Navigácia

Výberové konanie

Voľné pracovné miesta

 

» Učiteľ s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra

s nástupom od 24. 08. 2020,  na plný úväzok.

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.

Ďalšie podmienky:

· platové podmienky podľa platnej legislatívy – od 915,00€

· súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR

Profesijný štruktúrovaný životopis s kontaktnými údajmi zasielajte na mail: cernakova@zssmt.sk.

 

» Majster odbornej výchovy pre študijný odbor hotelová akadémia

(technika prípravy pokrmov)  s nástupom od 24. 08. 2020 na plný úväzok.       

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy - úplné stredné odborné vzdelanie

s maturitou a výučným listom – odbor kuchár, vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, doplňujúce pedagogické štúdium nie je podmienkou.

Ďalšie podmienky:

· platové podmienky podľa platnej legislatívy – od 738,50€

· súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR

Profesijný štruktúrovaný životopis s kontaktnými údajmi zasielajte na mail: cernakova@zssmt.sk.

 

» Majster odbornej výchovy pre učebný a študijný odbor  kuchár

s nástupom od 24. 08. 2020 na plný úväzok.

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy - úplné stredné odborné vzdelanie

s maturitou a výučným listom – odbor kuchár, vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, doplňujúce pedagogické štúdium nie je podmienkou.

Ďalšie podmienky:

· platové podmienky podľa platnej legislatívy – od 738,50€

· súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR

Profesijný štruktúrovaný životopis s kontaktnými údajmi zasielajte na mail: cernakova@zssmt.sk.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria