Navigácia

Strediská odbornej praxe

Praktické vyučovanie

"Vzdelanie je to, čo vám ostane, keď zabudnete na všetko, čo ste sa naučili v škole"

Albert Einstein

“Vzdelanie je to, čo vám ostane, keď zabudnete na všetko, čo ste sa naučili v škole.”                                                            Albert EinsteiVitajte na stránke STREDISKA ODBORNEJ PRAXE

 

Praktická príprava je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania, kde žiaci nadobúdajú odborné  kompetencie dôležité pre profesijný i osobný život. Odborný výcvik pod vedením majstrov odbornej výchovy a školených inštruktorov zamestnávateľov sa vyučuje v  reálnych podmienkach konkrétnych zariadení, ako aj v  školských prevádzkach vhodných na získavanie odborných zručností v odbore, ktorý si študenti zvolili. Praktické vyučovanie je vo všetkých odboroch zamerané na efektívne a tvorivé využívanie teoretických vedomostí a ich implementáciu v praxi tak, aby boli žiaci dostatočne pripravení na vstup na trh práce či ďalšie vzdelávanie. Úzko spolupracujeme so zamestnávateľmi a žiakom vieme ponúknuť štúdium v štátnom ale aj v duálnom systéme vzdelávania. Podporujeme ich rozvoj aj prostredníctvom vzdelávacích kurzov, možnosťou zapojiť sa do projektov a získať aj skúsenosti zo zahraničia.

Úsek praktického vyučovania je rozdelený na tri strediská odbornej praxe podľa špecifikácie odborov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti školy.

1/ Stredisko spoločného stravovania má tieto odbory:

 • cukrár,
 • kuchár
 • čašník, servírka

2/ Stredisku obchod a služby patria odbory:

 

 • obchodný pracovník
 • predavač
 • kaderník
 • kozmetik

3/ Stredisko polygrafické má tieto odbory:

 • grafik tlačových médií
 • operátor tlače
 • polygraf knihár.

 

Pozrite si prezentácie o jednotlivých odboroch,  prostredníctvom ktorých získate dôležité informácie.

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria