Navigácia

Duálne vzdelávanie

Čo je duálne vzdelávanie?

 

         Pozrite si video o duálnom vzdelávaní VIDEO DUAL PRO  

 

 


       V školskom roku 2021/2022 budeme otvárať nasledovné odbory:

 

Schválený plán výkonov na školský rok 2021/2022

UČEBNÉ ODBORY

Kód a názov odbor

Štátny SV

Duálny systém vzdelávania

3274 H obuvník

-

6

2964 H cukrár

6

2

6444 H čašník, servírka

7

3

6445 H kuchár

          8

2

6456 H kaderník

10

 - 

3473 H 08 polygraf - knihár 

6

1

spolu

37

14

spolu žiakov v učebných odboroch

                    51

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Kód a názov odbor

Štátny SV

DSV

6323 K hotelová akadémia

18

 - 

6446 K kozmetik

9

 -

6442 K obchodný pracovník

6

2

3446 K grafik tlačových médií

11

 - 

3457 K operátor tlače

7

1

6445 K kuchár

7

5

6444 K čašník

6

6

spolu

64

14

spolu žiakov v študijných odboroch

 

78

celkový počet žiakov

129

 

 

6468 F pomocník v kuchyni

                                      12

 

 

 

 

Spolupráca SOŠ obchodu a služieb Martin v školskom roku 2021/2022

 a zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania pre nasledovné odbory

3 – ročné UČEBNÉ ODBORY

Kód a názov odboru

Adresa zamestnávateľa

3274 H obuvník 

ECCO Slovakia, a.s., Dúbravca 6103/6, 036 01 Martin – Košúty

 

2964 H cukrár

Radovan Krčula, J. Š. Šikuru 10644/76, 036 08 Martin

Hotel Turiec a.s., A. Sokolíka 2, 036 01 Martin           

6444 H čašník, servírka

Radovan Krčula, J. Š. Šikuru 10644/76, 036 08 Martin

MartInn s.r.o., V. P. Tótha 10318/1A, 036 01 Martin

6445 H kuchár

Radovan Krčula, J. Š. Šikuru 10644/76, 036 08 Martin

MartInn s.r.o., V. P. Tótha 10318/1A, 036 01 Martin

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice,a.s., SNP 519,

039 12 Turčianske Teplice

3473 H 08 polygraf - knihár 

Neografia a.s., Sučianska 39/A,03601 Martin – Priekopa

 

 

 

4 – ročné ŠTUDIJNÉ ODBORY

Kód a názov odboru

Adresa zamestnávateľa

6442 K obchodný pracovník

Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E                                

  821 02 Bratislava

Jysk s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava

 

3457 K operátor tlače

Neografia a.s., Sučianska 39/A, 036 01 Martin – Priekopa

 

 

6445 K kuchár

Radovan Krčula, J. Š. Šikuru 10644/76, 036 08 Martin 

MartInn s.r.o., V. P. Tótha 10318/1A, 036 01 Martin

Hotel Turiec a.s., A. Sokolíka 2, 036 01 Martin 

Hotel Bystrička, Bystrička 152, 038 04 Bystrička

Kaštieľ Gbeľany s.r.o., Hlavná 140, 013 02 Gbeľany

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice,a.s., SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice

6444 K čašník, servírka

Radovan Krčula, J. Š. Šikuru 10644/76, 036 08 Martin

MartInn s.r.o., V. P. Tótha 10318/1A, 036 01 Martin

Hotel Turiec a.s., A. Sokolíka 2, 036 01 Martin  

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice,a.s., SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice

Hotel Bystrička, Bystrička 152, 038 04 Bystrička

Kaštieľ Gbeľany s.r.o., Hlavná 140, 013 02 Gbeľany

 

 

 

 

 

Uchádzači o duálne vzdelávanie kontaktujú prostredníctvom svojho zákonného zástupcu konkrétneho zamestnávateľa, ktorý im vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré uchádzač priloží k prihláške na vzdelávanie na strednú školu.

Prihláška do systému duálneho vzdelávania sa dá stiahnuť na webovom sídle školy: www.sosmt.edupage.org v hlavnom menu (duálne vzdelávanie) po kliknutí na príslušného zamestnávateľa.

Kritéria prijímacieho konania sú zverejnené na webovom sídle školy. Školské vzdelávacie programy sú zverejnené na webovom sídle školy.

Ak má žiak alebo jeho zákonný zástupca žiaka záujem o podrobnejšie informácie na konkrétny odbor, prehliadku strediska praktického vyučovania a bližšie informácie, môže nás kontaktovať a dohodneme si osobné stretnutie.

 

                  

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria