Navigácia

ČAŠNÍK - SERVÍRKA

učebný odbor

 

Kód odboru a názov odboru: 6444 H čašník, servírka 

Dĺžka štúdia: 3 roky                                 

Absolvent trojročného učebného odboru 6444 H čašník, servírka po ukončení štúdia úspešne vykonanou záverečnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania. Po ukončení prípravy ovláda práce spojené s všetkými druhmi obsluhy a má solídne znalosti v príprave jedál, s využitím moderných trendov v ich príprave. Pozná suroviny, nápoje a technológiu ich prípravy, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál.

Má vedomosti z ochrany zdravia a z  oblasti racionálnej výživy a jej zásady vie uplatňovať v životospráve. Absolvent má nadštandardné vedomosti z techniky obsluhy a špičkové vedomosti o bežnom i špeciálnom inventári na úseku obsluhy a jeho praktickom použití. Vie v praxi uplatňovať gastronomické pravidlá pri zostavovaní nápojového lístka a čiastočne i jedálneho lístka. Ovláda predpisy o HACCP a vie ich uplatniť vo svojej práci.

Odborné predmety:

aplikovaná informatika

ekonomika

komunikácia

náuka o potravinách

náuka o výžive

osobné financie

technika obsluhy

technológia

výchova k podnikaniu

základy ubytovacích služieb

odborný výcvik.

 

Absolvent je kvalifikovaný a zodpovedný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania aj ako živnostník, schopný viesť aj vlastnú prevádzku.

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria