Navigácia

Učitelia

Všetci zamestnanci školy

 

Kabinet              Meno učiteľa                           Triednictvo v šk.roku 2020/2021

C/9                      Bartošová Ladislava, Mgr.       I.C-K       

A/4                      Brozmanová Ivana, Mgr.          III.T-TO

kancelária RŠ      Černáková Danka, Mgr      

B/4                      Grulichová Libuše, RNDr.         I.CS-KU-KN

B/10                    Huľo Peter, PhDr., PhD.                 

B/0                      Charousová Vladimíra, Ing.      III.KN-PR-KA

B/14                    Chvojková Ivica, Mgr.            

C/6                      Jancková Janka, Ing.               II.T-TO

B/17                    Jedličková Eva, Mgr.                I.KA-CU

B/17                    Junasová Iveta, Mgr.                IV.HA

C/9                      Kapusňák Pavol, Ing.               II. PJ, I.PK

TSV                     Kútnik Jozef, Mgr.                    III.CS-KU-CU

kancelária ZRŠ     Macaláková Alena, Mgr.       

C/9                      Macháčková Anna, Mgr.          III.C-K

C/6                      Makláryová Miroslava, Ing.      I.HA, I.E

B/4                      Migrová Terézia, Mgr.              II.KZ-G

A/7                      Mihálová Ivana, Mgr.                IV.KZ-O

A/4                      Miľanová Janka, Mgr.               II.HA

B/0                      Nováčiková Marta, Ing.            I.IKT

B/17                    Petríková Jana, Mgr.                IV.T-G

C6                       Pšenková Lenka, Ing.              II.KA-PR-CU

A11                     Podhradská Jana, Mgr.            I.PJ

C/6                     Šidlová Slávka, Ing.                  I.NA, II.NA

B/14                   Tomková Jelena, Mgr.         

C/22                   Tóthová Edita, Ing.                

A/0                     Urbanovská Lívia, Ing.              I.KZ-T

B/14                   Vaňová Monika, Mgr.                II.C-K

A/11                   Vlasová Jaroslava, Mgr.            III.HA

A/4                    Zigová Katarína, Ing.                 V.HA, 

B10                   Žbirková Eva, Ing.                     II.CS-KU-KN                       

  Majsterky odborného výcviku a externí vyučujúci:                     

Ing. Zuzana Buchelová ,  P. Brachňáková, Ing. D.Ličková, J.Potisková, Mgr. Tomčányiová A., Bc. J. Capková, Bc., Veronika Mišúnová, Jana Nogová Bc.


 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria