Navigácia

Školské Vzdelávacie Programy odborov v SOŠ obchodu a služieb Martin

Školský rok 2017/18

 

Žiaci prvých ročníkov, ktorí nastúpili v šk. roku 2017/18,  sa vzdelávajú podľa týchto školských vzdelávacích programov:

(Po kliknutí na číslo a názov odboru sa zobrazí ŠkVP)

6323 K Hotelová akadémia

3446 K Grafik tlačových médií 

3457 K Operátor tlače

6446 K Kozmetik

6442 K Obchodný pracovník

6444 H Časník, servírka

3274 H Obuvník  (DVS)

3473 H 08 Polygraf-knihár (DVS)

2964 H Cukrár

6445 H Kuchár

6456 H Kaderník

6460 H Predavač

6403 L Podnikanie v remeslách a službách

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria