Navigácia

Odborné predmety NS

Polytematické maturitné zadania pre NS

 

Okruhy  maturitnej skúšky z teoretickej časti odbornej zložky MS pre nadstavbové štúdium

 

 

Ekonomika a zahraničný obchod

Odmeňovanie pracovníkov

Banková sústava a platobný styk

Podnik

Pracovno – právne  vzťahy  a dane

Platobný styk

Veľkoobchod

Personalistika

Podstata a význam daňovej sústavy

Národné hospodárstvo a makroekonomické ukazovatele

Propagácia v maloobchode

Manažment

Trh a marketingové prostredie

Manažéri v akciovej spoločnosti

Manažérske funkcie

Založenie a financovanie podniku

Produkt a distribúcia ako nástroje marketingu

Význam výrobných faktorov pri realizácii podnikateľskej činnosti

Majetok

Poisťovníctvo

Prieskum trhu

Podnikanie

Ekonomická stránka činnosti  podniku

Právne formy podnikania – kapitálové spoločnosti

Právne formy podnikania v potravinárskej výrobe                                                                      

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria