Navigácia

POLYGRAF - KNIHÁR

učebný odbor

 

Kód odboru a názov odboru: 3473 H 08 polygraf - knihár 

Dĺžka štúdia: 3 roky

Obsahové štandardy:

Cieľom odborného výcviku polygraf – knihár je spojenie teoretických vedomostí s praktickou činnosťou. Dôraz sa kladie na získanie základných zručností a vedomostí  pri výbere vhodných materiálov, pracovných nástrojov a správnych technologických postupov pri výrobe daného zariadenia. Žiak sa naučí čítať prevádzkovú dokumentáciu, vyhodnotiť vstupné dokumenty a predlohy pre ich technologické spracovanie a vhodne zvoliť postup technologického spracovania tlače tlačoviny.

 

Žiak učebného odboru 3473 H 08 polygraf – knihár sa počas štúdia naučí samostatne spracovať nasledovné výrobky.

  1. ročník: jednoduché knihárske výrobky – sáčky, obálky, zošity, bloky, škatule, venovacie dosky- pozdravné adresy, školské dosky, kancelárske dosky s chlopňami, mäkké väzby V-1, V-2, V-3, V-4, a polotuhé väzby V-5 a detské leporelá.

  2. ročník: tvrdé väzby V-7, V-8, V-9, oboznamujú sa so slepotlačou, intarziou, aplikáciou, mozaikou zlatotlač ako výzdobné techniky pri spracovaní albumov, pamätníkov, kaziet a i. Naučia sa zhotovovať tubusy, puzdra na knihy, vyrábať máčané, škrobové, mramorované voskové papiere, obchodné knihy jednoduché zavesované a i.

  3. ročník:  náročné knižné väzby, obchodná kniha nasadzovaná, kroniky, kazety, šperkovnice, albumy diáre, kalendáre, diplomové práce, špeciálne kožené výrobky, zápisníky, väzba časopisov a novín. Žiaci sa učia reštaurovať historické knihy. Zoznamujú sa s priemyselným spracovaním rôznych druhov väzieb. Vedomosti žiaci získavajú formou exkurzií, workshopov alebo na individuálnom odbornom výcviku priamo vo firmách.

 

Odborné predmety:

aplikovaná informatika, ekonomika, grafika tlačovín, knihárske spracovanie, osobné financie, polygrafia, polygrafická výroba, polygrafické materiály, polygrafické výrobky, výchova k podnikaniu, odborný výcvik.

 

Absolventi sa uplatnia v pracovných pozíciách ako knihár, pracovníci firiem zaoberajúci sa  knihárskymi výrobkami, súkromní podnikatelia v oblasti prevádzkovania knihárskych dielní. 

 

             knihar.pdf                          

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria