Navigácia

Duálne vzdelávanie

Čo je duálne vzdelávanie?

 

         Pozrite si video o duálnom vzdelávaní VIDEO DUAL PRO  

 

      Prezentácia Dualne_vzdelavanie.pptx


       V školskom roku 2020/2021 budeme otvárať nasledovné odbory:

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin

Schválený plán výkonov na školský rok 2020/2021

UČEBNÉ ODBORY

Kód a názov odbor

Štátny SV

Duálny systém vzdelávania

6460 H predavač 

8

 - 

2964 H cukrár

7

1

6444 H čašník, servírka

6

4

6445 H kuchár

          7

5

6456 H kaderník

10

 - 

3473 H 08 polygraf - knihár 

-

4

spolu

38

14

spolu žiakov v učebných odboroch

                52

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Kód a názov odbor

Štátny SV

DSV

6323 K hotelová akadémia

18

 - 

6446 K kozmetik

7

 - 

3247 K technik obuvníckej výroby

-

6

6337 M informačné technológie a informačné služby v obchode

17

 - 

3457 K operátor tlače

4

4

6445 K kuchár

6

3

6444 K čašník

3

8

spolu

55

21

spolu žiakov v študijných odboroch

                  76

 

celkový počet žiakov

              128

 

 

 

 

Poznámka: SDV – systém duálneho vzdelávania, žiaci sa budú môcť v týchto odboroch vzdelávať pre nasledovných zamestnávateľov:

      ECCO Slovakia a.s.

    Neografia, a.s.         

     Radovan Krčula

     Hotel Turiec

     MartINN

     Servis Gastro s.r.o.

    Snowland Valča

     Hotel Bystrička 

    Chateau Gbeľany

 

 

Učebný odbor

Počet žiakov

Zamestnávateľ

3473 H 08 polygraf – knihár

4

Neografia a.s., Sučianska 39/A, 036 01 Martin - Priekopa

6445 H  kuchár

 

Servis Gastro, s.r.o., Sučany

 

Yeti, s.r.o., Valča

 

 

 

 

6444 H čašník, servírka

 

Radovan Krčula, J. Š. Šikuru 10644/76, 036 08  Martin

 

Yeti, s.r.o, Valča

 

MartInn s.r.o., V. P. Tótha 10318/1A, 036 01  Martin

2964 H cukrár

1

Radovan Krčula, J. Š. Šikuru 10644/76, 036 08  Martin

 

Študijný odbor

Počet žiakov

Zamestnávateľ

3247 K technik obuvníckej výroby

6

ECCO Slovakia, a.s., Dúbravca 6103/6, 036 01 Martin - Košúty

3457 K operátor tlače

4

Neografia a.s., Sučianska 39/A, 036 01 Martin - Priekopa

6444 K čašník, servírka

 

Radovan Krčula, J. Š. Šikuru 10644/76, 036 08  Martin

 

MartInn s.r.o., V. P. Tótha 10318/1A, 036 01  Martin

 

Hotel Turiec a.s., A. Sokolíka 2, 036 01 Martin           

6445 K kuchár

  Hotel Turiec a.s., A. Sokolíka 2, 036 01 Martin  
   
 

        

 

Uchádzači o duálne vzdelávanie kontaktujú prostredníctvom svojho zákonného zástupcu konkrétneho zamestnávateľa, ktorý im vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré uchádzač priloží k prihláške na vzdelávanie na strednú školu.

Prihláška do systému duálneho vzdelávania sa dá stiahnuť na webovom sídle školy: www.zssmt.sk v hlavnom menu (duálne vzdelávanie) po kliknutí na príslušného zamestnávateľa.

Kritéria prijímacieho konania sú zverejnené na webovom sídle školy. Školské vzdelávacie programy sú zverejnené na webovom sídle školy.

Ak má žiak alebo jeho zákonný zástupca žiaka záujem o podrobnejšie informácie na konkrétny odbor, prehliadku strediska praktického vyučovania a bližšie informácie, môže nás kontaktovať a dohodneme si osobné stretnutie.

 

                  

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria