Navigácia

 • Prihláška na stravovanie

  Pre žiakov prvého ročníka resp. záujemcov o stravovanie v školskom roku 2020/2021:

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • POZOR!!!

  Voľné miesta!

  Stredná odborná škola obchodu a služieb v Martine v školskom roku 2020/2021 znovu ponúka možnosť získať výučný list v skrátenej forme štúdia v učebných odboroch :

  6445 H kuchár,

  6444 H čašník, servírka,

  2964 H cukrár,

  6456 H kaderník,

  3473 H 08 polygraf – knihár,

  6460 H predavač.

  Podmienkou prijatia je podanie prihlášky a uchádzač musí byť absolventom inej strednej školy a mať výučný list alebo maturitné vysvedčenie, prípadne vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa.

  Forma štúdia je externá / s vyšším podielom dištančnej formy štúdia / a štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou s výučným listom príslušného odboru.

 • Záhrada, ktorá učí

  Záhrada, ktorá učí

  Od 7. do 9. septembra 2020 sa žiaci 2. ročníka Hotelovej akadémie spolu s Ing. Charousovou a Mgr. Tomkovou zúčastnili na vzdelávacom pobyte v Zaježovej pri Zvolene. Žiaci si pobyt spolu s učiteľmi užili a odniesli si nové informácie a myšlienky, ktoré v budúcnosti určite využijú vo výchovno-vzdelávacom procese.

  Autor foto a text: Matej Remenár, Laura Rumanová

 • OZNAM - stravovanie!!!

  Od 27.7.2020 sa upravujú možnosti objednávania stravy! Dopĺňame možnosti objednania stravy "so sebou", ktorá bude spoplatnená sumou 0,30€, taktiež bude doplnená možnosť objednania chleba k polievke, táto bude spoplatnená sumou 0,10€.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

  Do galérie Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 boli pridané fotografie.

 • Oznámenie pre študentov!!!

  V pripade, že dňa 29. 06. 2020 nastúpite na školské vyučovanie, ste povinní doložiť vyhlásenie o tom, že neprejavujete príznaky akútneho ochorenia / vyhlásenie je prílohou tohto oznámenia /.
  U študentov mladších ako 18 rokov musí vyhlásenie podpísať zákonný zástupca.

 • Nadstavbové štúdium - výsledky prijímacieho konania

  Výsledky prijímacieho konania pre nadstavbové štúdium v školskom roku 2020/2021 nájdete

 • Prijímacie konanie do 1. ročníka nadstavbového štúdia

  6403 L podnikanie v remeslách a službách  pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční

  dňa 23. 06. 2020.

  Je potrebné, aby sa uchádzači o štúdium dostavili do školy o 7,45 hod., začiatok prijímacieho konania je určený na 8,00 hod.

  Uchádzači budú rozdelení do učební po príchode do školy.

  Prosíme o dodržiavanie a rešpektovanie všetkých hygienických opatrení.

  Mgr. Danka Černáková, riaditeľka školy

 • DRUHÝ TERMÍN PRIJÍMACIEHO KONANIA

 • Nový učebný odbor na našej škole

  V školskom roku 2020 / 2021 budeme na našej škole po prvýkrát otvárať dvojročný učebný odbor 6468  F  pomocník v kuchyni.

 • Nastavbové štúdium v šk.roku 2020/2021 - kritériá

  Kritériá pre prijatie do nadstavbového štúdia v školskom roku 2020/2021:

 • Bratská pomoc pri vzdelávaní kuchárov

  Bratská pomoc pri vzdelávaní kuchárov


  Hovorí sa, že počas pandémie ochorenia COVID - 19 vzrástla solidarita a vzájomná pomoc medzi ľuďmi. V tomto zmysle ma v máji príjemne prekvapila ponuka našej škole od bratov Čechov (ako ich neraz nazývame), bezplatne využívať do konca školského roka  ich vzdelávací projekt s názvom Kulinárske umenie. Ponuku sme prijali a veľmi sme ju ocenili v dištančnom vzdelávaní odborného výcviku kuchárov študijného aj učebného odboru.

  O projekte

  Projekt na stránke www.kulinarskeumení.cz ponúka on-line video kurzy profesionálneho varenia ( jeden kurz trvá 10 až 20 minút) z  ktorých sa možno naučiť rôzne  kuchárske techniky a postupy od základov, ako je správne krájanie nožom, vývary, polievky a omáčky, až po náročnejšie techniky, ako je práca s mäsom a rybami, pečenie, dusenie, konfitovanie alebo varenie metódou sous-vide. Za každým kurzom nasleduje kvíz a jeho okamžité percentuálne vyhodnotenie s možnosťou zopakovať kvíz a zlepšiť si jeho výsledok. Na stránke sa zobrazovali výsledky kvízov jednotlivých žiakov nielen pre nich, ale aj pre učiteľa.


  Zakladateľom vzdelávacieho projektu Kulinárske umenie je Jiří  Roith, ktorý vyštudoval The International culinary school, Vancouver, Kanada. Inšpiroval sa  modernou  metodikou výučby odboru  Kulinárske  umenie na svetových gastronomických školách. Jeho cieľom je postupne  zaviesť  túto modernú výučbu  do hotelových a gastronomických škôl,   zlepšiť úroveň gastronomického vzdelávania a tak pozdvihnúť aj úroveň gastronómie.

  Na záver názor žiaka, Matúša Skalu z I. CS-KU, ktorý pracoval s Kulinárskym umením: „Stránka bola zaujímavá  hlavne tými videami a informáciami zachytenými  na nich, nemal by som problém na tej stránke pracovať aj naďalej“.


  Cvičný kurz a kvíz

  Čitatelia článku si môžu vyskúšať dva cvičné kurzy s kvízom. Ostatné sú len pre registrovaných. Nájdete ich aj na https://www.kulinarskeumeni.cz/ukazkovy-modul/5/kurz

  Jednotlivé části hovězího masa - Interaktivní býk

 • Záhrada, ktorá učí

  Záhrada, ktorá učí

  Dňa 25.6.2020 sa na našej škole uskutočnilo stretnutie s koordinátorom projektu "Záhrada, ktorá učí" Františkom Cimermanom (o.z. Živica, Bratislava), žiakmi našej školy, kolegami a vedením školy za účelom ďalšieho plánovania a tvorby outdoorovej učebne, ktorá postupne vzniká v priestoroch školského átria. Naša škola sa na začiatku školského roka 2019/20 zapojila do projektu "Záhrada, ktorá učí." Na základe rozhodnutia odbornej poroty bola spomedzi veľkej konkurencie 187. prihlásených škôl vybratá a finančne podporená partnerom projektu, ktorým je IKEA. Veríme, že sa nám záhradu počas jesene podarí dokončiť a vytvoriť v nej inšpiratívne prostredie na výučbu pre našich kolegov a žiakov.

  Mgr. Janka Miľanov, projektový manažér

 • Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka študijných a učebných odborov vzdelávania pre školský rok 2020/2021

  Kritéria si môžete prezrieť :

 • OZNAM o nadstavbovom a skrátenom externom štúdiu.

 • "Turiec v zime a ja"

  Na našej škole bola v mesiaci Február a Marec 2020 vyhlásená súťaž o najlepšiu fotografiu na tému "Turiec v zime a ja".  Súťaž bola vyhlásená v rámci environmentálnej výchovy na škole a mala podnietiť našich žiakov k výletom do prírody v zimných mesiacoch, kedy trávime najviac času v pohodlí našich domovov. Potešila nás kladná odozva a aj krásne fotografie, ktoré sú dôkazom toho, že aj mladá generácia vie oceniť krásu prírody cez objektív svojich fotoaparátov. Fotografie hodnotila odborná komisia 3 profesionálnych fotografov. Výhercom uprimne blahoželáme. Ceny im budú odovzdané na konci šk. roka.

  1 miesto-Krenzelak Peter

  2 miesto-Remenár Matej

  3 miesto-Dubovcová Katka

  Mgr. Janka Miľanová

 • ,, Voda nad zlato“

  ,, Voda nad zlato“

  Fotografická Súťaž na tému ,, Voda nad zlato“

  Žiaci prvého a tretieho ročníka v odbore grafik tlačových médií sa zúčastnili súťaže na tému ,,Voda nad zlato“. Súťaž organizovala Slovenská agentúra životného prostredia 4. kolo fotografickej súťaže pre deti a mládež Envirospektrum 2020.

  Voda je základom pre život. Táto vzácna tekutina je nenahraditeľná pre všetky živé organizmy. Napriek jej významu, si len v poslednom období začíname uvedomovať, že je jednou z najzraniteľnejších zložiek životného prostredia. Sú to práve zmena klímy a nárast svetovej populácie, ktoré výrazne ovplyvňujú hospodárenie s vodnými zdrojmi. V dôsledku poklesu zrážok a opakujúcich sa období sucha sa začíname stretávať s alarmujúcim nedostatkom vody a potrebnej závlahy aj na území Slovenska. Na našej planéte máme len obmedzené zdroje vody a preto sa musíme správať zodpovedne. Musíme hľadať a využívať spôsoby ako s vodou nielen šetriť, ale ju aj efektívne využívať a zabezpečiť jej zásoby. Pokúste sa cez objektív „dotknúť“ vody, ktorá pre nás znamená všetko. Na každej kvapke záleží...

  Žiakom sa podarilo nafotiť veľa pekných záberov.            

  Autor: Jana Capková

   

 • OZNAM o zmene režimu stravovania v zariadní na ul.Kollárova!!!

  Od pondelka 8. 6. 2020 sa obnovuje prevádzka stravovacieho zariadenia na Kollárovej 73 v Martine v pôvodnom režime, strava bude vydávaná v jedálni.

  Bližšie informácie na tel. čísle : 043/4237270 a na stránke školy: www-zssmt.sk/stravovanie.

 • Práca kozmetičiek v domácom prostredí

  Do galérie Práca kozmetičiek doma boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria