Navigácia

O škole

Škola priateľská k deťom

Viac iformácií na stránke: UNICEF                                                        Fotogaléria UNICEF


Program Škola priateľská k deťom je aj v školskom roku 2015/2016 odporúčaný Ministerstvom školstva SR ako vhodný doplnok ľudsko-právnej problematiky v Pedagogicko-organizačných pokynoch. Je súčasťou medzinárodného programu UNICEF a siete škôl označených logom Škola priateľská k deťom.

Súčasťou programu Škola priateľská k deťom je aj rovesnícke (peer-to-peer) vzdelávanie

 • zabezpečené je prostredníctvom Junior Ambasádorov, mladých ľudí, ktorí navštevujú školy zapojené do programu a organizujú interaktívne workshopy na témy súvisiace s právami dieťaťa
 •  ambasádori sú dobrovoľníci, ktorí jednotlivé školy navštevujú vo voľnom čase a bez nároku na finančnú odmenu.
   

Cieľom programu je

 • vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou
 • práva dieťaťa sú v centre záujmu programu
 • kľúčové sú participácia, rešpekt, zodpovednosť
 • škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije a nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi

 

Na získanie titulu Škola priateľská k deťom je potrebné splniť minimálne týchto 7 základných kritérií:

 • informovanie detí a rodičov o programe Škola priateľská k deťom
 • školenie pre personál školy
 • nástenka venovaná právam detí, spolupráci s UNICEF a Linke detskej istoty pri SV pre UNICEF
 • práva detí v školskom vzdelávacom procese
 • participácia detí na chode školy
 • zapájanie školy do aktivít UNICEF Slovensko
 • žiacky školský parlament/žiacka školská rada

 

                                                     Linka detskej istoty                                                    

Prehľad poskytovaných liniek

116 111

Linka pre deti a mládež

anonymná poradňa pre všetky deti funguje bezplatne
a non-stop počas celého roka

Linka Pomoc.sk, tiež na 116 111 na chate a e-mailom

linka pre ohrozenia detí vo virtuálnom svete funguje tiež
na č. 116 111, bezplatne a non-stop

 

116 000

Linka pre Hľadané deti

telefonická poradňa v prípade nezvestnosti dieťaťa funguje bezplatne a non-stop

 

Linky pre dospelých

rodičovská poradňa na čísle 116 111
vždy v stredu od 14:00 - 20:00 hod.

 

sociálno-právna poradňa na čísle 116 111
vo štvrtok a v sobotu od 14:00 - 20:00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovesnícke (peer-to-peer) vzdelávanie

súčasť programu Škola priateľská k deťom

Dátum: 27.januára 2016

Miesto: A 2

Čas: 2.,3.hod.  - I.KZ-O;  4.,5.hod.  – II.IKT

Zameranie :    interaktívne workshopy na témy súvisiace      s právami dieťaťa

Lektor :           Richard Perniš - Junior Ambasádor

                                                                                        Koordinátor aktivity: Mgr. Bartošová

Ďakujem za spoluprácu.

 

Vypracovala :  Mgr. Macháčková, koordinátor programu         Škola priateľská k deťom

 

Vianočný čas v každom evokuje srdečnosť, pomoc, darovanie.  Pre nás tak samozrejmé obdobie štedrosti je však v niektorých oblastiach sveta úplne  nepoznané. Na pomoc deťom, ktoré nezažívajú pocit obdarovania, nedostávajú základné životné potreby celosvetová organizácia UNICEF organizuje rôzne dobročinné podujatia. V rámci  projektu UNICEF Škola priateľská k deťom sme sa aj my zapojili do celoslovenskej zbierky a aktivisti z II.HA, triedy v priebehu trvania zbierky predajom pohľadníc získali 158,20 €, ktoré škola poslala na účet UNICEF.

Ďakujeme všetkým prispievateľom a veríme, že v aktivitách programu budeme aj naďalej takto úspešne pokračovať.

Koordinátor programu: Mgr. Macháčková

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria