Navigácia

Učitelia

Všetci zamestnanci školy

 

Kabinet              Meno učiteľa                           Triednictvo v šk.roku 2022/2023

C/9                      Bartošová Ladislava, Mgr.       II.PJ, III.PJ       

A/4                      Brozmanová Ivana, Mgr.          I.KZ-TO-T

kancelária RŠ     Černáková Danka, Mgr.           V.HA

B/4                      Grulichová Libuše, RNDr.         III.CS-KU-KN

B/10                    Huľo Peter, PhDr., PhD.                 

B/0                      Charousová Vladimíra, Ing.      II.KZ-O-G          

C/6                      Jancková Janka, Ing.               IV.T-TO

B/17                    Jedličková Eva, Mgr.                III.KA-CU

B/17                    Junasová Iveta, Mgr.                I.NA

C/9                      Kapusňák Pavol, Ing.               II. PKU, I.PKU

TSV                     Kútnik Jozef, Mgr.                    II.C-K

kancelária ZRŠ   Macaláková Alena, Mgr.       

C/9                      Macháčková Anna, Mgr.          I.KA-CU

C/6                      Makláryová Miroslava, Ing.      III.HA

B/4                      Migrová Terézia, Mgr.              IV.KZ-G

A/7                      Mihálová Ivana, Mgr.                II.CS-CU-KN

A/4                      Miľanová Janka, Mgr.               IV.HA

B/17                    Molnár Maroš, Mgr.                  I.IKT

B/0                      Nováčiková Marta, Ing.            III.IKT

A/4                      Paulovičová Katarína, Ing.       III.C-K 

B/14                    Panáková Martina, Mgr.           I.CS-KU-KN

B/17                    Petríková Jana, Mgr.                II.HA

C6                       Pšenková Lenka, Ing.              I.HA

A11                     Podhradská Jana, Mgr.            I.PJ

C/6                     Šidlová Slávka, Ing.                  II.NA

C/22                   Tóthová Edita, Ing.                

A/0                     Urbanovská Lívia, Ing.              III.KZ-T

B/14                   Vaňová Monika, Mgr.                IV.C-K

 A7                     Trnovská Katarína, PaedDr.       II.KA-CU

B10                    Žbirková Eva, Ing.                     I.C-K

 

  Majsterky odborného výcviku a externí vyučujúci:                     

Ing. Zuzana Buchelová ,  Paulína Marettová , Ing. Dušana Obešlová, Janka Potisková, Mgr. Andrea Tomčányiová , Bc. Jana Capková, Humená Soňa, 


 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria