Navigácia

Škola bez tabaku, alkoholu a drog

.

                                       GRANTOVÝ PROGRAM ODBORU ŠKOLSTVA A ŠPORTU

                              ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 

 

 

 

 

,,Škola bez tabaku, alkoholu a drog“

 

 

 

 

 

 

Názov projektu                 : Vážim si seba aj druhých

 

Ciele projektu                    : -     Uvedomenie si svojich kvalít, rozvoj etických hodnôt

  • Zapojiť mládež do súťaže, ktorá je výpoveďou postojov
  • Formovanie postojov – ako byť sám sebou
  • Prepojenie teoretického vyučovania s odborným výcvikom
  • Spolupráca, vzájomná tolerancia
  • Prevencia sociálno-patologických javov

 

Termín realizácie       : 1. apríl – 28. jún 2019

 

Aktivity                      :  Vážim si seba aj druhých  - výtvarná súťaž – návrh plagátu, obal knihy

                                                                                                                                  apríl – máj 2019   

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria