Navigácia

Odborné predmety HA

Polytematické maturitné zadania z odborných predmetov pre Hotelovú akadémiu

Okruhy  TČ OZ MS  z odborných predmetov pre žiakov študijného odboru hotelová akadémia

 

Podstata a historický vývoj manažmentu

Manažment ako proces

Cestovný ruch na ázijskom kontinente

Organizácia  a organizačná štruktúra podniku

Manažéri  a vedenie ľudí

Služby v cestovnom  ruchu

Gastronomický manažment

Geografia cestovného ruchu Slovenskej republiky

Zásobovanie pohostinských zariadení

Skladová evidencia, inventarizácia zásob

Kongresový cestovný ruch

Výrobné stredisko a výrobný proces pohostinského zariadenia

Kúpeľné služby, kúpeľný cestovný ruch 

Manažment odbytu

Organizovanie spoločenských podujatí v pohostinských a ubytovacích zariadeniach

Geografia cestovného ruchu alpských krajín

Hotelierstvo,  ako súčasť cestovného ruchu

Druhy ubytovacích zariadení. Organizačná štruktúra hotela

Geografia cestovného ruchu na americkom kontinente

Náklady a výnosy pohostinského a ubytovacieho podniku

Podnikanie v hotelierstve

Produkt hotela a ostatných podnikov cestovného ruchu

Personálny manažment v hotelierstve

Ubytovací úsek hotela

Finančný manažment

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria