Navigácia

Učitelia

Všetci zamestnanci školy

 

Kabinet              Meno učiteľa                           Triednictvo v šk.roku 2019/2020

C/9                      Bartošová Ladislava, Mgr.          III.CS-KU-CU       

A/4                      Brozmanová Ivana, Mgr.            II.T-TO

kancelária RŠ      Černáková Danka, Mgr      

B/4                      Grulichová Libuše, RNDr.     

B/10                    Huľo Peter, PhDr., PhD.                 

B/0                      Charousová Vladimíra, Ing.        II.KN-PR-KA

B/14                    Chvojková Ivica, Mgr.            

C/6                      Jancková Janka, Ing.                 I.T-TO

B/17                    Junasová Iveta, Mgr.                  III.HA, III.KN-OB

C/9                      Kapusňák Pavol, Ing.                II. PJ, III.PJ

TSV                     Kútnik Jozef, Mgr.                    II.CS-KU-CU

kancelária ZRŠ     Macaláková Alena, Mgr.       

C/9                      Macháčková Anna, Mgr.           II.C-K

C/6                      Makláryová Miroslava, Ing.       III.KA-PR

B/4                      Migrová Terézia, Mgr.               I.KZ-G

A/7                      Mihálová Ivana, Mgr.                III.KZ-O

A/4                      Miľanová Janka, Mgr.               I.HA

B/0                      Nováčiková Marta, Ing.             IV.IKT

B/17                    Petríková Jana, Mgr.                III.T-G

C6                       Pšenková Lenka, Ing.              I.KA-PR-CU

A11                     Podhradská Jana, Mgr.            I.PJ

B/0                     Račeková Nataša, Ing.             V.HA

C/6                     Šidlová Slávka, Ing.                  I.NA, II.NA

B/14                   Tomková Jelena, Mgr.         

C/22                   Tóthová Edita, Ing.                

A/0                     Urbanovská Lívia, Ing.              IV.T-G

B/14                   Vaňová Monika, Mgr.               I.C-K

A/11                   Vlasová Jaroslava, Mgr.            II.HA

A/4                    Zigová Katarína, Ing.                IV.HA, 

B10                   Žbirková Eva, Ing.                    I.CS-KU-KN                       

  Majsterky odborného výcviku a externí vyučujúci:                     

Ing. Z.Buchelová, Ing.Y.Brcková, P. Brachňáková, Ing. D.Ličková, J.Potisková, Mgr. Tomčányiová A., Bc. J. Capková, Bc. M. Ďuríková


 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria