Navigácia

Majstri odborného výcviku

 

                                                          

   

Zástupkyňa RŠ pre PV: Mgr. Jana Karkušová kabinet C11

        1 . SOP spoločného stravovania - kuchárske, čašnícke a cukrárske

 

 

Obuchová Miroslava

 

Fánčiová  Janka Bc.

 

Tomčányiová Andrea, Mgr.

 

Zacharová Anna, Bc.

 

Bukovinská Paulína, Mgr.. - MOV pre hotelovú akadémiu

 

 

Ďuríková Monika, Bc.

 

Kellnerová Iveta, Bc.

 

Mišúnová Veronika

   

         2. SOP kadernícke a kozmetické

 

 

Buchelová Zuzana, Ing.

 

Hanajíková Ľubica 

 

Hlavatová Lenka

 

         3. SOP polygrafické

 

 

Brachňáková Paulína

 

 

Capková Jana, Bc.

 

Mužila Kamil

 

Nogová Jana, Bc.

 

 4. SOP obchodu a služieb

 

 

Bojnická Janka, Mgr.

 

Plicová Monika, Bc.

 

   

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria