Navigácia

Výchovné poradenstvo

KONTAKT

Mgr. Anna  M a c h á č k o v á

 

člen Asociácie výchovných poradcov Slovenska

 

V ý c h o v n ý

p o r a d c a

 

Kontakt: e-mail : machackova@sosmt.sk

              telefón: 043/ 41 353 11

 

Konzultačné hodiny v školskom roku 2022/2023

 

           utorok -         9,00  –  11,30  hod.  -  kabinet C 12

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria