Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Banket v country štýle

  Banket v country štýle

      Dňa 30.6.2021 sa v našej škole ukončil školský rok 2020/2021 trošku netradične a slávnostne. Štvrtáci zo študijného odboru hotelová akadémia sa postarali o spríjemnenie tohto dňa. Pre všetkých zamestnancov školy podávali slávnostný obed formou banketu v country štýle, v rámci ktorého pripravili a zrealizovali odborný a zábavný program. 

  Touto cestou im chceli poďakovať za všetko, čo v pre nich v priebehu roka urobili.

  Autor textu: Angelika Ivaničová, 4. HA    Autor videa: Laura Sitárová, 4. HA

 • Ukončenie školského roka 2020/2021

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Ukončenie školského roka 2020/2021.

  Ako tradične, tak i tento školský rok sme ukončili na školskom dvore našej školy. Prítomných privítalo vedenie školy spolu so zástupkyňami rodičovského združenia našej školy.

  Sme právom hrdí na našich žiakov. Aj keď sme spoločne prežívali taký zvláštnejší školský rok, než sme zvyknutí, darilo sa im perfektne. Svedčí o tom i počet ocenených žiakov. Okrem prospechu a vyznamenaných žiakov, sme mohli oceniť aj žiakov, ktorí sa zúčastňovali rôznych športových a vedomostných súťaží, súťaží zameraných na overenie zručností pri príprave nápojov, tvorcov básní a prvých malých umeleckých diel, spolupomocníkov na rôznych projektoch a ostatných aktívnych a kreatívnych žiakov. 

  Prajeme všetkým príjemné prežitie letných prázdnin a tešíme sa spoločne na uvítanie v septembri!

 • Stravovanie počas školských prázdnin

 • Nadstavbové štúdium - výsledky prijímacích skúšok

 • Medzinárodný deň priateľstva

  Medzinárodný deň priateľstva

  Dňa 30.06.2021 si pripomíname Medzinárodný deň priateľstva. Priateľ je človek, s ktorým nás spájajú spoločné záujmy a ciele. Priateľstvo sa získava na základe dôvery a rešpektovania jeden druhého. S priateľom sa cítime pokojne, pochopení, ľahšie sa znášajú ťažkosti i radosti života.

  Máme prvý ročník za sebou. Sme radi, že sme sa rozhodli pre túto školu. V našej škole sme našli veľa dobrých kamarátov v podobe našich spolužiakov, ale aj učiteľov. Páči sa nám, že aj žiaci z vyšších ročníkov nám ako prvákom boli, a aj sú nápomocní a priateľskí. Na hodinách spolu riešime rôzne úlohy, simulujeme rôzne situácie, s ktorými sa môžeme stretnúť v pohostinských zariadeniach. Na hodinách stolovania spoločne prestierame, učíme sa servírovať jedlá a nápoje. Na hodinách prípravy pokrmov sa učíme variť chutné a dobre vyzerajúce jedlá, ktoré si aj sami odegustujeme. Každou hodinou nás naši učitelia posúvajú ďalej a máme s nimi priateľský vzťah.  Svojimi skúsenosťami nás usmerňujú, ale aj povzbudia a pochopia. Tešíme sa už na hodiny v ďalších ročníkoch, kde získame vedomosti a zručnosti  z nových trendov gastronómie, a upevníme si priateľské vzťahy so spolužiakmi.

  Autor článku a foto: Nikola Lazarová – trieda I.HA

 • Športový deň

  28.6.2021 sa v telocvični Strednej odbornej školy obchodu a služieb Martin uskutočnil turnaj žiakov v stolnom tenise, zúčastnili   sa ho i žiaci z Odborného učilišťa Martin.

  Výsledky:

  Chlapci

  1.Tomáš Mondočko- III. T-TO

  2.René Kubiridžák- III.T-TO

  3.Patrik Válek- I.PJ

  Dievčatá

  1.Michalková Dominika- II.KZ-G

  2.Raždíková Renáta- I.PJ

  3.Migrová Laura- III.HA

  Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na športové súťaže v novom školskom roku.

  Mgr. Ivana Brozmanová, učiteľka TV

 • Deň narcisov

  Za zapojenie sa do súťaže o najväčší narcis a aktívnu pomoc počas zbierky v TESCO.

 • Ako chutí HAITI

  Ako chutí HAITI

  V rámci projektu UNICEF sme dostali výzvu pripraviť skromne a jednoduché jedlo Žemľa s vajíčkom a osviežujúci nápoj “Limetkada”. Slovenské deti by sa mali naučiť hospodáriť a neplytvať darmi našej zeme, pretože netrpia tak hladom a bezmocnosťou ako ľudia na Haiti. Obyvatelia Haiti doslova “bojujú” o jedlo. Vážte si že našim domovom je Slovensko.

  Autor článku MOV- Obuchová   Pripravil žiak z II. C-K Samuel Hrivnák

 • KONCOROČNÉ SKÚŠKY ŽIAČOK 1. a 2. ROČNÍKA V ODBORE CUKRÁR.

  KONCOROČNÉ SKÚŠKY ŽIAČOK 1. a 2. ROČNÍKA V ODBORE CUKRÁR.

  V priebehu minulého týždňa sa na SOP cukrárskom konali koncoročné skúšky 1. a 2. ročníka. Úlohou žiačok bolo pripraviť si a upiecť podľa zadanej témy ľubovoľný zákusok. Po teoretickej príprave a upečení zákusku ho žiačky nadekorovali na taniere. Pri následnej prezentácii svojich výrobkov, ktoré si môžete prezrieť na nasledujúcich fotografiách, žiačky preukazovali aj svoje teoretické vedomosti a odpovedali na otázky skúšajúcich MOV. Napriek dlhotrvajúcej pandémii a dištančnému vzdelávaniu výsledky dopadli uspokojivo.

  Text : MOV Bc. Anna Zacharová

 • Grantová výzva Nadácie SPP

  Grantová výzva Nadácie SPP

  Žiaci 2. ročníka študijného odboru hotelová akadémia Laura Rumanová a Matej Remenár ku novej otvorenej výzve  SPP  na predkladanie žiadostí o finančný príspevok natočili upútavku pripravovaných aktivít, ktoré by realizovali v prípade schválenia projektu s názvom "Učíme sa navzájom - medzigeneračná konfrontácia prístupov k príprave zdravej stravy." Ide o komunitný projekt zameraný na stretávania sa so staršími ľuďmi – seniormi z Centra sociálnych služieb v Martine, na ktorých sa budú vzájomne obohacovať o svoje skúseností z oblasti prípravy pokrmov. Veríme, že bude úspešný a že v budúcom školskom roku budeme mať možnosť našim seniorom vyjadriť úctu, obdiv, trochu ich potešiť a načerpať z ich múdrostí.

  Autor: PhDr. Peter Huľo, PhD.

 • Preverovanie vedomostí a zručností na odbornom výcviku

  Preverovanie vedomostí a zručností na odbornom výcviku

  Aj keď mali žiaci kvôli pandémii Covid 19 veľmi málo času na získanie potrebných zručností vo svojej profesii, napriek tomu výsledok bol uspokojivý a potešil všetkých prítomných. Žiačky 1. ročníka učebného odboru čašník, servírka si v závere školského roka vyskúšali, ako zvládnuť prípravu stolovania na jednoduchý obed slávnostnejšou formou. Na svoje úlohy sa zodpovedne pripravili a pozitívne výsledné hodnotenie im vyjadrili skúšajúce pani majsterky. Koncoročné hodnotenie ešte obohatili o pekné ukážky tranšírovania ovocia a precvičili si podávanie jedál vo vyššej forme jednoduchej obsluhy.

  Napriek  sťažených študijným podmienkam žiakom nechýba chuť učiť sa a posúvať svoje profesijné snaženie k vyšším cieľom. Budeme im držať palce.

  Autor: Mgr. Karkušová   Foto: V. Mišúnová

 • Majster Slovenska a Majster sveta v hokejbale v našej škole

  Majster Slovenska a Majster sveta v hokejbale v našej škole

  Samuel Hrivnák je žiakom 2. ročníka štúdijného odboru kuchár. Okrem toho, že navštevuje zaujímavý odbor, tak sa venuje športu, a to konkrétne hokejbalu.

  Hokejbalu sa venuje už od 11. rokoch. Športovo vyrastal v rodnom Martine, kde hrával od kategórie U12 až do mužov. V roku 2018 sa mu podarilo dostať na Majstrovstvá Sveta U16 ktoré sa konali v Peřove a Zlíne, kde so slovenským tímom obsadili 2. miesto. O rok neskôr sa mu podarilo znova prebojovať na Majstrovstvá Sveta juniorov do 16 rokov, ktoré sa konali v roku 2019 v Českej republike. Ako Slovensko obsadili 4.miesto. Pre Samuela to bola obrovská motivácia a po MS začal trénovať v Považskej Bystrici za juniorov a následne aj za mužov. V sezóne 2019/20 sa mu podarilo vyhrať extraligu Juniorov a v tom istom roku aj Extraligu mužov. V roku 2021 s tímom z Povazskej Bystrice zaznamenal veľké klubové úspechy. Vyhrali Majstrovstvá SR do 23 rokov následne skončil ako vicemajster MSR do 20 rokov, a v U18 sa im podarilo obsadiť 3.miesto. Momentálne sa v 17-tich rokoch pripravuje s reprezentačným timom do 20 rokov na Majstrovsva Sveta ktoré sa budú konať budúci rok. Pevne veríme, že aj na tejto súťaži Samuel so svojím tímom uspeje.

   Prajeme nášmu Samíkovi a jeho tímu veľa športových a osobných úspechov. Sme hrdí, že našu najlepšiu školu navštevuje veľa úspešných a aktívných mladých ľudí, ktorí sú zapálení pre svoj odbor a svoje koníčky.

  Autor článku: Mgr. Monika Vaňová – triedna učiteľka II.C-K

  Autor fotografii: Samuel Hrivnák – žiak II.C-K

 • Turnaj žiakov v stolnom tenise

 • Operátor tlače

 • OZNAM

  Riaditeľka SOŠ obchodu a služieb v Martine v zmysle § 65 ods. 2 a v súlade s paragrafmi o prijímaní na vzdelávanie v stredných školách zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu vyhlasuje

   

  ďalší termín prijímacieho konania na nenaplnený počet miest (22. jún 2021)

   

  prijímaných žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 pre študijné aj učebné odbory nasledovne :

  Prijímacie konanie sa bude konať podľa schválených Kritérií pre prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022.

  Termín ďalšieho prijímacieho konania je 22. jún 2021.

  Prihlášku môžu uchádzači o štúdium posielať do 16. júna 2021.

   

  Ďalšie informácie na tel. číslach : 043/41 332 66, mobil: 0910 909 927 ,

  prípadne na emailovej adrese : cernakova@sosmt.sk , sosmt@sosmt.sk

 • MLADÝ MARKETÉR 2021

  MLADÝ MARKETÉR 2021

  Stal sa ním David Kováčik zo IV.HA, ktorý zvíťazil v celoslovenskej súťaži realizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie v Trnave. Súťaže sa zúčastnilo 70 študentov zo stredných škôl celého Slovenska, ktorí posielali v apríli svoje práce na tému - Marketingová komunikácia vašej strednej školy. Zadanie pre tento rok znelo: „ Predstavte  si,  že  ste  na  pozícii  riaditeľa  školy,  kde  študujete.  Vašim  cieľom  je  zvýšenie  záujmu  o  štúdium  a  zlepšenie  imidžu  školy s využitím všetkých dostupných marketingových nástrojov.“  Zaujalo Vás to? Ak áno, budúci rok sa môžete zapojiť aj Vy a získať niektorú z hodnotných  cien. Tento rok bol prvou cenou mobil Samsung Galaxy. Výsledky vyhlasovala priamo dekanka fakulty VŠ.  Prvá reakcia  Davida Kováčika - víťaza súťaže a nového majiteľa mobilu znela: „Ďakujem, tak toto som skutočne nečakal...“   Srdečne blahoželáme.

  Autor: Ing. Jancková

 • Čaša vína v Slovenskom komornom divadle

  Čaša vína v Slovenskom komornom divadle

  Dňa 19.6. 2021 vo dvorane Slovenského komorného divadla zabezpečovali žiaci Strednej odbornej školy v Martine pod vedením svojich pedagogických zamestnancov, zamestnancov školskej jedálne a riaditeľky školy slávnostné podujatie – čašu vína, objednávateľom ktorej bol úrad Žilinského samosprávneho kraja. Pre zúčastnených hostí pripravili honosné ponukové stoly plné nádherne vyzerajúcich a chutných „finger food“  (pokrmov konzumovateľných rukou) a postarali sa  o profesionálnu obsluhu.  Noblesný priestor divadla dodával ich pracovným výkonom vysoký lesk. Možno aj z tohto dôvodu  si ich prácu všimli a ocenili aktuálne spoločensky najvýznamnejšie osoby v žilinskom kraji, ktoré im prišli za prácu osobne poďakovať  a prejaviť záujem o dlhodobejšiu spoluprácu pri zabezpečovaní podobných podujatí.

       Svojim zodpovedným prístupom tak všetci, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto podujatia, významnou mierou prispeli k dobrému menu školy, z čoho mali veľkú radosť. Za všetkých zamestnancov školy vyjadrujeme našim žiakom srdečné poďakovanie!

  Autor: PhDr. Peter Huľo, PhD.  Fotografie: Bc. Kellnerová, PhDr. Huľo, PhD.

 • Prijímacie konanie pre uchádzačov do nadstavbového štúdia

  Prijímacie konanie pre uchádzačov do nadstavbového štúdia v študijnom odbore 6403 podnikanie v remeslách a službách sa uskutoční dňa 21. 06. 2021 od 7, 45 hod. v budove školy.
  Všetky dôležité informácie pre prihlásených uchádzačov sú uvedené v kritériách prijímacieho konaina a v pozvánke.
   

 • Jedlo z Ukrajiny

  Jedlo z Ukrajiny

  V rámci projektu UNICEF sme dnes so žiakmi z I.C-K kuchár pripravili na obed ukrajinské národné jedlo Sýrniky. Recept je veľmi jednoduchý a jeho základ tvorí tvaroh, cukor, vajcia, múka, vanilkový cukor, hrozienka a môžeme pridať postrúhané jablká. Na dekoráciu sme použili čerstvé jahody a jahodový tartar. Obed bol úžasný!!! Žiaci z I.C-K prajú Dobrú chuť!

  Autor článku: MOV- Obuchová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria