Navigácia

O škole

 

Videoprehľad našich odborov

 

Vízia školy

Usilujeme sa byť poprednou a vyhľadávanou školou s nezastupiteľnou pozíciou v našom regióne,

ktorá poskytuje kvalitnú odbornú prípravu a kvalitné služby, je dobrým partnerom pre žiakov,                      rodičov i podnikateľské subjekty.


Snažíme sa byť školou reagujúcou na potreby žiakov, ich rodičov, regiónu a trhu.


 

Hodnoty našej školy:

 

- dodržiavanie právnych, morálnych a etických noriem

- plnenie výchovných a vzdelávacích cieľov s ohľadom na odborný profil absolventa

- vytváranie dobrej pracovnej atmosféry a priateľských kolegiálnych vzťahov

- rešpektovanie osobnosti žiaka a jeho práv

- vytváranie vzťahu pedagóg - žiak na princípoch humanizmu a demokracie

- vytváranie dobrého mena školy vo verejnosti nášho regiónu

- spolupráca s rodičmi, budúcimi i bývalými žiakmi, s verejnosťou

- rešpektovanie zásad rôznosti a osobných odlišností žiakov

          

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria