Navigácia

Voľné pracovné miesta

oznamy

 

 

                         

1. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Ponuka voľného pracovného miesta v Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin na pozíciu:

Učiteľ akademických predmetov – informatika / v kombinácii s iným predmetom /

Nástup od 01. 09. 2023.

Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre kategóriu učiteľ, podkategória učiteľ strednej školy .

Dĺžka praxe: bez požiadavky na dĺžku praxe (prax výhodou) - pracovné miesto vhodné aj pre absolventa.
Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti: Kľúčové kompetencie na výkon profesie učiteľa.

Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dosiahnutého vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa

Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť , zdravotná spôsobilosť, profesijný a osobnostný rozvoj Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, iniciatívnosť, zodpovednosť, flexibilnosť.

Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, kópie dokladov                            o dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2012 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasielať na :  email: cernakova@sosmt.sk alebo poštou : SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11, 03680 Martin do 02. 05. 2023.

 

2. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Ponuka voľného pracovného miesta v Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin na pozíciu:

VRÁTNIK – VRÁTNIČKA

Nástup možný od 06. 03. 2023.

Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia.

Jednozmenný pracovný režim.

Požadované vzdelanie : stredné odborné vzdelanie.

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dosiahnutého vzdelania, dĺžky započítanej praxe.

Ďalšie požiadavky : bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, vodičský preukaz – výhodou.

Osobné predpoklady : samostatnosť, zodpovednosť, ochota, diskrétnosť.

 

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov posielajte:

poštou na adresu : SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11, 036 80 Martin alebo

na emailovú adresu : cernakova@sosmt.sk do 27. 02. 2023.

 

 

 

 

3. VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Ponuka voľného pracovného miesta v Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin na pozíciu:

Školský špeciálny pedagóg.

Kvalifikačné predpoklady v zmysle Vyhláška č. 1/2020 Z. z., Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, pracovný pomer: na dobu určitú – s možnosťou predĺženia, predpokladaný nástup od januára 2023

   - jednozmenný pracovný režim – skrátený pracovný úväzok – 22,5 hod. týždenne,

   - základná zložka mzdy: od 679,00 €.

Požadované doklady:

   - žiadosť o prijatie do zamestnania,

   - profesijný životopis,

   - doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní,

   - súhlas so spracovaním osobných údajov,

   - žiadosti zasielať na adresu školy: SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11, 036 80 Martin, emailom : cernakova@sosmt.sk,

   - uzávierka prihlášok: do 02. 12. 2022.

Kontaktná osoba: Mgr. Danka Černáková – riaditeľka školy

Tel. číslo: 043/41 353 11,12       mobil: 0910 909 927

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria