Navigácia

Spolu dokážeme viac

Aby poznanie spájalo

Grantový program Žilinsķého samosprávneho kraja

Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac 2018

 

Názov projektu: ,,Aby poznanie spájalo“

Podprogram: Pomáhajme druhým

 

Realizácia projektovej aktivity je od 1.novembra 2018 do 31.júna 2019.

Ciele projektu:

Hlavným cieľom vytvárať hodnotný vzťah mladých ľudí k staršej generácii a porozumieť ich potrebám.

- osvojiť si potrebu pomáhať druhým,

- vytvárať priestor na emocionálny rozvoj a empatiu mladej generácie vo vzťahu k starším     a chorým ľudom,

- rozvíjať profesionálne a komunikačné zručnosti

 

Projekt začneme realizovať zakúpením a inštaláciou pomôcok.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria