Navigácia

Odborné predmety pre G

Polytematické maturitné zadania pre Gr.

 

Okruhy TČOZ MS pre študijný odbor 3446 K Grafik tlačových médií:

 

Polygrafické výrobky

Tvorba dokumentu

Návrh a príprava tvorby dokumentu

Farebné priestory

Výpočtová technika v predtlačovej príprave

Spracovanie a záznam digitálnych dát

Predtlačová príprava dokumentov

Spracovanie obrazových predlôh

Spracovanie a tvorba grafiky

Digitalizácia obrazových predlôh

Svetlo a farby

Svetlo-citlivé materiály

Tvorba knihy

Grafická úprava knihy

Spracovanie knihy

Tvorba obrazovej knihy

Periodické tlačoviny

Dokončovacie spracovanie

Ofset

Moderné technológie prípravy ofsetových platní

Kníhtlač

Hĺbkotlač

Flexotlač

Digitálna tlač

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria