Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • POZOR!

  Od 12. 10 .2020 do odvolania  pre všetkých žiakov školy platí nasledovné :

  a/ teoretické vyučovanie bude pre všetkých žiakov školy prebiehať dištančne – online vyučovanie,

  b/ odborný výcvik – od 12. 10. 2020 prebieha pre všetkých žiakov dištančnou formou až do dovolania / informácie o OV budú poskytované žiakom prostredníctvom triednych učiteľov alebo majstrov OV /,

  c/ osobitne sa bude riešiť prax hotelovej akadémie – žiaci budú postupovať podľa inštrukcií Ing. Lenky Pšenkovej.

  Je dôležité sledovať stránku školy!!!

 • Stravovanie - OZNAM

  Kuchyňa na ul.Stavbárska je naďalej (od 12.10.2020) UZAVRETÁ!! Všetky objednané stravy v tejto kuchyni boli resp. budú zrušené, preto žiadame stravníkov, aby v prípade záujmu o stravu, využili kuchyňu na ulici Kollárova. Ďakujeme za pochopenie.

 • Spomaľme šírenie Covid-19

 • Záložky do knihy

  Žiaci 2. a 4. ročníka v odbore grafik tlačových médií sa zapojili do súťaže o najkrajšiu záložku na tému ,, 100. výročie SND a 190. výročie ochotníckeho divadla na Slovensku ".

  Počas dištančného vyučovania v rámci odborného výcviku sa snažili v domácich podmienkach niečo vytvoriť. 

  Jana Capková MOV

 • Cezhraničná spolupráca

  Cezhraničná spolupráca

  Udržiavame získané skúsenosti z cezhraničnej  spolupráce

   „Tradície bez hraníc“.

  V roku 2015 sa naša škola zapojila do projektu „Tradície bez hraníc“. Od vtedy sa každý rok snažíme upevňovať u žiakov povedomie o tradičných jedlách našich susedov Čechov a využívame k tomu rôzne aktivity, ktoré boli súčasťou tejto cezhraničnej spolupráce so ISŠ-COP a Jazykovou školou vo Valašskom  Meziříčí.

  Počas školského roka 2019/2020 sme pripravovali na odbornom výcviku tradičné receptúry zo slovenskej a českej gastronómie, a to jesenné špeciality poľovníckej kuchyne, martinské hody z kačacieho mäsa na moderný spôsob. Po absolvovaní modulov žiaci nadobudli zručnosti, kreatívne myslenie a hlavne spoznávajú regionálne špeciality českej a slovenskej gastronómie. V SOŠ obchodu a služieb sme realizovali pre žiakov 9. ročníkov základných škôl a pre verejnosť prezentáciu pod názvom: „Ukážme čo vieme“ na ktorej sme spolu so žiakmi pripravovali babičkine šúľance s rôznymi posýpkami, domáce jablkové rožky a predvádzali správne zapletanie vianočiek. Nastierali sa tématicky aj stoly, kde bol využitý inventár, získaný z projektu.

   

  Na pracoviskách odbornom výcviku sa žiaci 3. ročníka odboru kuchár a čašník zapojili pri prezentácii jedál v poľovníckom štýle:

  • jelení chrbát s karlovarskou knedľou a pošírovanou hruškou v červenom víne, granátové jablko.
  • zemiakový závin s hubovou plnkou, kačacie prsia s marinovanou cviklou a malinový demi glace.
  • parfait zo zveriny a grilovanou polentou a jablkovým čatní.

  Aj naďalej udržujeme dobré vzťahy a intenzívnu komunikáciu s našimi českými partnermi, aby sme si vymieňali skúsenosti, vzájomne sa prizývame k pripravovaným aktivitám. Je dôležité konštatovať, že už realizovaný projekt stále pozitívne ovplyvňuje sociokultúru oboch strán.

  Miroslava Obuchová, MOV

 • Erasmus+ AVE ART Ostrava

  Erasmus+ AVE ART Ostrava

   

  Dňa 6. septembra 2020 sa žiačky IV. a II. ročníka v odbore grafik tlačových médií zúčastnili projektu vo vyššej odbornej škole, strednej umeleckej AVE ART Ostrava.

  Cieľom bolo aby sa žiačky vyskúšali a naučili nové metódy, programy v Adobe a videli aj iné technické vybavenie na tejto škole.

  Za úlohu mali vytvoriť vlastný firemný logotyp identity. Prvý deň začali s návrhom , kde si logo nakreslili a nasledujúce dni pokračovali na tabletoch, navrhli a nakreslili ho priamo tam. Potom sa presunuli do programu Adobe Ilustrátor , ktorý poznali už z praxe a tam si logo vektorizovali a upravili do konečného stavu. Mali za úlohu aj previesť logo do čiernobieleho prevedenia a potom do farebného. Tvorili aj svoj vlastný logo manuál. Žiačky sa naučili aj nový program Artfekt v ktorom robili Banner. Venovali sa im dve pani učiteľky (Opavská Veronika a Franková Barbora), ktoré priniesli niečo nové čo sa u nás ešte nepoužívalo. Logá použili v grafike aj na návrh oblečenia ako tričká, čiapky, tašky. Na konci si spravili A2 plagát v ktorom prezentovali čo všetko spravili za dva týždne.  Posledný deň prezentovali svoje práce a skutočne kvalifikovane a fundovane, využili svoje zručnosti a schopnosti. Bola som  hrdá na ich prácu.

  Na tejto škole nás privítali veľmi pekne, venovali sa nám a poukazovali nám veľa zaujímavých vecí, priestorov. Mali vybavenú školu na vysokej úrovni, okolie školy s krásnou upravenou záhradou aj vtáctvom. Pán riaditeľ Jaroslav Prokop sa nám tiež osobne venoval a pochválil aj s pani zástupkyňou Stehlíkovou a učiteľmi naše žiačky a ich schopnosti.

  Vyučovanie prebiehalo v doobedňajších hodinách a poobede sme mali rôzne aktivity, ktoré nám pripravili v rámci mobility. Mali sme krásne zážitky s ich vlastnej kovárne, ktorú stále budujú a v ktorej sme si vlastnoručne ukovali ozdobné lístky, Vítkovické - technické múzeum nádherný veľký komplex expozícií, prehliadku z vtáčej perspektívy na vyhliadkovej veži, prehliadku mesta , ktoré je tretie najväčšie v Čechách, návšteva Planet múzea súčasného výtvarného umenia kde sme mali pripravený zážitkový program. Počasie nám vyšlo na jednotku, slniečko, teplo len škoda situácie , ktorá nastala ku koncu keď sme museli predčasne opustiť Ostravu pre pandemické opatrenia a vrátili sme sa domov o dva dni skôr.

  Na záver nášho projektu chcem len dodať, že to malo skutočne opodstatnenie zúčastniť sa tejto mobility a viem si predstaviť aj do budúcna spolupráca s touto školou.

  Autor článku: Jana Capková

 • Ako sa učíme pripravovať pokrmy doma v čase koronakrízy?

  Ako sa učíme pripravovať pokrmy doma v čase koronakrízy?

  Po diskusiách vedených našou odbornou učiteľkou - pani  Mgr. Bukovinskou, v rámci ktorých sme  poúčaní a inštruovaní ako vyrábať  jednotlivé pokrmy, máme možnosť všetko si doma vyskúšať. Prináša to úžitok nielen nám – učiacim sa, ale zároveň aj našim rodinám, pre ktorých takto dokážeme pripraviť chutnú, výživnú a esteticky upravenú stravu. Výhodu dnešnej situácie  vidíme  v urýchľovaní nášho osamostatňovania sa, pretože so všetkými pracovnými operáciami si musíme "nejako" poradiť sami. To, či sa nám darí, posúďte. K nahliadnutiu Vám ponúkame naše výrobky, na ktoré sme hrdí, a to aj napriek tomu, že ešte nie sú dokonalé. 

  Autor: Matej Remenár, žiak 2. ročníka študijného odboru hotelová akadémia

  Foto: žiaci 2. HA

 • ,,Opäť sme tu my - III.HA"

 • Videokonferencia Plant-Powered Perspectives Slovakia

  Dňa 14.10.2020 sa členovia Predmetovej komisie hotelových a gastronomických služieb zúčastnili prvej „biznisovej“ videokonferencie pod názvom PLANT-POWERED PERSPECTIVES SLOVAKIA zameranej na flexitariánstvo (alternatívne vegetariánstvo), na trendové potraviny rastlinného pôvodu a na výrobu pokrmov z nich. Aktívne na nej vystúpili všetci tí,  ktorí mali potrebu niečo povedať k súčasnému stravovaniu. Boli to zväčša zástupcovia výrobcov, resp. spracovateľov zdravých potravín, odborných škôl, Úradu verejného zdravotníctva SR, Slovenského združenia pre značkové výrobky, ap.

       Koncept flexitariánstvo bol prezentovaný ako štýl zabezpečujúci človeku dlhovekosť, lepšie zdravie, kondíciu a prevenciu proti kardiovaskulárnym, onkologickým ochoreniam a cukrovke. O aký trend konkrétne  ide? Jeho základom je vegetariánska strava s príležitostnou konzumáciou mäsa a rýb, napr. 2 x do týždňa.

       Členovia PK GaHS sa opäť stali svedkami propagovania nejakého nového životného štýlu, ktorého efekty sú nejasné a vedecky nepodložené. Ako skúsení gastronómovia sa budú radšej držať starých právd, ktoré vždy platili, platia  a budú platiť. Tie znejú: „Všetkého veľa škodí.“ Sú presvedčení, že ľudskému organizmu naozaj škodí nielen celkové prejedanie sa, ale aj orientovanie sa na konzumáciu výlučne rastlinných pokrmov, či dennú konzumáciu  mäsitých pokrmov. Preto by mal človek jesť a piť striedmo a dbať na to, aby jeho strava bola nutrične vyvážená.  Každý si však volí cestu sám a žiaľ až na jej konci zistí, či mu priniesla nejaký pozitívny efekt, ktorý prispel ku kvalite jeho života.

       Aj napriek tomu, že sa členovia predmetovej komisie  k niektorým prezentovaným ídeám stavajú skepticky, účasť na konferencii považujú za dôležitú, najmä  pre poznanie aktuálnej situácie na trhu potravinárstva a gastronómie.

  Autor: PhDr. Peter Huľo, PhD.

 • Svetový deň výživy

  Svetový deň výživy

  Dňa, 16. októbra si každoročne pripomíname„Svetový deň výživy“ už od roku 1981. Je to tradícia, ktorej patrí miesto medzi aktivitami našej školy. Tento deň nám pripomína vznik založenia FAO v roku 1945. FAO je organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture Organization). Cieľom tejto organizácie je zabezpečiť dostatok potravy a pitnej vody pre obyvateľov rozvojových krajín a dostať do povedomia verejnosti informácie o správnych stravovacích návykoch. Zameriava sa na pomoc týmto krajinám najmä po technickej, technologickej, finančnej a vzdelávacej stránke. Taktiež cieľom tejto akcie je dostať do povedomia verejnosti informácie o správnych stravovacích návykoch. Ide o níženie energetického príjmu, príjmu tukov, najmä živočíšnych, ďalej cholesterolu, sacharidov a soli v strave. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje naše zdravie. Poskytuje krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život.

  Dnešná mládež žije príliš rýchlo a pri stravovaní robí rovnaké chyby ako dospelí.  To je dôvod, prečo sa v našej škole zaoberáme touto témou každý rok. Touto akciou sa snažíme poukázať na možnosti zdravej stravy. Výživa sa spoločne s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou podieľa na výslednom výživovom stave jedinca. Energetický príjemca musí rovnať energetickému výdaju. Vyšší energetický príjem spôsobuje obezitu a zdravotné problémy, ako je vysoký krvný tlak, cukrovka, srdcovo-cievne problémy a iné. Na Slovensku nadváha, vrátane obezity, postihuje 12 až 13% mládeže.  Aj tieto alarmujúce čísla boli dôvodom, že každoročne v tento deň pripravujeme projektový deň na danú tému, kde sa o tom učíme. Slovenská populácia trpí nedostatočným príjmom minerálnych látok, predovšetkým vápnika, niektorých vitamínov a vlákniny. Tieto deficity súvisia s nedostatočnou spotrebou mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny, strukovín a celozrnných obilnín.Počet hladných ľudí vo svete rastie. Najčastejším dôvodom sú rastúce ceny potravín a finančná kríza..Tento deň nám má pripomenúť, že život každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný, a preto by si ho mal každý z nás vždy vážiť.

  Z dôvodu dištančného vzdelávania sme aspoň prostredníctvom článku a priložených fotografií chceli upozorniť spolužiakov školy o význame zdravej výživy v živote ľudí. Celá trieda sa prostredníctvom online spojenia dala dokopy, pričom sme utužili aj kolektívne vzťahy.

  Autor textu: Natália Jurčíková, I.HA  Autor fotografií: žiaci I.HA triedy

 • ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 2/2020

  Zámer a podmienky nájdete :

 • Oznam pre študentov

  Oznam pre študentov

  Oznamujeme všetkým študentom, že škola bude od 30. 09. 2020 do 09. 10. 2020 na základe rozhodnutia RÚVZ zatvorená .

  V tomto čase bude prebiehať online vyučovanie.

  Študenti budú postupovať podľa pokynov triedneho učiteľa a učiteľov vyučujúcich v ich triede. Treba tiež sledovať stránku školy.

  ŠTUDENTI SÚ V TOMTO ČASE V DOMÁCEJ KARANTÉNE

  Vyučovanie začne opäť 12. 10. 2020.

  V tomto čase bude tiež zatvorená školská jedáleň na Stavbárskej 11 v Martine.

   

 • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA

  - od 02. 09. 2020

  Pokyny k organizácii vyučovania platné od 2.9.2020 nájdete tu:


 • Paulinyho Turiec

  Paulinyho Turiec

  Aj v našej škole sa rodia literárne talenty

  V minulom školskom roku sa študentka V. ročníka hotelovej akadémie Viktória Kucharčíková zapojila do literárnej súťaže Paulinyho Turiec.

  XXIII. ročník súťaže vyhlásilo Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine a Podoby slova, o.z..

  Podľa zadania organizátorov Viktória poslala do súťaže tri svoje práce – tri básničky.

  A porota rozhodla.

  Viktória Kucharčíková obsadila v kategórii vlastná tvorba – poézia krásne 3. miesto.

  A to nie je všetko !

  Viktória, ktorá momentálne študuje na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor: estetika, poslala svoje dielka aj do časopisu pre mladú literárnu tvorbu DOTYKY, kde ich uverejnili v hlavnej časti.

  GRATULUJEME!

  So súhlasom autorky prinášame krátku ukážku.

   

  Duša mi tlačí na kožu.

  Taká veľká ale nie je.

  Klame.

  Koža s dušou má spor.

  Kto z koho...

   

  Duša kožou preniká,

  snaží súc v podvedomí, ale koža je tvrdohlavá.

  Baran po mne...

   

  Odkaz v schránke štrajkuje,

  raz bude možno štrngať kľúčmi.

  Picasso tiež pochopil svoj zmysel až po smrti.

  Knihy pre výhercu

 • V átriu sa pracovalo

  V átriu sa pracovalo

        Dobrý deň som žiak 2.HA triedy  a chcel by som vám porozprávať o našej dobrovoľníckej činnosti v Átriu. Dňa 18.9 2020 sa uskutočnila na našej škole pracovná aktivita v priestoroch átria. Jednalo sa o aktivitu ktorá je úzko spätá s projektom: „Záhrada, ktorá učí“, ktorej sponzorom je IKEA  a vyhlasovateľom Živica n.o. a sme do nej zapojení spolu s našou triednou učiteľkou.

        Na začiatku sme si so spolužiakmi rozdelili práce. Niektorí sa dohodli že budú strihať bylinky iní presádzali, okopávali vyvýšené záhony, presádzali, hrabali trávnik, písali tabuľky, niektorí fotografovali atď …

       Natierali sme aj búdku – knižnicu a drevené stoly na spôsob aby sa na nich dalo hrať „človeče nehnevaj“ sa a taktiež sme farbili kamienky ktoré slúžili ako figúrky. Potom sme strihali levanduľu, ktorú sme dali do košíka. Nachystali sme si náradie na presádzanie jahôd a potom sme ich aj presadili a keď sme pracovali blízko kompostéra, jedna naša žiačka našla náhodou roztomilého ježka, ktorý často navštevuje areál školy. Ku každej bylinke sme pripravili tabuľku so slovenským a anglickým názvom. Naprávali sme výplň pri štrku a vytrhávali burinu.

  Po postupnej rekonštrukcii sa stáva átrium príjemnejším miestom...

  Za pomoc každému ďakujeme.

  Autor: Dalibor Kurňavka a triedna učiteľka 2.HA, foto žiaci 2.HA

 • Školský projekt "Kuchyne bez hraníc"

  Milí študenti, kolegovia,

  učitelia odborných gastronomických predmetov v spolupráci s komisiou spoločenskovedných predmetov plánujú vytvoriť na pôde školy novú knižnicu, ktorou by radi podporili rozvoj čitateľskej gramotnosti, čitateľských zručností a upevnili vzťah ku knihám. Zároveň obohatili vaše gastronomické zručnosti, priblížili rôzne už zabudnuté recepty, jedlá iných národných kuchýň, či recepty starých mám z oblasti Turca.

  Do novovznikajúcej knižnice potrebujeme kuchárske knihy z rôznych období, krajín, zameraní... Preto vás chceme poprosiť, ak by ste takéto knihy mali doma a nepoužívate ich, aby ste obohatili školskú knižnicu. V rámci gastronomických predmetov žiaci naštudujú zaujímavé recepty, prípravy rôznych jedál, ktoré budeme spoločne realizovať v rámci workshopov.

  Kuchárske knihy môžete nosiť do kabinetu B17. Ďakujeme.

 • KOŽAZ

  KOŽAZ

  V dňoch 16.09. -18.09. 2020 sme sa zúčastnili Kurzu Ochrany Života A Zdravia v Jahodníckych hájoch. Za celú III.HA by sme sa chceli poďakovať učiteľom a príslušníkmi armády, ktorí nás sprevádzali počas týchto troch dní a naučili nás mnoho užitočných vecí. Napríklad ako prežiť v prírode, ako  založiť oheň bez zápaliek alebo zapaľovača, ako poskytnúť prvú pomoc a zorientovať sa v prírode aj bez mobilu alebo GPS. Taktiež sme sa zabavili pri streľbe zo vzduchovky a airsoftovej zbrane. Posledný deň kurzu sme ukončili v altánku v Žabokreckých hájoch, kde sme sa oboznámili so základmi pobytu v prírode a taktiež sme si skúsili zakladanie ohňa, ktoré bolo úspešné a mohli sme si opekať špeciality, kto si čo doniesol. Tento kurz sme si veľmi užili a  hodnotíme ho veľmi pozitívne. Keby bola možnosť tak ho absolvujeme ešte raz.

   

  S láskou a úspešným koncom III. HA. 

 • Odborné worshopy

  Odborné worshopy

  Odborné workshopy v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine

       V dňoch od 16. do 18. septembra 2020 sa v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine vykonávali aktivity v rámci plnenia úloh z projektu podporovaného programom Interreg. Išlo o workshopy zamerané do oblastí pohostinstva a hotelierstva, ktoré viedli skúsení odborníci z externého a interného prostredia. Ich účastníci, domáci a poľskí odborní učitelia a majstri odborného výcviku  mali možnosť oboznámiť sa s najnovšími trendmi v rôznych pracovných činnostiach bežne vykonávaných  v pohostinských a ubytovacích zariadeniach.

       Nové poznatky o príprave moderných pokrmov a nápojov pred zrakom hosťa a zároveň praktické ukážky k nim odprezentovali erudované  odborníčky zo Súkromnej Spojenej školy EDUCO  v Námestove - Slanickej osade - PaedDr. Martina Skorušová, MBA a Bc. Jana Kanderová. Účastníkov workshopu zaujali najmä  prípravou a dekorovaním pokrmov z regionálnych surovín a miešaním, či podávaním nápojov v netradičných nádobách. Ich produkty mali moderný vzhľad, boli chutné a nutrične vyvážené.

       Megatrendy v príprave pokrmov prišli predviesť špičkoví odborníci z praxe patriaci medzi skupinu hviezdnych kuchárov na Slovensku - páni Jaroslav Ertl z Piešťan a Anton Holomáň z Považskej Bystrice. Prítomných hneď v úvode prekvapili podaním „amuse bouche“ – mozzarelly s marhuľou a rozmarínom. Boli servírované na „finger food“ lyžiciach a zaujali nielen svojim vzhľadom, ale aj chuťou. Obidvaja páni upútali pozornosť publika aj prípravou a servírovaním ďalších pokrmov z naplánovaného štvorchodového menu, ktoré pozostávalo zo studeného predjedla (tatarák zo sashimi tuniaka s hľuzovkou a majonézou), polievky (velouté z topinamburu s kuracími srdiečkami a kapustovými výhonkami), hlavného jedla (konfitované hovädzie líčka s redukciou z portského vína) a dezertu (sous-vide hruška s hruškovou zmrzlinou, bazovou mrveničkou a červeným korením). Účastníkov workshopu zaujali nielen svojimi zručnosťami, ale aj novými informáciami o nových technologických postupoch, o možnostiach dosiahnuť nulovú odpadovosť pri výrobe pokrmov, ap.

       Ďalšie workshopy boli zamerané na vycvičovanie sa v pracovných operáciách v softvéri  Foodman. Cvičenia som viedol ja, Peter Huľo - učiteľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine. Prítomní učitelia a majstri odborného výcviku sa pod mojim vedením vycvičovali v tvorbe kalkulácií, ich prenose do modulu pokladňa, v pracovných operáciách na pokladni, vo vytváraní príjemok zásob na hlavný sklad, výdajok zásob na strediská, ap.

       Odborné workshopy priniesli pedagogickým zamestnancom Strednej odbornej školy v Martine a Zespolu szkol gastronomicznych v Bialsko Bialej nové informácie v oblasti najnovších trendov v gastronómii. Posunuli ich úroveň znalostí na vyšší stupeň, čo budú môcť využiť pri výučbe svojich žiakov. V podobných aktivitách budú školy pokračovať aj naďalej. Chcú do nich zapojiť aj samotných žiakov. Vidia v nich totiž excelentné premostenie teórie a praxe, čo je základom moderného učenia sa.

  Autor: PhDr. Peter Huľo, PhD. - učiteľ odborných predmetov v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria