Navigácia

NEJ

Polytematické maturitné zadania pre NEJ

Polytematické maturitné zadania NEJ B1 2023:

 

Úloha č.1 – Obrázok ( vizuálny podnet )

Úloha č.2 – rozhovor na danú tému

Úloha č.3 – situácia

 

Zadanie č.1

1. Starostlivosť o zdravie (Ľudské telo, starostlivosť o zdravie)

2. Masmédiá

3. Stravovanie

 

Zadanie č.2

1. Doprava a dopravné prostriedky (Doprava a cestovanie )

2. Človek a príroda

3. Obliekanie a móda

 

Zadanie č.3

1. Šport

2. Slovensko

3. Záľuby (Voľný čas, záľuby a životný štýl)

 

Zadanie č.4

1. Obliekanie a móda

2. Krajina, ktorej jazyk sa učím

3. Vzťahy medzi ľuďmi

 

Zadanie č.5

1. Krajiny, mestá a miesta

2. Choroba ( Ľudské telo, starostlivosť o zdravie )

3. Masmédiá

 

Zadanie č.6

1. Človek a spoločnosť

2. Rodina a spoločnosť

3. Veda a technika v službách ľudstva

 

Zadanie č.7

1. Masmédiá

2. Multikultúrna spoločnosť

3. Mládež a jej svet

 

Zadanie č.8

1. Záľuby (Voľný čas, záľuby a životný štýl)

2. Krajiny, mestá a miesta

3. Domov a bývanie

 

Zadanie č.9

1. Zamestnanie

2. Vzdelávanie

3. Krajina, ktorej jazyk sa učím

Zadanie č.10

1. Knihy a literatúra

2. Nákupy (Obchod a služby)

3. Zamestnanie

 

Zadanie č.11

1. Krajina, ktorej jazyk sa učím

2. Obliekanie a móda

3. Človek a príroda

 

Zadanie č.12

1. Mládež a jej svet

2. Voľný čas (Voľný čas, záľuby a životný štýl)

3. Krajiny, mestá a miesta

 

Zadanie č.13

1. Rodina a spoločnosť

2. Veda a technika v službách ľudstva

3. Starostlivosť o zdravie (Ľudské telo, starostlivosť o zdravie)

 

Zadanie č.14

1. Nákupy (Obchod a služby)

2. Počasie a ročné obdobia (Človek a príroda)

3. Slovensko

 

Zadanie č.15

1. Voľný čas (Voľný čas, záľuby a životný štýl)

2. Knihy a literatúra

3. Šport

 

Zadanie č.16

1. Slovensko

2. Záľuby (Voľný čas, záľuby a životný štýl)

3. Knihy a literatúra

 

Zadanie č.17

1. Vzťahy medzi ľuďmi

2. Starostlivosť o zdravie (Ľudské telo, starostlivosť o zdravie)

3. Vzdelávanie

 

Zadanie č.18

1. Stravovanie

2. Človek a spoločnosť

3. Choroby (Ľudské telo, starostlivosť o zdravie )

 

Zadanie č.19

1. Cestovanie (Doprava a cestovanie)

2. Kultúra a umenie

3. Služby (Obchod a služby)

 

Zadanie č.20

1. Multikultúrna spoločnosť

2. Zamestnanie

3. Počasie a ročné obdobia (Človek a príroda)

 

Zadanie č.21

1. Kultúra a umenie

2. Vzťahy medzi ľuďmi

3. Cestovanie (Doprava a cestovanie)

 

Zadanie č.22

1. Vzdelávanie

2. Človek a spoločnosť

3. Doprava a dopravné prostriedky (Doprava a cestovanie)

 

Zadanie č.23

1. Choroby (Ľudské telo, starostlivosť o zdravie )

2. Cestovanie (Doprava a cestovanie)

3. Vzory a ideály

 

Zadanie č.24

1. Počasie a ročné obdobia (Človek a príroda)

2. Doprava a dopravné prostriedky (Doprava a cestovanie)

3. Komunikácia a jej formy

 

Zadanie č.25

1. Človek a príroda

2. Šport

3. Človek a spoločnosť

 

Zadanie č.26

1. Domov a bývanie

2. Komunikácia a jej formy

3. Voľný čas (Voľný čas, záľuby a životný štýl)

 

Zadanie č.27

1. Služby (Obchod a služby)

2. Vzory a ideály

3. Multikultúrna spoločnosť

 

Zadanie č.28

1. Veda a technika v službách ľudstva

2. Domov a bývanie

3. Kultúra a umenie

 

Zadanie č.29

1. Vzory a ideály

2. Služby (Obchod a služby)

3. Rodina a spoločnosť

 

Zadanie č.30

1. Komunikácia a jej formy

2. Stravovanie

3. Nákupy (Obchod a služby)

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria