Navigácia

 • Online hodina III.C-K kuchár v cukrárenskej výrobni

  Online hodina III.C-K kuchár v cukrárenskej výrobni

  Počas dištančného vzdelávania, nachádzame rôzne možnosti, ktoré by nám prispeli k výučbe a spestrili onlaine hodinu. Chcem sa poďakovať pani Zuzane Hanzelovej, ktorá nám umožnila sa pripojiť priamo do pracovného procesu. Predviedla žiakom plnenie veterníkov, tartaletiek a odprezentovala rôzne dezerty, ktoré dokončovala do finálneho výrobku. Kristína Hanzelová, žiačka z III.K-C predvádzala svoje zručnosti pri plnení torty čokoládovým krémom, ovocím a  využila svoje tvorivé myslenie a kreativitu pri dokončovaní a zdobení torty. Mali sme možnosť vidieť aj prípravu veľkonočného barančeka a perníkových veľkonočných vajec. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za kulinársky zážitok. 

   autor článku: MOV- Obuchová Miroslava

 • VÝROBKY ŽIAČOK I. CU POČAS DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA.

  VÝROBKY ŽIAČOK I. CU POČAS DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA.

  Aj žiačky prvého ročníka napriek tomu, že odborný výcvik prezenčnou formou trval veľmi krátko, aj oni sa snažia ukázať svoje zručnosti v domácom prostredí. Samé si zvolili čím sa budú prezentovať. A posúďte sami ako im to dopadlo.

  Text : MOV Bc. Anna Zacharová

 • Poďakovanie zdravotníkom žiačkou II.CU v MOM Sučany.

  Počas pretrvávajúcej pandémie COVID 19 sa žiačka II. CU Paulína Šinglárová rozhodla poďakovať zdravotníkom MOM v Sučanoch formou sladkej odmeny. Pre pracovníkov tejto MOM upiekla tortu, ktorú im aj osobne odovzdala. Aj my všetci sa k tomuto poďakovaniu ktoré patrí všetkým lekárom a zdravotníkom pripájame a Paulíne za toto gesto ďakujeme.

  Text : MOV Bc. Anna Zacharová

 • Deň učiteľov

 • Získali sme microbity

  Získali sme microbity

  Skvalitníme vzdelávanie informatiky v našej škole!

  Telekom v spolupráci s Nadáciou Pontis sa rozhodol skvalitniť školský systém na Slovensku v oblasti informatiky. V spolupráci so SPy a Aj Ty v IT rozdelil cez grantový projekt Enter 250 000 € školám na zakúpenie špeciálnych programovacích sád micro:bitov na lepšiu výučbu informatiky.

  Grant získala naša škola a tak môžeme skvalitniť a zmodernizovať vyučovanie aj v našej škole, čo nás veľmi teší. V priebehu vyučovania na predmetoch informatiky budeme so žiakmi pracovať s takýmito BBC:microbitmi.  

  Tento projekt podporili:  Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a Nadácia Pontis. 

  ĎAKUJEME!

 • Dištančne vzdelávanie Kozmetika

  Dištančne vzdelávanie Kozmetika

  Naše kozmetičky počas ďalšieho týždňa nezaháľali .Dnes vám ukážeme ako sme si lepili permanentné riasy vo forme trsov a zakončili sme to večerným líčením .Počasie a situácia je stále nepriaznivá ale ukážeme ako vyzerať stále dobre a upravene aj doma.

  Autor: MOV Lenka Hlavatová,  foto Žiačky : I.- II.- III. ročnika

 • Tvorba veľkonočných pozdravov žiakov 2. ročníka grafik tlačových médií

  Tvorba veľkonočných pozdravov žiakov 2. ročníka grafik tlačových médií

  Žiaci druhého ročníka v odbore grafik tlačových médií počas dištančného vyučovania sa zapojili do tvorby veľkonočných pozdravov v domácom prostredí. Ich nápady si môžete pozrieť vo formáte JPG. Žiaci pracovali v grafických programoch Adobe InDesign, Photoshop, Ilustrátor. Svoje práce si formátovali do JPG a PDF. Používali svoju fantáziu pri spracovaní pozdravu a využili svoje nadobudnuté schopnosti v grafických programoch.

  Autor článku: Bc. Jana Capková

 • Chuťovky

  Chuťovky

  Chuťovky či už slané alebo sladké patria ku každodennému pohosteniu našich priateľov, rodiny či známych. Sú chutné a ľahké na prípravu tak preto ich radi pripravujeme. Okrem iných pokrmov, ktoré pripravujeme počas dištančného vzdelávania sme pripravili aj ľahké pohostenie pre našich blízkych. Veríme, že im chutili. Prikladáme aj pár fotiek, veríme že sa budú páčiť.

  Autor: Kristína Štefanidesová   Foto: žiaci I.HA

 • Opäť nová učebňa

  Opäť nová učebňa

  V čase dištančného vyučovania síce žiaci v škole nie sú, ale aj tak sa stále niečo deje, buduje a modernizuje. Žiaci budú po návrate do školy určite príjemne prekvapení.

  Tentokrát sa môžu tešiť žiaci Odborného učilišťa na vynovenú triedu.

  Vďaka novej maľovke je trieda krásne presvetlená a čistučká, žalúzie zlepšia využívanie interaktívnej tabule. Výrazný sponzorský rodičovský príspevok umožnil položiť kvalitnú protišmykovú podlahu a nakoniec sa vymenil aj opotrebovaný nábytok za nový.

  Veríme, že investícia Odborného učilišťa do modernizácie sa vráti k spokojnosti žiakov i učiteľov, v príjemnom a podnetnom prostredí.

  Máme sa na čo tešiť.

  Mgr. Anna Macháčková,  poverená riadením OU Martin

 • Projekt - Oddychová zóna

 • Využitie brainstormingu za účelom spracovania návrhu na skvalitnenie stravovacích služieb v školskej jedálni.

  Žiačky študijného odboru hotelová akadémia  v rámci predmetu Hotelový a gastronomický manažment sa učia poznávať rôzne metódy ako zaviesť a trvalo zvyšovať  kvalitu v pohostinských a ubytovacích zariadeniach. Jednou z obľúbených metód manažérov v súčasnosti je brainstorming (v preklade búrka mozgov), vďaka ktorej môžu získať od svojich podriadených zamestnancov množstvo vynikajúcich nápadov nielen v oblasti kvality poskytovaných služieb, ale aj v iných oblastiach, napríklad v oblasti zlepšenia pracovných vzťahov,  marketingu, benchmarkingu (porovnávania sa  skonkurenciou), ap. 

      Nikto z nás nepochybuje, že najlepšou cestou k poznaniu sú pre žiakov praktické cvičenia, na ktorých majú možnosť získať určitú skúsenosť. Na jednom takomto cvičení, cieľom ktorého  bolo naučiť sa aplikovať vyššie uvedenú metódu v praxi sa žiačky 5. ročníka  snažili vyriešiť úlohu: „Ako zvýšiť kvalitu služieb v našej školskej jedálni“. Ich názory by mali mať určitú váhu, pretože majú už dostatočné znalosti v oblasti zdravej výživy, stolovania, či manažovania podobných prevádzok a navyše sú našimi niekoľkoročnými stravníčkami, ktoré vedia kriticky zhodnotiť, či pokrmy pripravované a podávané v našej jedálni sú zdravé, nutrične vyvážené, esteticky upravené, či majú správnu teplotu, dostatočnú hmotnosť ap. 

       Ako pri aplikovaní brainstormingu postupovali? Realizovali ho v niekoľkých kolách. V prvom kole vedúca brainstormingu vyzývala všetky svoje k spolužiačky k chrleniu nápadov smerujúcich k zlepšeniu kvality služieb v školskej jedálni. Všetky nápady zapisovala do excelového súboru (kvôli online stretnutiu). Bolo ich naozaj veľa. Takto získané nápady zoskupila podľa podobnosti do určitých skupín (okien) a pokračovala ohlásením druhého kola. V tomto kole demokraticky odhlasovali významnosť jednotlivých položiek v jednotlivých skupinách, na základe čoho vedúca brainstormingu stanovila poradie položiek a dohodla sa  s účastníkmi, že pozornosť v ďalšom kole budú venovať už iba položkám na prvých dvoch, alebo troch miestach.

        No a k čomu žiačky dospeli a čo navrhujú pre zvýšenie kvality služieb v našej školskej jedálni? 

       V oblasti prípravy pokrmov navrhujú zakomponovávať do ponuky zdravé, raw pokrmy (neprechádzajúce tepelnou úpravou), alebo pripravované šetrnými tepelnými úpravami ako dusenie, varenie, varenie v pare. Zároveň navrhujú zakázať prípravu pokrmov na prepálených tukoch a prípravu vyprážaných pokrmov (podľa WHO vyprážanie môže aktivovať karcinogénne látky spôsobujúce rakovinu). Tento zákaz odôvodnili vlastnými skúsenosťami, že po konzumovaní obeda často pociťovali ťažkosti v žalúdku a črevách. 

       V oblasti prípravy nápojov navrhujú možnosť zakúpenia si kávy a zakladať na každý stôl džbán s vodou a poháre.

       V oblasti obsluhy navrhujú zaviesť samoobsluhu, nie z okienka, ale z elegantných antikorových samoobslužných liniek vybavených salamandrami (ohrievacie zariadenie) tak, ako ju realizujú vo všetkých školách vyspelého sveta.

       V oblasti interiérového dizajnu navrhujú zaviesť v jedálni klimatizáciu, zmodernizovať celkový interiér (steny, povala, podlaha, osvetlenie, stoly, stoličky) a v čase otvorenia jedálne púšťať v pozadí príjemnú hudbu.

       Tak takýto rýchly návrh na zlepšenie kvality služieb v našej školskej jedálni podávajú žiačky 5. ročníka študijného odboru hotelová akadémia. Ich návrh je inšpiratívny a určite sa ním budeme aktuálne zaoberať najbližším vyhlásením výzvy na predkladanie projektov, ktorá bude zameraná na inováciu pracovného prostredia, pretože žiadna škola nedisponuje tak vysokým objemom finančných prostriedkov, ktoré by si navrhované zmeny žiadali.

  Autor: PhDr. Peter Huľo, PhD.

  Príloha: A. Rusnáková – pomocný materiál k brainstormingu

 • Matematický KLOKAN

  Matematický KLOKAN

   Neuveriteľné!                             

  Matematický KLOKAN

   

  oslávi v marci 30 rokov. Na rozlúčku s jeho treťou desiatkou rokov sa chystá 6 miliónov žiakov na celej zemeguli.

  Neviete, o kom je reč ?

  • Matematický klokan nie je počítajúce zviera, ale najväčšia matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl na svete aj na Slovensku
  • Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži
  • Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.
  • V našej škole sa zapájame do súťaže od jej prvého ročníka
  • Prebieha v 77 krajinách sveta, ročne sa do nej zapája 6 miliónov žiakov, na Slovensku vyše 60 000

  Chceš byť jedným z nich aj v tomto roku ?

  Prihlás sa do 14. marca 2021 na stránke https://matematickyklokan.sk/ a  19.apríla 2021 dokážeš sebe aj okoliu, že Ti to páli.

  Podrobnejšie informácie u učiteľa matematiky!

 • Odborný výcvik predavačov v čase dištančného vyučovania

  Odborný výcvik predavačov v čase dištančného vyučovania

  Dištančné vzdelávanie, je vzdelávanie študentov, ktorí nemôžu byť fyzicky prítomní v škole.

  Dnes to zahŕňa online vzdelávanie, ktorým sa stále vzdelávame aj my, už niekoľko mesiacov. Pomaly na nás dolieha únava a smútok, že sa vidíme len cez obrazovku PC, ale nepoľavujeme v ničom, navzájom sa podporujeme, rozprávame sa o našich radostiach aj starostiach a tešíme sa na stretnutie, ktoré príde.

  V tomto mesiaci sa zdokonaľujeme v písomnostiach pri objednávaní, preberaní a reklamácií tovaru.

  Text: MOV Mgr. Janka Bojnická   Foto: žiaci II.KA-PR-CU

   

  .

 • Dištančné vzdelávanie v odbore cukrár

  Dištančné vzdelávanie v odbore cukrár

  Získať odborné vedomosti a zručnosti v odbore cukrár sa tento rok odhodlali aj študenti v extérnej forme štúdia, ide o náročné prepojenie pracovného a osobného života s dôslednou prípravou na odbor.

  Spôsob vyučovania počas pandémie nás nezastavil, a okrem online konzultácii stále pracujeme na odbornom raste a získavaní zručností. Študentky tejto triedy doma zodpovedne zvládajú zadané úlohy.

  Autor: Mgr. Andrea Tomčányiová

 • Znovu otvárame

 • Kozmetika počas dištančného štúdia

  Konečne nás už opustilo zachmúrene zimné počasie. Môžeme zahodiť hrubé zimné čiapky, čelenky a šály. Pri krásnom slnečnom počasí vynikne lepšie ženská krása, kedy môžeme ukázať naše dokonale upravené obočia či vkusne nalíčené oči. Keď už naše tváre zahaľujú rúška a respirátory, tak aspoň niečo zo ženskej krásy vieme ukázať.

  Ponúkame Vám pohľad na fotky našich krásnych kozmetičiek. Každá je jedinečná a takto to zvládajú doma.Ich mottom  je: „Byť vždy upravená.“

  Autor textu: MOV Lenka Hlavatová    Foto: kozmetičky  I., II., IV. ročníka

 • Talent roka 2020 v Martine náš žiak Dávid Nátny – hokejista

  Talent roka 2020 v Martine náš žiak Dávid Nátny – hokejista

  Mestské zastupiteľstvo schválilo na februárovej schôdzi udelenie verejných ocenení najlepším športovcom mesta Martin za rok 2020 v štyroch kategóriách. V jednej z kategórii TALENT ROKA 2020 vyhral náš žiak druhého ročníka v odbore grafik tlačových médií ( triedny učiteľ: Mgr. Tereza Migrová) DÁVID NÁTNY.

  Sme hrdý, že náš žiak takto reprezentuje našu školu a po pritom je aj šikovným študentom. Popri hokeji stíha v tejto nie moc ľahkej dobe aj dištančné vyučovanie a môžem ako jeho MOV povedať, že je aj šikovný grafik. Držíme mu palce, aby sa mu naďalej darilo a bol úspešný či už v športe, živote, škole. Článok a fotografie o Dávidovi si môžete pozrieť tu na stránke školy pod článkom.

  Autor článku: Jana Capková

 • Medzinárodný deň žien

  Medzinárodný deň žien

  Milé ženy, dámy pri príležitosti krásneho sviatku Medzinárodného dňa žien, sme si pre Vás pripravili sladké prekvapenie. Želáme Vám všetko dobré k Vášmu sviatku, s prianím všetkého najlepšieho pre radosť a pamiatku.

  Autor: Mgr. Paulína Bukovinská  Fotografie: žiaci I.HA

 • Česko - slovenská fotosúťaž cewe Photo Award

  Česko - slovenská fotosúťaž cewe Photo Award

  Žiaci štvrtého ročníka v odbore grafik tlačových médií sa zúčastnili česko - slovenskej fotosúťaže cewe Photo Award , ktorá sa koná od 01.02.2021 do 30.03.2021 na  tému  ,, Rozprávková zima“ . Nafotili fotografie väčšinou na tému: zimná krajina. Tie najkrajšie zábery budú ohodnotené hodnotnými cenami 1. miesto: Fotoaparát Olympus, 2. miesto: INSTAX 11 SET BLUE, 3. miesto: Kupón v hodnote 40 € na CEWE fotoprodukt, 4.-10. cena kupón v hodnote 20 € na CEWE fotoproduktyCelkom vyberú a ocenia 10 výhercov v Česku a 10 výhercov na Slovensku. Výhercov za Česko a Slovensko vyberú fotografi Martin Rak a Filip Hrebendav priebehu druhej polovice apríla 2021. Môžete si pozrieť fotogalériu fotiek, ktoré žiaci už zaslali na súťaž.

  Autor článku: Bc. Jana Capková,   foto žiaci IV.T-G - grafici

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria