Navigácia

Voľné pracovné miesta

- zoznam

Pracovník kuchyne-kuchár/ka

s nástupom od 30. 08. 2021

Kvalifikačné predpoklady : vzdelanie : stredné odborné - odbor gastronómia , prax v odbore min. 1 rok.

Náplň, druh práce: zodpovednosť za technologické postupy pri príprave jedál, kvalitu, nezávadnosť a chutnosť pokrmov, zúčastňuje sa pri výdaji jedál, vykonáva obsluhu kuchynských strojov a ostatné činnosti podľa pokynov nadriadených.

Pracovný pomer : na dobu určitú s možnosťou predĺženia.

Odmeňovanie v zmysle účinnosti zákona č. 553/2003 Z. z. .

Profesijný štruktúrovaný životopis s kontaktnými údajmi zasielajte na mail: cernakova@sosmt.sk do 30. 07. 2021, prípadne poštou na adresu školy.

Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria