Navigácia

Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Ďalší schválený projekt

  

Ďalší schválený projekt

 

    Dňa 22. 12. 2020 Výbor pre mikroprojekty zriadený Úradom Žilinského samosprávneho kraja schválil náš ďalší projekt s názvom

„Edukačné aktivity zamerané na výrobu a dekorovanie tradičných a moderných regionálnych pokrmov a nápojov v euroregióne Beskydy“.

     Na jeho realizáciu je schválená suma 39 691 €, z ktorej sa budú môcť pre školu nakúpiť špeciálne technológie a prístroje potrebné k praktickej výučbe žiakov študijných odborov hotelová akadémia a informačné technológie a informačné služby v obchode. Pôjde napríklad o kúpu profesionálneho kávovaru, špeciálneho kávovaru na selfieccino, multifunkčného prístroja Pacojet na výrobu sorbetov, paštét, omáčok, technológie Sous vide na prípravu pokrmov vo vákuu, notebooky, fotoaparáty s kvalitným príslušenstvom a pod.

    Vzdelávacie aktivity pre  žiakov našej a partnerskej školy v Bialsko Bialej sa budú realizovať vo vybraných  špecifických  pohostinských zariadeniach – kolibách a salašoch prevádzkovaných vo všetkých regiónoch Žilinského kraja. Pracovné workshopy budú viesť skúsení kuchári, ktorí žiakov oboznámia s tradičnou prípravou regionálnych pokrmov a pripravia pre nich praktické cvičenia, v rámci ktorých si budú môcť precvičiť niektoré „zabudnuté“ úkony, ktoré sa v minulosti používali pri príprave tradičných pokrmov.

     Workshopy zamerané na prípravu moderných pokrmov a nápojov budú viesť skúsení odborníci z Poľska. Budú realizované v odborných učebniach vymedzených pre žiakov odboru hotelová akadémia.

    Pre žiakov – účastníkov workshopov sú v rámci realizácie projektu naplánované aj prehliadky zaujímavých miest, objektov, či udalostí pripomínajúcich regionálnu kultúru nášho kraja.

    Zaujímavosťou tohto projektu je, že na jeho realizácii sa budú podieľať aj žiaci z odboru informačné technológie a informačné služby v obchode. Všetky činnosti budú zaznamenávať kvalitnými fotoaparátmi. Z vytvoreného materiálu vyrobia filmy, ktoré budú slúžiť k výučbe problematík súvisiacich s regionálnou gastronómiou.

     My, učitelia odborných predmetov sa na jednotlivé aktivity veľmi tešíme, pretože nielen našich žiakov, ale aj nás samotných obohatia v oblasti tradičnej a modernej prípravy pokrmov a nápojov. V prípade záujmu, budeme ochotní podeliť sa s našimi zážitkami a skúsenosťami so všetkými, ktorí o to prejavia záujem.

 

Autor: PhDr. Peter Huľo, PhD.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria