Navigácia

Školské Vzdelávacie Programy odborov v SOŠ obchodu a služieb Martin

Školský rok 2019/2020

Žiaci prvých ročníkov, ktorí nastúpili v šk. roku 2019/20,  sa vzdelávajú podľa týchto školských vzdelávacích programov:

(Po kliknutí na číslo a názov odboru sa zobrazí ŠkVP)

Duálny systém vzdelávania:

3473 H 08 Polygraf - knihár

3457 K Operátor tlače

6445 H Kuchár

6445 K Kuchár

6444 H Čašník servírka

6444 K Čašník servírka

3247 K Technik obuvníckej výroby

 

Štátny systém vzdelávania:

6323 K Hotelová akadémia

6446 K kozmetik

3446 K grafik tlačových médií

6456 H Kaderník

2064 H Cukrár

6460 H Predavač

 

Nadstavbové štúdium:

6403 L Podnikanie v remeslách a službách

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria