 zavítal Mikuláš medzi deti z Materskej školy J. Šimka v Jahodníkoch. Deti sa nevedeli dočkať. Stáli s tváričkami nalepenými na okne a kývali Mikulášovi už po ceste. Strach im nahnal čertisko, ktorý vbehol do triedy ako veľká voda a rozplakal nejedno dieťa. Celú situáciu zachraňoval anjelik. Deti Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a natešení si preberali bohaté balíčky. Keď pani učiteľky pustili hudbu, už sa nikto nebál. Tancovali spoločne ruka v ruke deti, Mikuláš, čert a anjel, aj p. učiteľky.

 • Poznáte Centrum pomoci Ligy proti rakovine?

  V Martine je jedno z troch Centier pomoci Ligy proti rakovine na Slovensku. Aktivity centra sú zamerané na pomoc všetkým, ktorým diagnostikovali rakovinové ochorenie a všetkým, ktorí majú záujem o prevenciu ochorení. V rámci projektu pre školy sme v stredu 4.12.2019 s triedou I.C-K absolvovali workshop zdravého životného štýlu a prvej pomoci.

  Mgr. Anna Macháčková, koordinátor prevencie

 • Vianočné trhy v škole

  Dňa 30. novembra 2019 naša škola zorganizovala a pripravila pre širokú verejnosť v priestoroch školskej jedálne Vianočné trhy spojené s prezentáciou učebných a študijných odborov. Vianočné trhy boli zamerané na ponuku a predaj jedinečných, originálnych a vlastnoručne vyrobených vianočných produktov a vianočných ozdôb.

  Žiaci hotelovej akadémie pod vedením vyučujúcej Bc. Soni Humenej pripravili a ponúkali návštevníkom vianočných trhov moravské koláče, bryndzovníky, pálivé držky a bylinkový chlieb.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria