Navigácia

Školské Vzdelávacie Programy odborov v SOŠ obchodu a služieb Martin

Školský rok 2020/2021

Žiaci prvých ročníkov, ktorí nastúpili v šk. roku 2020/21,  sa vzdelávajú podľa týchto školských vzdelávacích programov:

(Po kliknutí na číslo a názov odboru sa zobrazí ŠkVP)

Duálny systém vzdelávania:

3473 H 08 polygraf - knihár

3457 K operátor tlače

6445 H kuchár

6445 K kuchár

6444 H čašník servírka

6444 K čašník servírka

6446 K kozmetik

6456 H kaderník

2964 H cukrár

 

Štátny systém vzdelávania:

6323 K hotelová akadémia

6337 M informačné technológie a informačné služby v obchode

6468 F pomocník v kuchyni

 

Nadstavbové štúdium:

6403 L podnikanie v remeslách a službách

 

Externá forma vzdelávania

2964 H cukrár

6456 H kaderník

6445 H kuchár

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria