Navigácia

OPERÁTOR TLAČE

štúdijný odbor

Kód a názov odboru3457 K  operátor tlače

Dĺžka štúdia: 4 roky

Žiaci študijného odboru operátor tlače prvého ročníka spoznávajú základné tlačové techniky, oboznamujú sa s kníhtlačou, s ofsetovou tlačou a s polygrafickými materiálmi. Zhotovujú stránkovú a hárkovú montáž a ofsetovú tlačovú formu. Žiaci sa učia formou cvičnej práce tlačiť vizitky, promočné a svadobné oznámenia, pozvánky, letáky a administratívne tlačoviny.

V druhom ročníku sa naučia základné časti ofsetového stroja, učia sa nastavovať a ovládať tlačový stroj, pripravujú a upravujú tlačovú farbu a papier, zhotovujú skúšobné výtlačky a pracujú na jednoduchých  cvičných prácach. Žiaci sa stretnú s digitálnou tlačou, ktorá patrí medzi najmodernejšie tlačové techniky, sieťotlačou, ktorá sa využíva aj na potlač textílií.

V treťom ročníku sa študenti oboznamujú s viacfarbovými hárkovými a kotúčovými strojmi, nastavujú základné časti stroja, prevádzajú údržbu a ošetrovanie jednotlivých častí stroja. Učia sa čítať technologický predpis, kontrolujú tlač a odstraňujú chyby pri tlači. Pri tlači využívajú kontrolné a meracie zariadenia ako je denzitometer. Oboznamujú sa aj so základmi knihárskeho spracovania tlačovín, samostatne pracujú na cvičných prácach.

V štvrtom ročníku sa žiaci učia pripravovať a nastavovať tlačový stroj pre obojstrannú tlač s použitím obracača, vyhodnocujú tlač denzitometrickým meraním a upravujú vyfarbenie tlačového hárku. V priebehu tlače hodnotia kvalitu tlačoviny a regulujú parametre tlače. Spoznávajú moderné automatizované diaľkovo ovládané systémy tlačových strojov (Heidelberg Speedmaster XL 106, KBA Performa 74, Roland 906 L) rozpoznávajú druhy a spôsoby zošľachťovania tlačovín a pracujú na náročnejších prácach. Žiaci už ovládajú tlač farebných publikácií ako sú časopisy, knihy, brožúry, bulletiny, nástenné a stolové kalendáre.

Odborné predmety: aplikovaná informatika, ekonomika, grafický dizajn tlačových médií, osobné financie, polygrafia, polygrafická výroba, polygrafické materiály, tlačové procesy, sadzba a montáž, výchova k podnikaniu, odborný výcvik.

 Uplatnenie absolventa: 

  • tlačiarne,
  • reklamné agentúry, vydavateľstvá, marketingové štúdia,
  • vlastná podnikateľská činnosť, redakcie periodík.

 

Absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list, čo mu umožňuje založenie živnosti a prevádzkovanie podnikateľskej činnosti v polygrafickej oblasti. Absolvent môže pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na rôznych vysokých školách podľa záujmu študenta.

 

                                          operator.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria