Navigácia

O škole

 

        Stredná odborná škola obchodu a služieb v Martine má bohatú históriu. Jej korene siahajú až do roku 1918, kedy bola založená Živnostenská škola pokračovacia v Martine a o rok nato, v roku 1919, vznikla Štátna priemyselnáškola učňovská.  

     Odvtedy  prešla škola mnohými zmenami, niekoľkokrát sa zmenil názov školy a jej pôsobisko.Snáď najviac v pamäti verejnosti utkvel názov Stredné odborné učilište služieb  Martin  –  Jahodníky, pod ktorým škola fungovala v rokoch 1986 až 2003 a od roku 2003 až  do roku 2008 ako Združená stredná škola obchodu a služieb.

     Od 1.januára 2009 nesie názov  Stredná odborná škola obchodu a služieb so sídlom  Stavbárska 11,  Martin.

     V súčasnosti patrí medzi najväčšie školy v okrese a ponúka svojim študentom možnosti všestranného rozvoja. Pripravuje absolventov do oblasti služieb a obchodu. Vízie a hodnoty školy v oblasti výchovy a vzdelávania sa snažia napĺňať pedagogickí zamestnanci teoretického i praktického vyučovania.

     Cieľom  je vychovať zručných  odborníkov, ktorí majú vzťah k svojej profesii. V nasledujúcich mesiacoch si budeme vznik školy pripomínať viacerými podujatiami a spoločenskými akciami.

História školy:

 

1918Živnostenská škola pokračovacia

 

 

1919 -  Štátna priemyselná škola učňovská

 

 

1923 – Štátna pokračovacia škola učňovská

 

 

1931 – Obecná učňovská škola

 

 

1939 – Obvodová odborná učňovská škola

 

 

1949 – Učňovská škola

 

 

1978 – Stredné odborné učilište

 

 

1986 – Stredné odborné učilište služieb

 

 

1990 – zriadenie Odborného učilišťa

 

 

1991 – zriadenie Dievčenskej odbornej školy

 

 

2003 – Združená stredná škola obchodu a služieb

 

 

september 2008 – Stredná odborná škola

 

 

január 2009 – Stredná odborná škola obchodu

 

a služieb

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria