Navigácia

ANJ

Polytematické maturitné zadania pre ANJ

 

Zoznam maturitných zadaní                                 

 

 

1.1 Rodina a spoločnosť

1.2 Masmédiá

1.3 Martin – Moje rodné mesto

 

2.1 Kultúra a umenie

2.2 Domov a bývanie

2.3 Krajiny, mestá a miesta

 

3.1 Šport

3.2 Vzťahy medzi ľuďmi

3.3 Komunikácia a jej formy

 

4.1 Domov a bývanie

4.2 Krajina, ktorej jazyk sa učím (Veľká Británia)

4.3 Rodina (Môj denný režim)

 

5.1 Nakupovanie

5.2 Cestovanie a doprava

5.3 Mládež a jej svet

 

6.1 Ľudské telo, starostlivosť o zdravie

6.2 Mládež a jej svet

6.3 Domov a bývanie

 

7.1 Cestovanie a doprava

7.2 Voľný čas, záľuby a životný štýl

7.3 Ľudské telo, starostlivosť o zdravie

 

8.1 Vzdelávanie

8.2 Nakupovanie

8.3 Voľný čas, záľuby a životný štýl

 

9.1 Zamestnanie

9.2 Ľudské telo, starostlivosť o zdravie

9.3 Vzory a ideály

 

10.1 Vzťahy medzi ľuďmi

10.2 Človek a príroda

10.3 Multikultúrna spoločnosť

 

11.1 Človek a príroda

11.2 Rodina (Môj denný režim)

11.3 Veda a technika

 

12.1 Veda a technika

12.2 Obliekanie a móda

12.3 Krajina, ktorej jazyk sa učím (Veľká Británia)

 

13.1 Človek a spoločnosť

13.2 Šport

13.3 Stravovanie

 

14.1 Komunikácia a jej formy

14.2 Krajina, ktorej jazyk sa učím ( USA, Kanada)

14.3 Knihy a literatúra

 

15.1 Masmédiá

15.2 Stravovanie

15.3 Krajina, ktorej jazyk sa učím ( USA, Kanada)

 

16.1 Mládež a jej svet

16.2 Multikultúrna spoločnosť

16.3 Nakupovanie

 

17.1 Stravovanie

17.2 Človek a spoločnosť

17.3 Rodina a spoločnosť

 

18.1 Voľný čas, záľuby a životný štýl

18.2 Cestovanie a doprava

18.3 Obliekanie a móda

 

19.1 Multikultúrna spoločnosť

19.2 Martin – Moje rodné mesto

19.3 Človek a príroda

 

20.1 Martin – Moje rodné mesto

20.2 Komunikácia a jej formy

20.3 Moja budúca kariéra

 

21.1 Móda a obliekanie

21.2 Veda a technika

21.3 Vzdelávanie

 

22.1 Knihy a literatúra

22.2 Rodina a spoločnosť

22.3 Kultúra a umenie

 

23.1 Vzory a ideály

23.2 Knihy a literatúra

23.3 Slovensko – moja vlasť

 

 

 

24.1 Krajina, ktorej jazyk sa učím ( Veľká Británia)

24.2 Vzdelávanie

24.3 Šport

 

25.1 Slovensko – moja vlasť

25.2 Služby

25.3 Zamestnanie

 

26.1 Služby

26.2 Moja budúca kariéra

26.3 Masmédiá

 

 

 

 

27.1 Krajina, ktorej jazyk sa učím ( USA, Kanada)

27.2 Zamestnanie

27.3 Cestovanie a doprava

 

28.1 Moja budúca kariéra

28.2 Slovensko – moja vlasť

28.3 Vzťahy medzi ľuďmi

 

29.1 Slovensko a Európska únia

29.2 Kultúra a umenie

29.3 Človek a príroda

 

30.1 Rodina (môj denný režim)

30.2 Vzory a ideály

30.3 Služby

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria