Navigácia

Strediská odbornej praxe

SOP polygrafické

Stredisko odbornej praxe POLYGRAFICKÉ

 

SOP polygrafické vzniklo v roku 1984. Je jediné na Slovensku kde sa vyučujú všetky polygrafické odbory a to operátor tlače, grafik tlačových médií a knihár –polygraf.

V odbore polygraf – knihár sa žiaci učia zhotovovať knihárske výrobky, aj náročné kožené väzby. Tento školský rok prebieha duálne vzdelávanie žiakov knihár –polygraf prvých ročníkov v spolupráci s firmou a.s. Neografia.

Absolventi študijného odboru grafik tlačových médií vedia spracovávať grafické návrhy, ovládajú prácu v grafických programoch Adobe InDesign, Photoshop, CorelDraw, Ilustrátor.

Absolventi študijného odboru operátor tlače vedia tlačiť jednofarebné a viacfarebné spoločenské tlačivá, prospekty, plagáty, učia sa pripravovať nastavovať a používať maloformátové a veľkoformátové ofsetové stroje.

Duálne vzdelávanie v odbore OPERÁTOR TLAČE a POLYGRAF – KNIHÁR v spolupráci s firmou a.s. Neografia

 

Na stredisku odbornej praxe polygrafickom (Gogoľova 1) učia odborný výcvik títo MOV:

Zástupkyňa RŠ pre PV:     Mgr. Janka Karkušová

Grafik tlačových médií:     Bc. Jana Capková

Operátor tlače:                  Kamil Mužila

Polygraf – knihár:              Paulína Brachňáková, Bc. Jana Nogová

 

                             Prezentacia (vo formate PowerPoint)

 

Niekoľko fotografií z praxe našich žiakov vo firmách: (kliknite naobrázok)

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria