Navigácia

Program Interreg V-A CZ-SK

Základné informácie o projekte:

 

Základné informácie o projekte:

Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

"Spoločne bez hraníc´´

 

Názov malého projektu:  

Vzdelávacie aktivity v oblasti nových trendov v príprave a dokončovaní pokrmov a nápojov pred zrakom hostí

Nová gastronómia

Operačný program: Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – Fond malých projektov

Prioritná osa: 3. Rozvoj miestnych iniciatív

Typ a číslo malého projektu: SK/FMP/11b/10/011-Z     

Vedúci partner projektu: Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin

Partner  projektu: Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

 Úvod - Střední škola gastronomie a obchodu Zlín (gaozl.cz)

Ciele projektu: Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov.

Realizácia: 05/22 – 01/23    Hodnota projektu: 23 526,00 Eur    

Financovanie:  

Európsky fond regionálneho rozvoja (85%), štátny rozpočet (10%) a vlastné  zdroje (5%).

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria