Navigácia

Vítame Vás na podstránke Školského parlamentu pri SOŠ OaS MARTIN

 

Cieľ školského parlamentu:

 

Školský parlament (ŠP) pri SOŠ obchodu a služieb v Martine reprezentuje žiakov tejto školy a zastupuje ich záujmy.

Úlohou ŠP je riešenie problémov žiakov, organizovanie školskej záujmovej činnosti a dobrovoľníckych aktivít žiakov školy.

Členovia ŠP sa o názoroch, želaniach i kritike dozvedajú od svojich spolužiakov v škole.

Štatút Školského parlamentu pri SOŠ obchodu a služieb Martin

 

Členovia ŠP v školskom roku 2022/2023:

Jozef Brisuda              IV.T-TO

Simona Pokrievková  I.C-K

Viktória Drmlová        III.KZ-T

Samuel Kucka             II.KZ-O-G

Sandra Švaňová          III.HA

Emma Cihá                 III.KA-CU

Vanessa Javornícka    III.C-K

Lívia Malinová            I.IKT

Andrej Bučo                II.CS-KU-KN

Dominik Tamaši          III.HA

 

Ing. Miroslava Makláryová    koordinátor

 

 

Vedenie ŠP:

Predseda:                               Samuel Kucka

Podpredseda:                         Viktória Drmlová

Zapisovateľ:                            Sandra Švaňová

Zástupca v rade školy:            Jozef Brisuda

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria