Navigácia

Občianské združenie

   

 

Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí v minulých rokoch prispeli  Občianskemu združeniu pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb  2%  dane z príjmu, a tak podporili žiakov našej školy. 


   Opäť Vás chceme požiadať, aby ste využili možnosť a podporili vzdelávanie a mimoškolskú činnosť Vašich detí.


   Občianske zduženie v posledných rokoch zo získaných finančných prostriedkov nakúpilo dataprojektory do odborných učební a na odborný výcvik, kuchynský robot na stredisko odborného výcviku - cukrár  a vybavilo novým zariadením odbornú učebňu na projektové vyučovanie.


Ing. Janka Jancková Predseda OZ

 

       Tlačivo VYHLÁSENIE si môžete stiahnuť v editovateľnom pdf,    

alebo vytlačiť a vypísať ručne:    2% editovateľné pdf

           

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria