Navigácia

 • Projekt Podpora vzdelávania mladých grafikov

  Milí rodičia, žiaci, zamestnanci a priatelia školy.

  Zahlasujte na:

   https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/martin 

  S projektom od banky Raiffeisen sme ako škola postúpili do  2. kola - verejného hlasovania. 

  Toto kolo je špecifické tým, že rozhoduje počet  SMS - tie sú bezplatné, len treba prejsť rýchlou registráciou.

  !!! PODPORTE NÁS ... HLASOVAŤ JE MOŽNÉ DO 30. 11. 2020 do POLNOCI !!!!

  Podporte našich MLADÝCH A ŠIKOVNÝCH GRAFIKOV zo SOŠ obchodu a služieb v projekte Gesto pre mesto a priložte ruku k dobrej veci. Sme blízko k výhre 1000 Eur, ktoré budú použité na nákup profesionálneho fotoaparátu pre žiakov. Je to jednoduché, každý z vás môže hlasovať zo sim karty a následne potvrdiť svoj hlas bezplatnou sms.  Váš hlas je dôležitý! Ďakujeme!

  Hlasujte za projekt Podpora vzdelávania mladých grafikov.

 • Vianočné pozdravy

  Žiaci 2. a 4. ročníka v odbore grafik tlačových médií počas dištančného vyučovania dostali za úlohu navrhnúť vianočné pozdravy. Snažili sa v domácich podmienkach ako najlepšie vedeli a máte možnosť si ich pozrieť.

  Tie sa následne poslali pani riaditeľke kde sa vybrali najzaujímavejšie a poslali sa na ministerstvo školstva. List s pozdravom za našu školu poslala v našom mene pani riaditeľka za čo sa jej chcem poďakovať.

  autor článku: Jana Capková

 • Ministerstvo školstva sa zapája do boja so šikanou

  Ministerstvo školstva sa zapája do boja so šikanou

  Rezort školstva sa stal partnerom veľkého projektu s názvom „Odpíšeme ti“, ktorého cieľom je byť oporou pre obete šikany, ktoré sa častokrát nevedia alebo nemajú na koho obrátiť. Cieľom je začať otvorene hovoriť a diskutovať o téme šikanovania na miestach, kde je tento problém najrozšírenejší - medzi deťmi, učiteľmi a rodičmi. POKRAČOVANIE

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • VENUJEM TURCU 2020

  Turčianska knižnica v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK udelila ČESTNÉ UZNANIE za poéziu v literárnej súťaži VENUJEM TURCU 2020 našej žiačke piateho ročníka hotelovej akadémie Janke Pavlíkovej. Janka sa zapojila do súťaže s poéziou Povesť o hrade Zniev bez váhania a oplatilo sa. Srdečne jej blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivých nápadov a inšpirácie do ďalšej literárnej tvorby.

  Text: Mgr. Alena Macaláková

   

  Janka Pavlíková

  Povesť o hrade Zniev

   

  Len kameň na kameni,

  tak zostal hrad Zniev po dlhoročnom stavaní

  Iba zrúcanina nad dedinou,

  no tieto skaly môžu ti povedať pár slov

   

  Kedysi bol totižto mocným hradom,

  sídlom pre urodzených pánov,

  sídlom aj pre stolicu Turčiansku

  a Belo IV. tam mal povinnosť kráľovskú

   

  O tomto kráľovi sa legenda povráva,

  ako odplašil nejedného Tatára

  Stalo sa to dávno,

  no stále je povesť slávnou

   

  Viedol on raz s vojskom boj,

  v tom vyšiel z lesa Tatárov celý roj

  Na svoj hrad len tak tak dobehol,

  aby sa na neho nikto nezmohol

   

  Tatárske hordy hrad dlho obliehali,

  až tak, že sluhovia dať mu jesť čo nemali

  Vo svojej komnate smutne sedel,

  pretože z toho hladu stáť nevedel

   

  No v tom niekto klopal na dvere

  a kráľ uprel na tajnú chodbu oči zdesene

  Do miestnosti vkročil sedliak neznámy

  aj s košíkom rakov a pečenými prasatami

   

  “Všetko zjedzte pán kráľ,

  no taký nápad mám,

  že jedno prasa darujte

  Dole nepriateľom ho zahoďte”

   

  Bol to plán reku skvelý,

  Tatári si totiž mysleli,

  že na hrade dostatok všetkého majú,

  keď im jedlo zhadzujú

   

  Mysleli si, že sa už nevzdajú,

  keď toľko zásob majú

  A tak si prasa zobrali

  a domov sa pobrali

   

  Na Znieve panovala veľká radosť,

  Sedliak bol kráľov hosť

  A takú vďačnosť kráľ Belo mal,

  že sedliak zemanom sa stal

   

   

 • Klub 89

  Klub 89

  Slávnostné udeľovanie cien Súťaže Klubu ´89

  „Naša nedávna história – Druhá svetová vojna“

  https://www.klub89.com/projekty_sutaz.html

  V termíne od 31.05.2020 do 2.10. 2020 prebiehala súťaž „Naša nedávna história – Druhá svetová vojna“ –  venovaná  pamiatke profesora Jána Pišúta, ministra školstva v rokoch 1990-1992 , ktorej vyhlasovateľom bolo Občianske združenie KLUB 89, o.z.

  Súťaž bola určená pre žiakov II. stupňa základných škôl, osemročných gymnázií a študentov gymnázií, stredných škôl, základných umeleckých škôl a špeciálnych škôl.

  Dňa 11.11.2020 o 10:00 na YouTube kanáli ÚPN (https://youtu.be/6TM-lDJhgFM) počas online streamu z oceňovania bola možnosť vidieť ukážky ocenených prác (v piatich hlavných kategóriách) vrátane audiovizuálnej tvorby.

  V rámci kategórie audiovizuálnej tvorby sa do súťaže zapojili aj naši dvaja žiaci

  Michaela KulichováMichel Lúdik

   z II.KZ – G triedy s prácou Naša nedávna história – Druhá svetová vojna, ktorá bola ocenená  čestnými uznaniami.

  Žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

  Autor: RNDr. Libuše Grulichová

 • OZNAM - stravovanie!!!

  Od 11.11.2020 je v prevádzke kuchyňa na ulici Kollárová!!!

 • Záhrada, ktorá učí

  Záhrada, ktorá učí

  V júni minulého školského roka sme sa my, žiaci II. ročníka študijného odboru hotelová akadémia poprvýkrát aktívne zapojili do projektu „Záhrada, ktorá učí“. Možno aj preto, lebo jeho hlavnou riešiteľkou je naša triedna učiteľka - Mgr. Miľanová. Pridali sme sa k niektorým zamestnancom školy a spolu s nimi sme vybudovali záhradu, v ktorej sme si o.i. dopestovali bylinky používané na prípravu a dochucovanie pokrmov a nápojov. Keď bola záhrada hotová, zachcelo sa nám v nej učiť. Spoločne  s našimi odbornými učiteľkami Mgr. Vaňovou a Mgr. Bukovinskou sme si naplánovali niekoľko otvorených hodín, na ktoré sme chceli prizvať  svojich rodičov. Žiaľ, pandémia, ktorá postihla celý svet nám tento zámer prekazila. My sme jej však nepodľahli. Základné zručnosti, ktoré sme získali v škole sme ďalej rozvíjali vo svojich domovoch. Pripravovali sme rôzne pokrmy, či nápoje a dochucovali ich bylinkami zo školskej záhrady, ktoré sme si stihli natrhať posledný deň pred odchodom do domáceho vyučovania. Našim blízkym veľmi chutili. Presvedčili sme sa, že bylinky  v dochucovaní pokrmov a nápojov naozaj zohrávajú významnú rolu, pretože sme nimi uspokojili chute našich hostí. Zistili sme tiež, že dôležité je poznať ich množstvo  pri dochucovaní, pretože tak ako nimi môžeme hosťom spríjemniť chuť, môžeme im ju aj pokaziť.

        Veľmi by sme si želali, keby sa situácia na Slovensku ohľadom pandémie znormalizovala, aby sme mohli čím skôr v našej záhrade v započatých aktivitách pokračovať. Chceli by sme sa tu učiť pripravovať pokrmy na grile, na ražni, rošte, v pahrebe, zorganizovať pre našich rodičov piknik, cateringy ku rôznym príležitostiam,  ap. Cítime, že takéto učenie sa nás bude baviť a  v prostredí záhrady určite aj posúvať ďalej.

  Autor: Laura Rumanová, II. HA

 • Zámer a podmienky priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 3/2020.

  Celé znenie nájdete:

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • OZNAM - stravovanie !!!

  Oznamuje všetkých stravníkom, že z dôvodu karantény, sú až do odvolania obe kuchyne UZAVRETÉ. Objednaná strava bude stornovaná a kredit vrátený resp. nezarátaný do zúčtovania.

 • POZOR!

  Od 12. 10 .2020 do odvolania  pre všetkých žiakov školy platí nasledovné :

  a/ teoretické vyučovanie bude pre všetkých žiakov školy prebiehať dištančne – online vyučovanie,

  b/ odborný výcvik – od 12. 10. 2020 prebieha pre všetkých žiakov dištančnou formou až do dovolania / informácie o OV budú poskytované žiakom prostredníctvom triednych učiteľov alebo majstrov OV /,

  c/ osobitne sa bude riešiť prax hotelovej akadémie – žiaci budú postupovať podľa inštrukcií Ing. Lenky Pšenkovej.

  Je dôležité sledovať stránku školy!!!

 • Spomaľme šírenie Covid-19

 • Súťaž o najnápadivejší a najlepšie vyzerajúci miešaný nápoj

  Žiaci tretieho ročníka študijného odboru hotelová akadémia sa húževnato zapojili do súťaže o najnápadivejší a najlepšie vyzerajúci longdrink (dlhý miešaný nápoj). Tentokrát na tému „Futuristický sen“. Z  hľadiska zadanej témy by mal  evokovať určitú predstavu o  budúcnosti. Keďže každý žiak vníma budúcnosť inak, dostal tak možnosť zakomponovať do prípravy svojho nápoja prvky, ktorými vyjadrí vlastnú predstavu o nej.

       Produkty žiakov posudzovala hodnotiaca komisia v zložení: Mgr. Černáková. Mgr. Macaláková, Mgr. Karkušová, Mgr. Vaňová, Mgr. Bukovinská, Ing. Žbirková a Dr. Huľo. Komisia konštatovala, že žiaci splnili svoju úlohu zodpovedne. Ocenila najmä ich kreativitu a záujem zúčastniť sa súťaže aj za aktuálne sťažených podmienok.

  1. miesto získal nápoj Runnig Bubles (Nikola Biksadská),
  2. miesto Scientist World (Laura Migrová), Mars (Peter Stehlík), Heavenly Hell (Adam Gallo), Beautiful Nature (Julia Raffajová),
  3. miesto Nature dream (Nicol Čulá).

       Komisia víťazom srdečne blahoželá a ostatným ďakuje za vynaložené úsilie, ktorým jasne dali najavo, že o zvolený odbor majú veľký záujem.

  Autor: PhDr. Peter Huľo, PhD.

 • Skladanie servítok

  Bez pekne poskladaného servítka si ani nevieme predstaviť prestieranie stolov. Žiaci I.HA triedy sa učili skladať servítky. Pri skladaní rôznych druhov servítkov museli žiaci zapojiť tvorivosť, trpezlivosť, precvičili si motoriku a v konečnom dôsledku si zautomatizovali činnosti pri vytváraní rôznych tvarov servítkov. Pozrite si video s rôznymi servítkami. Uznajte, že sa im to podarilo.

  Autor článku: Mgr. Monika Vaňová    Autori fotografií: žiaci I.HA triedy  Autor videa: Dominik Tamaši, I.HA

 • Práce žiakov počas Covid 19

  Žiaci 4. ročníka v odbore grafik tlačových médií sa pokúsili v domácich podmienkach 

  navrhnúť plagát na DOD a Vianočné trhy.

  autor: Jana Capková

 • Záložky do knihy

  Žiaci 2. a 4. ročníka v odbore grafik tlačových médií sa zapojili do súťaže o najkrajšiu záložku na tému ,, 100. výročie SND a 190. výročie ochotníckeho divadla na Slovensku ".

  Počas dištančného vyučovania v rámci odborného výcviku sa snažili v domácich podmienkach niečo vytvoriť. 

  Jana Capková MOV

 • Cezhraničná spolupráca

  Cezhraničná spolupráca

  Udržiavame získané skúsenosti z cezhraničnej  spolupráce

   „Tradície bez hraníc“.

  V roku 2015 sa naša škola zapojila do projektu „Tradície bez hraníc“. Od vtedy sa každý rok snažíme upevňovať u žiakov povedomie o tradičných jedlách našich susedov Čechov a využívame k tomu rôzne aktivity, ktoré boli súčasťou tejto cezhraničnej spolupráce so ISŠ-COP a Jazykovou školou vo Valašskom  Meziříčí.

  Počas školského roka 2019/2020 sme pripravovali na odbornom výcviku tradičné receptúry zo slovenskej a českej gastronómie, a to jesenné špeciality poľovníckej kuchyne, martinské hody z kačacieho mäsa na moderný spôsob. Po absolvovaní modulov žiaci nadobudli zručnosti, kreatívne myslenie a hlavne spoznávajú regionálne špeciality českej a slovenskej gastronómie. V SOŠ obchodu a služieb sme realizovali pre žiakov 9. ročníkov základných škôl a pre verejnosť prezentáciu pod názvom: „Ukážme čo vieme“ na ktorej sme spolu so žiakmi pripravovali babičkine šúľance s rôznymi posýpkami, domáce jablkové rožky a predvádzali správne zapletanie vianočiek. Nastierali sa tématicky aj stoly, kde bol využitý inventár, získaný z projektu.

   

  Na pracoviskách odbornom výcviku sa žiaci 3. ročníka odboru kuchár a čašník zapojili pri prezentácii jedál v poľovníckom štýle:

  • jelení chrbát s karlovarskou knedľou a pošírovanou hruškou v červenom víne, granátové jablko.
  • zemiakový závin s hubovou plnkou, kačacie prsia s marinovanou cviklou a malinový demi glace.
  • parfait zo zveriny a grilovanou polentou a jablkovým čatní.

  Aj naďalej udržujeme dobré vzťahy a intenzívnu komunikáciu s našimi českými partnermi, aby sme si vymieňali skúsenosti, vzájomne sa prizývame k pripravovaným aktivitám. Je dôležité konštatovať, že už realizovaný projekt stále pozitívne ovplyvňuje sociokultúru oboch strán.

  Miroslava Obuchová, MOV

 • Erasmus+ AVE ART Ostrava

  Erasmus+ AVE ART Ostrava

   

  Dňa 6. septembra 2020 sa žiačky IV. a II. ročníka v odbore grafik tlačových médií zúčastnili projektu vo vyššej odbornej škole, strednej umeleckej AVE ART Ostrava.

  Cieľom bolo aby sa žiačky vyskúšali a naučili nové metódy, programy v Adobe a videli aj iné technické vybavenie na tejto škole.

  Za úlohu mali vytvoriť vlastný firemný logotyp identity. Prvý deň začali s návrhom , kde si logo nakreslili a nasledujúce dni pokračovali na tabletoch, navrhli a nakreslili ho priamo tam. Potom sa presunuli do programu Adobe Ilustrátor , ktorý poznali už z praxe a tam si logo vektorizovali a upravili do konečného stavu. Mali za úlohu aj previesť logo do čiernobieleho prevedenia a potom do farebného. Tvorili aj svoj vlastný logo manuál. Žiačky sa naučili aj nový program Artfekt v ktorom robili Banner. Venovali sa im dve pani učiteľky (Opavská Veronika a Franková Barbora), ktoré priniesli niečo nové čo sa u nás ešte nepoužívalo. Logá použili v grafike aj na návrh oblečenia ako tričká, čiapky, tašky. Na konci si spravili A2 plagát v ktorom prezentovali čo všetko spravili za dva týždne.  Posledný deň prezentovali svoje práce a skutočne kvalifikovane a fundovane, využili svoje zručnosti a schopnosti. Bola som  hrdá na ich prácu.

  Na tejto škole nás privítali veľmi pekne, venovali sa nám a poukazovali nám veľa zaujímavých vecí, priestorov. Mali vybavenú školu na vysokej úrovni, okolie školy s krásnou upravenou záhradou aj vtáctvom. Pán riaditeľ Jaroslav Prokop sa nám tiež osobne venoval a pochválil aj s pani zástupkyňou Stehlíkovou a učiteľmi naše žiačky a ich schopnosti.

  Vyučovanie prebiehalo v doobedňajších hodinách a poobede sme mali rôzne aktivity, ktoré nám pripravili v rámci mobility. Mali sme krásne zážitky s ich vlastnej kovárne, ktorú stále budujú a v ktorej sme si vlastnoručne ukovali ozdobné lístky, Vítkovické - technické múzeum nádherný veľký komplex expozícií, prehliadku z vtáčej perspektívy na vyhliadkovej veži, prehliadku mesta , ktoré je tretie najväčšie v Čechách, návšteva Planet múzea súčasného výtvarného umenia kde sme mali pripravený zážitkový program. Počasie nám vyšlo na jednotku, slniečko, teplo len škoda situácie , ktorá nastala ku koncu keď sme museli predčasne opustiť Ostravu pre pandemické opatrenia a vrátili sme sa domov o dva dni skôr.

  Na záver nášho projektu chcem len dodať, že to malo skutočne opodstatnenie zúčastniť sa tejto mobility a viem si predstaviť aj do budúcna spolupráca s touto školou.

  Autor článku: Jana Capková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria