Navigácia

Duálne vzdelávanie

Čo je duálne vzdelávanie?

 

         Pozrite si video o duálnom vzdelávaní VIDEO DUAL PRO  

 

      Prezentácia Dualne_vzdelavanie.pptx


       V školskom roku 2020/2021 budeme otvárať nasledovné odbory:

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin

Schválený plán výkonov na školský rok 2020/2021

UČEBNÉ ODBORY

Kód a názov odbor

Štátny SV

Duálny systém vzdelávania

6460 H predavač 

8

 - 

2964 H cukrár

7

1

6444 H čašník, servírka

6

4

6445 H kuchár

          7

5

6456 H kaderník

10

 - 

3473 H 08 polygraf - knihár 

-

4

spolu

38

14

spolu žiakov v učebných odboroch

                52

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Kód a názov odbor

Štátny SV

DSV

6323 K hotelová akadémia

18

 - 

6446 K kozmetik

7

 - 

3247 K technik obuvníckej výroby

-

6

6337 M informačné technológie a informačné služby v obchode

17

 - 

3457 K operátor tlače

4

4

6445 K kuchár

6

3

6444 K čašník

3

8

spolu

55

21

spolu žiakov v študijných odboroch

                  76

 

celkový počet žiakov

              128

 

 

 

 

Poznámka: SDV – systém duálneho vzdelávania, žiaci sa budú môcť v týchto odboroch vzdelávať pre nasledovných zamestnávateľov:

      ECCO Slovakia a.s.

    Neografia, a.s.         

     Radovan Krčula

     Hotel Turiec

     MartINN

    Snowland Valča

     Hotel Bystrička 

    Chateau Gbeľany

 

 

Prehľad odborov a zamestnávateľov zapojených v SDV školský rok 2020/2021

 

Študijný odbor

Počet žiakov

Zamestnávateľ

Technik obuvníckej výroby

19

Ecco Slovakia a.s.

Operátor tlače

8

Neografia a.s.

Čašník servírka

5

1

2

1

5

Radovan Krčula – rešt. Pasáž,

Penzión MartInn s.r.o.,

Yeti s.r.o. Valčianska dolina,

Hotel Bystrička, 

Hotel Turiec a.s. Martin

Kuchár

5

1

4

2

2

Radovan Krčula - Pasáž, 

Penzión MartInn s.r.o.,

Hotel Turiec a.s. Martin

Yeti s.r.o. Valčianska dolina,

 Hotel Bystrička,

Spolu žiakov

 55

 

 

Učebné odbory

Počet ž.

Zamestnávateľ

Polygraf-knihár

4

Neografia a.s.

Cukrár

1

Radovan Krčula – reštaurácia Pasáž,

Čašník servírka

5

 

1

 

Radovan Krčula – rešt. Pasáž,

Penzión MartInn s.r.o.,

Hotel Bystrička,

Kuchár

2

6

1

Yeti s.r.o. Valčianska dolina,

Radovan Krčula – reštaurácia Pasáž,

Penzión MartInn s.r.o.,

Spolu žiakov

20

 

Celkom žiakov v SDV:

75

Počet zamestnávateľov: 8

 

 

 

Uchádzači o duálne vzdelávanie kontaktujú prostredníctvom svojho zákonného zástupcu konkrétneho zamestnávateľa, ktorý im vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré uchádzač priloží k prihláške na vzdelávanie na strednú školu.

Prihláška do systému duálneho vzdelávania sa dá stiahnuť na webovom sídle školy: www.sosmt.edupage.org v hlavnom menu (duálne vzdelávanie) po kliknutí na príslušného zamestnávateľa.

Kritéria prijímacieho konania sú zverejnené na webovom sídle školy. Školské vzdelávacie programy sú zverejnené na webovom sídle školy.

Ak má žiak alebo jeho zákonný zástupca žiaka záujem o podrobnejšie informácie na konkrétny odbor, prehliadku strediska praktického vyučovania a bližšie informácie, môže nás kontaktovať a dohodneme si osobné stretnutie.

 

                  

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria