Navigácia

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A INFORMAČNÉ SLUŽBY V OBCHODE

štúdijný odbor

 

 

Prezentčné video - Informačné technológie a informačné služby v obchode 

 

Kód a názov štúdijného odboru: 6337 M informačné technológie a informačné služby v obchode

Džka štúdia: 4 roky

Úspešný absolvent štúdijného odboru 6337 M informačné technológie a informačné služby v obchode je kvalifikovaný odborník v oblasti informatiky, má dobré ekonomické vedomosti, vyzná sa v ochrane podnikateľských informácií, ovláda výpočtovú techniku, vie pracovať so štandardnými nástrojmi informatiky a informačných technológií (programovacie jazyky, operačné systémy, kancelárske balíky, databázové systémy, systémy pre projektovanie a návrh webových aplikácií, serverové operačné systémy). Je schopný vykonávať činnosti ako informatik, konzultant – informatik, programátor www aplikácií a podnikových intranetov, samostatný podnikateľ, prevádzkar systémov informačných technológií, podnikateľ v oblasti obchodu pripravený využívať informačný manažment pre efektívne fungovanie firmy v konkurenčnom prostredí, operátor výpočtovej a komunikačnej techniky v prevádzkach obchodu, projektový manažér informačných a komunikačných technológií a informačných služieb v oblasti manažmentu marketingu, financií, personalistiky, materiálového hospodárstva, účtovníctva, štatistiky, správca aplikácií softvérových produktov obchodu, administrátor informačných a komunikačných technológií.

Odborné predmety:

aplikačné softvérové produkty

automatizácia kancelárie

bázy dát

ekonomika

 

hospodárska geografia

informačné technológie v E-obchode

informatika v riadení

manažment

marketing

obchodné právo

odborná prax

sociálna komunikácia

technika administratívy

technika obchodu

tovaroznalectvo

účtovníctvo

tvorba www stránok

projektovanie informačných sietí

úvod do sveta práce.

Žiaci počas štúdia absolvujú dva krát odbornú prax vo firme v trvaní dva týždne.

Absolvent má možnosť ďalej pokračovať na vysokej škole v odboroch: marketing, manažment, ekonomika, hospodárska informatika, informatika a informačné systémy.                      

 

                                   

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria