Navigácia

O škole

  

Všimli ste si, že v spoločnosti sa čoraz častejšie hovorí o odbornom vzdelávaní,  o jeho význame pre spoločnosť a jednotlivca ako ceste ku kvalitnému zamestnaniu, možnostiam kariérneho rozvoja a vlastného naplnenia?

   Máte pocit, že táto cesta je správna aj pre Vaše dieťa a hľadáte školu, ktorá mu takýto typ vzdelania môže poskytnúť? Tak potom je Stredná odborná škola obchodu a služieb, škola so storočnou tradíciou, tá správna voľba.

   Škola, ktorá chápe, že potreba odborného vzdelávania prepojeného s praxou je  vysoko aktuálna s narastajúcou dynamikou trhu práce, meniacimi sa podmienkami a napredujúcimi technológiami.

Škola, ktorá chápe, že vzdelanie nie sú len vedomosti, praktické zručnosti, ale aj schopnosť byť samostatný, kreatívny, otvorený dialógu, ochotný pomôcť a pracovať na sebe.

Škola, ktorá sa snaží pestovať vo svojich žiakoch základné mravné a ľudské hodnoty, formuje ich city, ktorá vychováva jedinečné ľudské osobnosti.

   Pretože my všetci, ktorí v škole pracujeme vieme, že len :

 

„Inteligencia plus charakter - to je cieľom skutočného vzdelania.“

/ autor citátu  Martin Luther King /

 

                                                                                                          Mgr. Danka Černáková

                                                                                                                riaditeľka školy 

 

 

  Vízia školy

Plán práce školy v roku 2022/2023

 

Videoprehľad našich odborov

 

 

 

 

 

          

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria