Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK

  Predmetom prenájmu je učebňa na prízemí budovy.

 • Oznam pre stravníkov

  Oznam pre stravníkov

  Oznamujeme všetkým stravníkom, že školské jedálne na Stavbárskej 11 a Kollárovej 73 zostávajú naďalej uzavreté až do odvolania.

  Ďakujeme za pochopenie. Vedenie školy

 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

  Milí naši klienti, rodičia,

  všetci sme v situácii, ktorú sme ešte nezažili. Sme prevažne doma , nechodíme do práce a do škôl. Odvšadiaľ prijímame informácie o tom ako postupuje vírus, ako sa mu brániť, vyhnúť stresu, panike. Mnohí sme neistí a vystrašení.

  Aj keď momentálne nemôžeme pracovať priamo s vami na školách, alebo v našom centre, sme tu stále pre Vás. Nie osobne, ale telefonicky či online.

  Môžeme pomôcť s emočnou podporou a odborným poradenstvom deťom, žiakom, prípadne rodičom, pedagógom.

  V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na týchto telefónnych číslach:

  0948 070 412 a 0948 447 065, Prípadne e-mailom: cpppapmartin@gaya.sk

  K dispozícii budeme na týchto linkách každý pracovný deň od 08.00.hod do 15.00 hod.

  Budeme sa snažiť odpovedať na každý Váš mail, prípadne, ak nám necháte telefónne číslo, zavoláme Vám.

  Najviac nás poteší, ak nás budú kontaktovať naši klienti – deti a žiaci škôl, prípadne ich rodičia.

 • MATEMATIKA VOLÁ !

  MATEMATIKA VOLÁ !

  Veľká noc s klokanom !

  Celosvetová matematická súťaž KLOKAN sa tento rok zatiaľ nemohla uskutočniť, preto pozývame všetkých, ktorí si radi lámu hlavy, vyriešiť zaujímavé úlohy z predchádzajúcich ročníkov a súťažiť v celoškolskom veľkonočnom kole.

  Ako sa zapojiť :

  1. Prejdi na stránku https://matematickyklokan.sk/tvoj-klokan/otestuj-sa/

  2. Rieš úlohy z vlaňajšieho testu kategória Kadet- 1.,2. ročník

                                                                           Junior – 3., 4., 5. ročník + nadstavba

  1.  

  2. Odfoť svoje riešenie aspoň dvoch úloh (celý postup) a výsledné hodnotenie celého testu zo stránky a s menom a triedou pošli svojej učiteľke matematiky najneskôr do 17. apríla na adresu:

  slavka.bartosova@gmail.com, machackova@zssmt.sk, jaroslavavlasova1708@gmail.com


  Kritériá:

  1. Správnosť riešenia – počet bodov

  2. Rýchlosť odovzdania

  Odmena:

  1. Precvičenie logiky a správneho úsudku

  2. Jednotku do matematiky pre prvých 5 riešiteľov z triedy

  Strávte Veľkú noc doma, v zdraví a pohode aj s matematikou!

 • Ako sa efektívne učiť doma, keď je vyučovanie prerušené?

  Počas týchto dní Ti určite prebehne hlavou 25000 myšlienok denne a je na tebe, ako s nimi naložíš. Čo v preklade znamená , že ak si opakuješ nechce sa mi učiť, nechce sa mi učiť a potom znovu aaach, ako sa mi nechce učiť, tak to asi nebude efektívne učenie. Aká je z tohto cesta von? Opakuj si: chce sa mi učiť, chce sa mi učiť. Alebo ešte lepšie: viem sa efektívne učiť, viem sa efektívne učiť.

  S učením je to ako so športom. Kto chce dosiahnuť úspech, musí pravidelne trénovať, respektíve učiť sa. Aby bolo učenie pre teba naozaj efektívne hlavne počas učenia doma, treba si ho vedieť dobre naplánovať. Zostavenie harmonogramu je najmä pre starších žiakov a študentov nevyhnutné. Pomáha Ti totiž systematicky si rozvrhnúť jednotlivé úlohy tak, aby si nebol v strese, aby si všetko čo najlepšie stíhal, aby si si nechal aj nejakú časovú rezervu, aby si nebol príliš preťažený množstvom úloh, aby si si nenechával všetko na poslednú chvíľu .

  Tu je zhrnutých 5 zásad pre efektívnejšie učenie :

  1.Vytvor si vhodné podmienky na učenie

  2.Zorganizuj si čas

  3. Urob si prestávky počas učenia

  4. Práca s textom

  5. Pamäť

  Hodne úspechov v štúdiu praje Mgr. Lenka Doricová,

  školský špeciálny pedagóg

   

  poznámka: celý článok je v študijných materiáloch pre etickú výchovu

 • Prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021

  Termíny  prijímacieho konania

  1. termín – 11. 05. 2020

  2. termín – 14. 05. 2020

              

  Ďalší termín:  16. 06. 2020

  Termíny budú aktualizované podľ toho, ako sa začne vyučovanie v školách, alebo podľa doporučenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu.

   

 • Bez kriedy

  Milí kolegovia a študenti,

  prevádzkovateľ Virtuálnej knižnice v súvislosti s karanténou sprístupnil aj Digitálnu učebnicu na www.bezkriedy.sk všetkým žiakom a rodičom z celého Slovenska. V súčasnosti sa v Digitálnej učebnici nachádza vyše 34.000 učebných materiálov rozdelených podľa ročníkov, predmetov a tematických celkov. Tieto materiály už niekoľko rokov vyberajú metodici z najlepších príspevkov

  z Virtuálnej knižnice.

  Jednoducho sa tam môže prihlásiť každý žiak našej školy a získať tak prístup k rozličným študijným materiálom.

 • Ako trávime čas doma v období šírenia koronavírusu?

  Ako trávime čas doma v období šírenia koronavírusu?

  Minulý týždeň sme za domácu úlohu zo Stolovania dostali perfektnú úlohu. Ku vhodnému mäsitému pokrmu pripraviť pred očami všetkých členov rodiny bazalkovú omáčku a flambované palacinky. Spočiatku to bol pre nás šok, pretože sme doposiaľ pred rodičmi a súrodencami nič podobné nepripravovali. Ešte tak omáčku by sme zvládli, ale flambovania sme sa trochu báli, a preto sme si pre istotu pozháňali okrem základných surovín aj telefónne číslo na hasičov :-)).

  Pri príprave pokrmov sme zažili kopec srandy. Mne osobne sa napríklad stalo, že som sa trocha pozabudla a do pripravovanej omáčky som namiesto 5 g sušenej bazalky preložila 10 g. Spočiatku som si myslela, že je všetko pokazené, znehodnotené. Rodina to však zhodnotila pozitívne. Vyjadrila sa, že keby tam nebolo toľko tej bazalky, že by to nebolo ono :-)).

  Premiéra prípravy flambovaných palaciniek mala v rodinách tiež veľmi dobrú odozvu. Niektorí rodičia sa ich nevedeli nasýtiť. Mnohí z nás ich museli pripravovať na niekoľkokrát.

  Čo dodať?

  Vyzerá to tak, že flambované palacinky a bazalková omáčka sa stanú hitom v našich domácnostiach :-).

  Autor textu: Laura Migrová II. HA

  Autori fotografií: Laura Migrová, Júlia Raffajová, Alena Jackulíková, Peter Stehlík, Silvia Koričárová, Viktória Ivanová, Rebeka Tóthová, Viktória Keréková

 • Darujte nám Vaše 2% z dane z príjmu

  Darujte nám Vaše 2% z dane z príjmu

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii akou je naše Občianske združenie. Tento dobrý skutok vás nebude stáť nič, lebo daň aj tak odvádzate štátu, no môže pomôcť našej škole rozvíjať výchovno-vzdelávací proces a skvalitniť naše služby.

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy a zlepšenie technického vybavenia – TEDA PRE VAŠE DETI!

  Naša škola sa snaží pre svojich žiakov vytvoriť kvalitné prostredie pre ich vzdelávanie a rozvoj. Chceme, aby sa žiaci v škole cítili príjemne. Budujeme nové odborné učebne, obnovujeme zariadenie, materiálno-technické vybavenie, snažíme sa budovať nové oddychové zóny.

  V tomto školskom roku sme boli úspešní pri podaní dvoch projektov, získali sme finančné prostriedky na vybudovanie jazykového laboratória a altánku v oddychovej zóne átria.

  A na čo by sme mohli takto získané finančné prostriedky využiť?

  Napríklad pociťujeme akútnu potrebu vybudovať vonkajšie športovisko – multifunkčné ihrisko pre našich žiakov. Ihrisko je využiteľné celoročne, pre rôzne druhy športov : futbal, volejbal, nohejbal, hádzaná, basketbal, floorbal, tenis, v zime – orčuľovanie, hokej. Škola momentálne takýto priestor nemá.

  Snažíme sa zapojiť do ďalších projektov a takto získať potrebné finančné prostriedky.

  Stále však potrebujeme finančnú pomoc, o ktorú by sme chceli požiadať práve VÁS.

  Ak pomôžeme a prispejeme 2% my zamestnanci školy, rodičia, naši priatelia a známi, existuje reálna šanca, že sa nám podarí získať dostatočné množstvo finančných prostriedkov a spoločnými silami multifunkčné ihrisko pre naše deti  vybudujeme.

  A nijako tým nezaťažíme naše rodinné rozpočty.

  Vopred Vám všetkým ďakujeme.

 • Hoteláci prestierali veľkonočný stôl

  Dňa 11. marca 2020 žiaci tretieho ročníka študijného odboru hotelová akadémia v SOŠ obchodu a služieb v Martine z príležitosti prichádzajúcich jarný sviatkov prestreli slávnostný veľkonočný stôl v priestoroch pavilónu B budovy školy.

  Žiaci chceli inšpirovať spolužiakova a zamestnancov školy ako prestrieť stôl na Veľkú noc svojim blízkym. Blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami si študenti spríjemnili hodinu stolovania, kde vytvorili atmosféru nastávajúcich sviatkov a zároveň si upevnili vedomosti a zručnosti získané na predmete technika obsluhy, stolovanie. Pri zostavovaní menu lístka využili poznatky z predmetu príprava pokrmov a technológia prípravy pokrmov.

  Autor článku : Mgr. Monika Vaňová

  Autor fotodokumentácie: Janka Blahušiaková, Helena Grláková a Rudolf Polák – III.HA

 • Svetový deň vody

  Dňa 22.marca si každoročne spolu pripomíname Svetový deň vody. A to už od roku 1993, kedy bol prvýkrát vyhlásený zhromaždením OSN. Týmto dňom si pripomíname, aká je voda dôležitá a nenahraditeľná pre život na Zemi. Okrem toho sa každý rok zvýrazňuje špecifická téma vody.

  Témou a mottom Svetového dňa vody 2020 je "Water and climate change" (Voda a zmena klímy). Snaží sa poukázať, ako sú tieto dva fenomény neoddeliteľne prepojené. Prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy v oblasti vody ochráni zdravie a zachráni životy. Účinnejšie využívanie vody zníži emisie skleníkových plynov z čistiarní odpadových vôd. Extrémne poveternostné udalosti spôsobujú, že voda je čoraz vzácnejšia, znečistenejšia a environmentálne dôsledky je čoraz ťažšie predvídať. Rakúsko je krajina, ktorá má najväčšiu zásobu pitej vody. Hneď za ňou nasleduje Slovensko. Na Slovensku máme 1 600 prameňov, z ktorých voda sa využíva v kúpeľníctve, vysokomineralizované s farmakologickými účinkami sa pijú ako liečivé vody, niektoré menej mineralizované sú vhodné na doplnenie minerálov a ďalšie ako stolové vody. Na bežné pitie sú najvhodnejšie hydrouhličitanové, vápenaté alebo vápenato-horečnaté minerálne vody. Dá sa povedať, že u nás máme neobmedzený prístup k pitnej vode. V krajinách, kde majú neobmedzený prístup k vode trpia hrozbami nedostatočnej hygieny a vody. Najviac sú ohrozené deti. Takáto znečistená voda môže viesť k chorobám a úmrtiam. Každodenné umiera až 361-tisíc detí mladších ako 5 rokov na hnačku. V súčasnosti čelíme hrozbe pandémie koronavírusu. Voda je veľmi podstatným prvkom pri predchádzaní ochoreniu, tým že sme zvýšili hygienu v našich domovoch a umývame si stále ruky s dezinfekčným mydlom.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva poskytuje každoročne pri tejto príležitosti bezplatné orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody. Z dôvodu pandémie koronavírusu sa vyšetrenie vzoriek studní presúva na neurčito.

  Pri tejto príležitosti žiaci 1.ročníka študijného odboru hotelová akadémia plánovali prostredníctvom prípravy nástenky a rozhlasovej relácie  priblížiť problematiku nepostrádateľnosti vody pre človeka. Z dôvodu domácej výučby žiaci aspoň prostredníctvom tohto článku pripomínajú význam vody v živote človeka. Voda je pre život ľudí nenahraditeľná a nevyhnutná aj pre hygienu, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, podnikanie a priemysel.

  Autor článku: Nikola Bellová – žiačka z I.HA, Mgr. Monika Vaňová

 • Koronavirus - usmernenie

  Usmernenie ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky ohľadom výskytu nového koronavírusu nájdete TU !!!

 • MDŽ v duchu „retro party“

  MDŽ v duchu „retro party“

  Školská jedáleň Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine sa 6. marca 2020 premenila na reprezentačnú spoločenskú sálu okrášlenú charakteristickými retro prvkami. Pre zamestnancov školy v nej žiačky 4. ročníka študijného odboru hotelová akadémia pripravili slávnostný raut pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Originalitu retro sály znásobili svojim pracovným oblečením, súčasťou ktorého boli šatky vo vlasoch a doplnkom - výrazne nalíčené pery. K vzniku a udržaniu pohodovej atmosféry prispievali evergreeny z niektorých období 20. storočia.

  Zamestnancom školy okrem slaných a sladkých dobrôt žiačky ponúkli odborno-zábavný program. Za doprovodu tanečných piesní z filmu Pomáda, z ktorých prirodzene dominovala „You're The One That I Want“ v podaní Johna Travoltu a Olivie Newton John, realizovali exhibičné vystúpenia v rámci ktorých predviedli prípravu aperitívu, flambovaného pokrmu, dezertu a sabráž šumivého vína. K umocneniu zážitkov hostí prispeli i pantomimické vystúpenia žiakov zo Strednej umeleckej školy v Martine, ktorých si žiačky hotelovej akadémie pozvali na spestrenie zábavného programu. Vyvrcholili ho jedinečným twistom vo vlastnom podaní. Rozhýbali ním nielen seba, ale aj všetkých zúčastnených hostí. Podujatie skončilo silným potleskom, ktorým hostia dali dievčatám jasne najavo, že sa im veľmi páčilo.

  Prípravu a realizáciu takýchto a podobných podujatí zabezpečujú žiaci hotelovej akadémie v priebehu každého školského roka. Edukačným cieľom je priblížiť im čo najviac reálne potreby odbornej praxe. Dostávajú tak príležitosť k vycvičeniu sa v hlavných manažérskych funkciách, ktorými sú najmä plánovanie, organizovanie a vedenie ľudí, príležitosť k overeniu si vlastných komunikačných a odborných schopností, či schopností zbavovať sa trémy z verejných výstupov.

  Vzhľadom k tomu, že v pohostinských a ubytovacích zariadeniach sú spoločenské podujatia z ekonomického hľadiska veľmi významné, v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine sa ich príprave a realizácii venuje značná pozornosť. Dôsledkom takéhoto prístupu je vysoký dopyt po absolventoch študijného odboru hotelová akadémia nielen v regióne Turiec, ale aj ďaleko za jeho pomyselnými hranicami.

  Autor textu: PhDr. Peter Huľo, PhD.    fotogaléria

 • .

 • Vika Kiššová opäť úspešná

  Víťazka školského kola súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti - Viktória Kiššová, žiačka 5. ročníka študijného odboru hotelová akadémia prezentovala výsledky svojho skúmania aj v Strednej priemyselnej škole technickej v Martine, kde sa dňa 9. marca 2020 konalo jej okresné kolo. Témou „Dopyt po cateringových službách na Slovensku“ zaujala nielen hodnotiacu komisiu, ale aj súťažiacich a hostí. Prezentáciu problematiky ako aj  výsledkov skúmania zvládla excelentne. Pohotovo vedela zodpovedať všetky položené otázky. Svojim šarmom, držaním tela, gestikuláciou, kultúrou prejavu, či vysokým intelektom si veľmi rýchlo získala sympatie celého publika.

       Za svoj výkon obsadila pekné druhé miesto a postup do krajského kola súťaže SOČ, ktorá sa bude konať v Kysuckom Novom Meste začiatkom apríla. Viktórii držíme palce, aby aj v tomto kole bola úspešná!

  Autor textu: PhDr. Peter Huľo, PhD.

 • Exkurzia do firmy Fatran s.r.o. v Mošovciach

  Exkurzia do firmy Fatran s.r.o. v Mošovciach

  Vo štvrtok 5.3.2020 žiaci 1. ročníka učebného odboru predavač navštívili pekáreň v Mošovciach. Pekáreň Fatran sa zaoberá výrobou pekárenských a trvanlivých výrobkov, ktoré predávame aj v našom školskom bufete.

  Videli sme, ako sa vyrábajú jednotlivé druhy pečiva, ako sa kvasí a miesi cesto, akým spôsobom sa pečivo dáva do pece, tiež sme sa dozvedeli, ako dlho by sa malo cesto piecť, aké správne prísady sa používajú na výrobu pečiva, aké všetky druhy pečiva vo firme vyrábajú a tiež sme videli, koľko driny za tým stojí a, že pečivo je potreba si veľmi vážiť, ako jednu zo základných potravín každého človeka.

  Na záver návštevy, sme všetci, ako malý darček dostali čerstvo upečené rožky a čerstvé chleby priamo z pece.

  Autor článku : Matúš Šalamon II.KN-PR-KA  Autor foto : Mgr. Janka Bojnická

 • Profesiadays

  Profesiadays

  Dňa 04. 03. 2020 sa žiaci IV. IKT a II. N – A s Ing. S. Šidlovou a Ing . M. Nováčikovou zúčastnili veľtrhu práce. Tento rok sa uskutočnil už 11. ročník. Na výstave boli stovky vystavovateľov, skvelých spíkrov, workshopy, testovania a množstvo príležitosti. Študenti si mali možnosť overiť svoje znalosti z finančnej gramotnosti v teste NBS. Vypočuli si prednášky na rôzne témy. Najviac sa im páčili prednášky, ako napísať správny životopis a príprava na pracovný pohovor. Mali možnosť získať veľa cenných informácií o možnosti študovať na vysokých školách, ale aj informácie o možnosti sa zamestnať u nás aj v zahraničí. Jednou so skvelých možnosti bola zdarma fotka na CV.

  Exkurzie sa zúčastnili študenti končiacich ročníkov, pre ktorých sú tieto informácie aktuálne
  a  dôležite.  Exkurzia sa im páčila a ja verím, že získané poznatky využijú v praxi.

  Autor článku: Ing. Marta Nováčiková                                                                                                                

 • Exkurzia do historických tatranských hotelov

  Exkurzia do historických tatranských hotelov

       Vo štvrtok, 20. februára 2020 žiaci druhých ročníkov študijných odborov hotelová akadémia, kuchár a čašník navštívili dva luxusné historické hotely – štvorhviezdičkový Grandhotel Praha v Tatranskej Lomnici a päťhviezdičkový hotel Kempinski pri Štrbskom plese. Boli postavené ešte pred 2. svetovou vojnou a patria medzi prvé a najstaršie hotely na Slovensku. Počas svojej existencie prirodzene menili svoje názvy, vonkajšie a vnútorné vzhľady, ako aj funkcie, ktoré v istom časovom úseku plnili. Je obdivuhodné, že prežili obidve svetové vojny a v noblesnom štýle fungujú  dodnes.

       V obidvoch hoteloch vládne príjemná pokojná atmosféra, o ktorú sa pričiňujú ich vlastní zamestnanci, počnúc vrcholovými manažérmi, končiac výkonnými zamestnancami. Nikomu z nich nechýba úsmev na tvári. K hosťom sa správajú milo, úctivo a pokorne.

       Potešilo nás, že kapacity obidvoch hotelov sú veľmi dobre  vyťažované nielen v sezónnom období, ale aj v mimosezóne. Ich priemerná ročná vyťaženosť osciluje medzi 70-80 %. V čase našej návštevy predstavovala viac ako 90%. Znamená to, že pri aktuálne nastavených cenách hotely dosahujú vysoké výnosy a nemajú žiadne problémy so získavaním finančných prostriedkov na ďalší rozvoj.

       Prekvapili nás aj informácie o tom, že z celkového počtu ubytovaných hostí dominujú češi a slováci, že už nie sú to rusi, ktorí donedávna predstavovali najvýznamnejší zákaznícky segment. Akoby sa staré časy začali vracať späť. Je možné domnievať sa, že k tejto zmene pozitívne prispievajú príspevky na rekreačné pobyty od zamestnávateľov.

       Kvalita ubytovacích služieb v hoteloch posudzovaná z hľadiska zariadenia, vybavenia a čistoty izieb je na veľmi vysokej úrovni. Hostia majú v rámci ubytovania možnosť využívať rooming servis a za príplatok si  môžu vodiť do izieb psy, o ktoré je tiež dobre postarané. Čo sa týka kvality stravovacích služieb, obidva hotely prešli na celosvetový trend podávania jedál a nápojov prostredníctvom ponukových stolov, ktoré sú vybavené najmodernejšími  technologickými zariadeniami. Klasická individuálna obsluha a s ňou francúzsky systém a spôsob obsluhy  sa z odbytových stredísk vytratili. Kontakt s hosťami majú najmä kuchári pripravujúci pred ich zrakom niektoré z ponúkaných pokrmov. 

       Z úst sprievodcov sa žiaci dozvedeli, že po roku 1989 v hoteloch začal prudko klesať záujem o spoločensko-zábavné služby, čoho dôsledkom bolo nahradenie nočných barov priestormi so službami wellness a fitness.

       Čo sa týka osobitosti hotelov, z pohľadu žiakov je to prítomnosť „genia loci“, ktoré pociťovali v každom ich priestore, úžasná panoráma na tatranskú prírodu – Štrbské pleso, štíty hôr, pohľady do dolín a v neposlednom rade správanie sa obsluhujúceho personálu, ktorého vzory mali možnosť vidieť a zažiť nielen od službukonajúcich zamestnancov, ale najmä od sprievodcov – manažérov hotelov, ktorým patrí veľké poďakovanie za prijatie a za všetko, čo pre nich v rámci prehliadky robili.

       Žiaci odchádzali z hotelov plní pozitívnych dojmov. Exkurzia im umožnila rozšíriť diapazón ich znalostí o fungovaní hotelierstva na Slovensku, ktoré určite využijú nielen v rámci odborných rozpráv na maturitnej skúške, ale aj vo svojich profesionálnych životoch.

  Autor textu: PhDr. Peter Huľo, PhD.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria