Navigácia

 • Exkurzia v Solivare Prešov

  Dňa 15. 06. 2021 sa trieda I. IKT spolu s Ing. M. Nováčikovou a Mgr. J. Tomkovou zúčastnila v rámci predmetu tovaroznalectvo exkurzie.

  Solivar v Prešove, národná kultúrna pamiatka patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne (rezervoáre soľanky), huta , varňa , sklad soli (komory), kováčske dielne a klopačka (turňa). Pôvodný areál bývalého panvového solivaru dotvárali ďalšie objekty, akými boli napr. slané kúpele, strojovňa, vozovňa a iné. Areál panvového solivaru ako unikátny komplex technicko-technologických a iných objektov nemá v oblasti technických pamiatok podobného druhu na území Slovenska konkurenta.

  Po exkurzii sa žiaci zúčastnili únikových hier : útek z väzenia a prebudenie Drakulu. Hry sa im veľmi páčili. Museli tu zapojiť svoje matematické znalosti, kreativitu, fantáziu, zručnosti. Zažili tu veľa adrenalínu, ale aj zábavy.

  Autor článku : Ing. M. Nováčiková

 • Záverečné skúšky kaderníčiek I. a II. ročníka

  Záverečné skúšky kaderníčiek I. a II. ročníka

  9. a 11.6. mali žiačky prvého a druhého ročníka záverečné skúšky, kde ukázali svoje zručnosti, ktoré získali za druhý polrok. Dievčatám sa darilo, vo svojej skúške uspeli a dokázali,že aj za ťažších podmienok, ktoré sme mali v rámci dištančneho vzdelávania je možné uspieť. 

  MOV: Ľubica Hanajikova

 • Projektové aktivity INTERREG V-A PL-SK

  Projektové aktivity zamerané na modernú prípravu pokrmov a nápojov. Do fotogalérie bol pridaný nový album Interreg projektové aktivity.

   

  Projektové aktivity zamerané na modernú prípravu pokrmov a nápojov

   

       Po návštevách kolíb v rôznych regiónoch Žilinského kraja, kde sme sa venovali príprave tradičných pokrmov a nápojov sme sa v týždni od  31. mája do 4. júna 2021 zdokonaľovali v príprave moderných pokrmov a nápojov.

       Začali sme pracovnými workshopmi zameranými na činnosti súvisiace s prípravou rôznych druhov káv. Viedli ich slovenskí experti, ktorí sa nimi dlhodobo zaoberajú. V ich úvodoch sme si vypočuli  prednášky o pestovaní, pražení, miešaní a mletí kávy. V praktickej časti workshopov  sme sa na špeciálnom mlynčeku naučili nastavovať hrúbku mletia, čo je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim chuť kávy. Oboznámili sme sa s funkciami a údržbou nových prístrojov na prípravu káv – profesionálneho kávovaru a selfieccina. Každý žiak a učiteľ mal možnosť vycvičiť sa v príprave dobrého espressa a mliečnej peny, ktorá je základom pre trendové kávy – cappuccino a  latte macchiato.  Cappucino sme využívali aj na prípravu selfieccina, t.z. že na jeho mliečnu penu sme  pomocou kakaovej náplne tlačili fotografie hostí. Mliečnu penu sme využívali aj na kreslenie rôznych obrazcov do krémy espressa – technikou „latte art“.

       Ďalšie workshopy boli zamerané na prípravu moderných pokrmov. Zahraniční experti z Poľska nás zaúčali, ako pri nej využívať najnovšie technológie – paco jet, sous vide, thermomix a indukčný sporák. Vďaka nim mali pokrmy lahodnejšiu chuť a lepší vzhľad.

      Spoločne so žiakmi pripravili štvorchodové menu zložené zo studeného predjedla, hlavného jedla a dvoch dezertov.

       Studeným predjedlom bol losos so špargľovou penou pripravený pomocu pacojet-u a sous vide. Hlavný pokrm  kurací steak so zelerovo-jablkovým pyré a varenými zemiakmi v šupke pripravovali na indukčnom sporáku a v thermomixe. Čokoládové brownies ako prvý dezert bol podávaný s vanilkovou zmrzlinou pripravenou pomocou paco-jetu. Podobným spôsobom bola pripravená aj tymianovo-citrónová zmrzlina ako druhý dezert.

      V rámci diskusií boli účastníci workshopov  oboznámení s množstvom ďalších receptov chutných pokrmov, ktoré je možné pripraviť pomocou uvedených špičkových  technológií. K tlmočeniu z poľského jazyka do slovenského jazyka a naopak bol zabezpečený tlmočník.

  Všetky workshopy sledovali aj naši projektoví partneri z Poľska. Boli snímané a zaznamenávané digitálnou technikou.

     

        Aj tento týždeň boli pre žiakov zabezpečené voľnočasové aktivity. Navštívili sme najväčšie múzeum v prírode na Slovensku - Múzeum slovenskej dediny v Martine. Expozície, ktoré sa rozprestierajú na rozlohe viac ako 15 hektárov, prezentujú návštevníkom formy tradičného staviteľstva a spôsob života na Slovensku v druhej polovici 19. a prvej polovici 20. storočia. V tomto čarovnom areáli sa uskutočňuje množstvo vystúpení folklórnych súborov, čo významné prispieva oživovaniu tradícií. SNM v Martine je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku, ktoré sa  buduje od 60. rokov 20. storočia ako celoslovenská expozícia tradičného staviteľstva, bývania a spôsobu života na Slovensku. Navštívili sme tu 129 obytných, hospodárskych, technických, spoločenských a sakrálnych stavieb z regiónov Orava, Liptov, Kysuce – Podjavorníky a Turiec. Tieto unikátne dreveničky a domčeky priblížili účastníkom projektu život na dedinách v minulosti. Sú obrazom rozmanitosti foriem tradičnej stavebnej kultúry a hospodársko–sociálneho rozvrstvenia obyvateľov severozápadného Slovenska. Žiaci si mohli pozrieť aj časť objektov, ktorá je interiérovo zariadená. V regióne Orava patrí k najpozoruhodnejším zemianska usadlosť z Vyšného Kubína z roku 1748. V centre areálu je situovaný turčiansky región, ktorého dominantu tvorí rímskokatolícky drevený kostol sv. Štefana Kráľa z Rudna postavený v roku 1792, zaujímavý sochárskym a maliarskym riešením interiéru. K unikátnym stavbám patrí filagória zo Slovenského Pravna s cennými nástennými maľbami z r. 1792 a rekonštruovaný objekt vozárne z Moškovca. Sme veľmi potešení, že sme mohli v tejto vzácnej lokalite vychutnať atmosféru minulých čias a mohli sme tieto čarovné miesta aj digitálne zachytiť.

       Ďalšia spoločná aktivita bola troška iná. Keďže tento týždeň sme sa zameriavali na modernú gastronómiu, tak aj pri výbere aktivity sme zacielili na modernejšiu aktivitu, ktorá je navyše veľmi prospešná pre budovanie kooperácie medzi účastníkmi. Hra Escape room je typom únikovej hry, ktorá spočíva v tom, že sa musíte v časovom intervale do 60 min. dostať von zo zamknutej miestnosti do nasledujúcej zamknutej miestnosti, pričom táto cesta von vedie cez rôzne úlohy a hlavolamy, ktoré treba pochopiť a vyriešiť a na základe toho odomknúť všetky zámky, ktoré tam sú. Úlohy z prostredia KINA, boli o všímavosti, hľadaní predmetov a ich spájaní za účelom získania kódu na otvorenie zámku. Veľakrát išlo o logické úlohy, ktorých vyriešením sme otvorili nejakú skrinku alebo zámok.  Pri týchto úlohách bola nevyhnutná spolupráca všetkých účastníkov navzájom. Aby sme došli do cieľa a vyriešili hlavnú úlohu, museli sme všetko prehľadať, odkryť, úlohy môžu byť schované kdekoľvek. Aj samotné prehľadávanie nábytku bolo hlavolamom. Miestnosti boli pripravené tak, aby nás postupne viedli a odokrývali nám nové úlohy. Niekedy bolo potrebné zapojiť logické myslenie, inokedy praktickú zručnosť. Jedna úloha dokonca preskúšala pamäť nás všetkých niekoľkokrát, kým sme ju zdolali.  Takto sme sa postupne prebojovali ku otvoreniu finálnych dverí. Bol to veľký  zážitok.

      Na to, aby sme si pripomenuli aké je mesto Martin kultúrne významné, navštívili sme počas ďalších aktivít historické centrum mesta, významné kultúrne ustanovizne a historické budovy mesta Martin a Národný cintorín. Národný cintorín v Martine je miestom posledného odpočinku mnohých významných osobností slovenského života. Bol založený koncom 18. storočia pôvodne ako mestský cintorín. V roku 1967 bol vyhlásený za Národný cintorín a národnú kultúrnu pamiatku. Svoj celonárodný význam si získal v druhej polovici 19. storočia, keď bola starostlivosť oň zverená Matici slovenskejMartin ako miesto Národného cintorína nebol vybraný náhodne, v 19. storočí bol totiž strediskom slovenskej kultúry. História cintorína je spätá s históriou mesta. Keď sa Martin v poslednej tretine minulého storočia postavil na čelo národného života na Slovensku, prišli sem mnohí spisovatelia, redaktori, právnici, ale i vedci, hospodárski činitelia či umelci, ktorí budovali Maticu slovenskú, Živenu, Muzeálnu slovenskú spoločnosť a aj ďalšie národné spolky, peňažné ústavy a priemyselné podniky. Pravda, na ich rozvíjaní sa významne podieľali aj martinskí mešťania. Väčšina z týchto osobností skončila svoju životnú púť práve na Národnom cintoríne. Kuzmányho nasledovali Janko Kalinčiak, Viliam Pauliny – Tóth, Mikuláš Štefan Ferienčík, Martin Kukučín, Janko Kráľ, Janko Jesenský, Jozef Cíger Hronský, či Gorazd Zvonický. V súčasnosti je na Národnom cintoríne pochovaných asi tristo významných osobností.

  Históriu mesta sme si pripomenuli návštevou významných budov, ako napríklad budovy Matice slovenskej, Národný dom, Župný dom, pripomenuli sme si Deklaráciu slovenského národa, známu ako Martinská deklarácia, významný dokument z 30. októbra 1918 prijatý na zhromaždení v Martine, kde sa účastníci prihlásili k seba určovaciemu právu národov a ustanovili Slovenskú národnú radu ako jedinú predstaviteľku oprávnenú vystupovať v mene slovenského národa. A takto sme ukončili sériu aktivít zameraných na upevnenie národného povedomia a významných historických udalostí.

   

  Autori: PhDr. Peter Huľo, PhD.

              Ing. Lenka Pšenková

   

  Tento projekt je financovaný zo zdrojov Europského fondu regionálneho rozvoja, Žilinského samosprávneho kraja a Strednej odbornej školy obchodu a služieb. Na fotkách sú umiestnené objekty
  z Múzea Slovenskej dediny v Jahodnických Hájoch, Martin.

 • Hoteláci v átriu

  Hoteláci v átriu

  Žiaci druhého ročníka študijného odboru hotelová akadémia dňa 10.06.2021 absolvovali laboratórne cvičenie v priestoroch školského átria. Jeho cieľom bolo upevniť získané praktické zručnosti v oblasti technológie prípravy pokrmov a techniky obsluhy.

  V dopoludňajších hodinách, v rámci prípravných prác  žiaci pod vedením manažérky Kataríny Dubovcovej pripravili átrium na grilovačku a prezentáciu vybraných zručností. Nechýbala ani fotogaléria, ktorá pripomínala spoločne prežité chvíle so svojimi učiteľkami počas pandemického školského roka.

  V úvode podujatia privítali pozvaných hostí Laura Rumanová a Matej Remenár. Ako moderátori podujatia uvádzali jednotlivé vystúpenia žiakov. Hostia mali možnosť vidieť prípravu nealkoholického mojita, zeleninového šalátu, ovocného šalátu a plnených  palaciniek. V závere prezentácie zručností im spolu so žiakmi prvého a tretieho ročníka zaspievali pieseň, ktorá sa podpísala pod pohodovú atmosféru podujatia.

   Po veselej pesničke prišli na rad pokrmy z grilu. Žiaci nimi ponúkali svojich hostí a mali z toho veľmi dobrý pocit, pretože chutili skvele.

  Cieľ laboratórneho cvičenia sa naplnil. Žiaci preukázali, že úroveň ich zručností je na slušnej úrovni. Majú všetky predpoklady na to, aby sa z nich v budúcnosti stali naozajstní odborníci. Pre žiakov bola práca pred hosťami novým zážitkom, pretože z dôvodu pandémie im nebolo umožnené absolvovať prácu v obsluhe v odbytových strediskách.

  Autori článku: Mgr. Monika Vaňová a Mgr. Paulína Bukovinská.

 • Jedlo z Ugandy

  Jedlo z Ugandy

  V rámci projektu UNICEF sme sa pripojili na odbornom výcviku do prípravy placiek “Chapoty” z Ugandy. Žiak z II-CK Samuel Hrivnák pripravil a dodekoroval placky zeleninou, aby deťom lepšie chutili a zároveň ich obohatil aj vitamínami. Každý jeden z nás môže nejakým spôsobom prispieť k lepšiemu životu detí v Afrike.

  Autor článku  MOV- Obuchová

 • Výseky slávnostných tabúľ ku rôznym príležitostiam

  Výseky slávnostných tabúľ ku rôznym príležitostiam

  Žiaci 3. ročníka študijného odboru hotelová akadémia sa v závere školského roka utvrdzovali v získaných zručnostiach prípravou výsekov slávnostných tabúľ. Dekoračnými prostriedkami sa snažili vystihnúť charakter slávnostných príležitostí. Pred hodnotiacou komisiou obhajovali prestretie stolov, zdôvodňovali založenie jednotlivých príborov, tanierov, či pohárov, vysvetľovali systémy obsluhy a spôsoby podávania jednotlivých pokrmov a nápojov.

       Aj napriek tomu, že sa pripravujú  na manažérske pozície, je potrebné, aby ovládali všetky činnosti vykonávané čašníkmi a kuchármi. Dobrými manažérmi sa stanú nielen vtedy, keď dokážu slávnostné hostiny organizovať a materiálne zabezpečovať, ale aj vtedy, ak dokážu svojim zamestnancom pomôcť a poradiť.

       Hodnotiaca komisia  vyhodnotila znalosti a zručnosti tretiakov v problematike slávnostných hostín ako veľmi dobré. Svoje manažérske schopnosti však budú musieť ešte preukázať vo štvrtom a piatom  ročníku. Veríme, že sa im to podarí.

  Autor: PhDr. Peter Huľo, PhD.

 • Poďakovanie a odmena žiakom, ktorí sa zúčastnili súťaže TATRATEA TAKE AWAY DRINK CHALLENGE 2021

  Poďakovanie a odmena žiakom, ktorí sa zúčastnili súťaže TATRATEA TAKE AWAY DRINK CHALLENGE 2021

       V týchto letných dňoch zavítala medzi hotelákov zástupkyňa pre praktické vyučovanie Mgr. Karkušová, aby žiakom, ktorí sa zúčastnili celonárodnej barmanskej súťaže, poďakovala pred ich triednymi kolektívmi za ich odvahu a záujem dokázať niečo navyše v prospech svojho osobného profesionálneho rozvoja. Pripomenula im dôležitosť a potrebu profesionalizácie každého z nich, pretože od jej získanej úrovne bude závisieť  nielen spokojnosť hostí, či nadriadených zamestnancov, ale aj ich vlastná spokojnosť, ktorá ich bude robiť v živote šťastnými.

       Zaželala im veľa síl a vyzvala ich, aby sa i naďalej aktivizovali v odborných súťažiach nielen na národnej, ale i na medzinárodnej úrovni. Zároveň im ponúkla pomoc pri riešení akýchkoľvek problémov súvisiacich s prípravou na uvedené súťaže.

       Pre žiakov bolo stretnutie so zástupkyňou školy pre praktické vyučovanie - majsterkou sveta v príprave miešaných nápojov, silným zážitkom. Svojim vzorovým kultivovaným správaním prispela k pohodovej atmosfére, za čo jej všetci srdečne ďakujeme.

  Autor textu: PhDr. Peter Huľo, PhD.

 • Deň narcisov nemôže mať pauzu

  Narcis je symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich onkologickým ochorením.

   Je mnoho takých, ktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projektov realizovaných Ligou proti rakovine.

  Aj naše žiačky II.KA-PR-CU sa do tejto zbierky zapojili v HM Tesco Martin pripnutím narcisu a malým finančným príspevkom, a tým urobili dôležité gesto pre pacientov s onkologickým ochorením.

  Život ide ďalej, rakovina nemá pauzu, preto pauzu nemôže mať ani naša pomoc.

  Autor textu: Bc. Monika Plicová

 • 5 R

  Milí kolegovia, študenti.

  Určite dobre viete, že so spoločnosťou TESCO spolupracuje naša škola veľmi úspešne už niekoľko rokov. V supemarkete TESCO máme vybudované prosperujúce a výborne fungujúce ......

  Spoločnosť TESCO sa angažuje aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti, napríklad, podporuje rôzne komunitné projekty cez grantové výzvy. V rámci realizácie komunitných projektov podporuje TESCO mimovládne organizácie, miestnu samosprávu, štátne školy a iné rozpočtové a príspevkové organizácie pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, zdravého životného štýlu, voľného času detí a mládeže, výchovy a vzdelávania, sociálnej a zdravotnej starostlivosti, v oblasti boja proti plytvaniu potravinami a pomoci ľuďom v núdzi.

  TESCO vo svojej spoločenskej činnosti plne využíva špecifiká maloobchodnej činnosti. Medzi ne patrí najmä možnosť spojiť spoločný potenciál ako samotnej firmy, tak zamestnancov, dodávateľov a obchodných partnerov, a v neposlednej miere aj zákazníkov.

  TESCO grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame  je zameraný na podporu komunitných iniciatív, aktivít a projektov, ktoré sú prospešné v rámci všetkých regiónov po celom Slovensku.

  Program Vy rozhodujete, my pomáhame je dôležitou súčasťou Tesca, do ktorého sa môžu zapojiť organizácie spĺňajúce podmienky pridelenia finančného grantu. Transparentnosť výberu zabezpečí hodnotiaca komisia.

  Aj naša škola sa rozhodla zapojiť a podali sme projekt s názvom:

  5 R AKO REALIZUJ SA, RECYKLUJ, REDIZAJNUJ, RENOVUJ, REKONŠTRUUJ

  čoho sa projekt týka?

  Na chodbách našej školy ste si určite všimli nové kúsky nábytku – kreslá, sedačky či stojany na kvety. Tie nové veci ale vôbec nie sú nové. Sú to kusy nábytku, ktoré sú určite staršie ako vy a v pivniciach a skladoch našej školy čakali na svoju ďalšiu budúcnosť.

  A dočkali sa. Keď ich do rúk zobrali spolu so mnou naši šikovní THP pracovníci, zmenili sa na dizajnové retro-kúsky.

  A teraz tešia nás, vás, je na ne pekný pohľad a navyše sme pomocou nich začali budovať oddychové zóny v škole.

  A keďže starých kúskov máme ešte dosť a oddychové zóny stále nestačia, zapojili sme sa do grantovej výzvy TESCO, vďaka ktorému môžeme získať finančné prostriedky na ďalší redizajn nábytku či doplnkov, pozvať si odborníka, ktorý nás naučí ako čalúniť, či premaľovať starú skrinku.

  Vďaka programu TESCO môžeme prežiť spoločné tvorivé chvíle s pedagógmi, rodičmi či priateľmi.

  Zabaviť sa, naučiť sa niečo nové, vytvoriť niečo nové a spríjemniť si tak prostredie školy, v ktorom spolu trávime nemálo času.

  A ešte aj myslíme ekologicky.

  Ak sa Vám náš projekt páči a radi nakupujete v TESCU, ako nejeden z nás, podporte svojím hlasom náš projekt.

   

    

   

   

   

 • Deň narcisov - práve prebieha zbierka, zapoj sa aj TY!

  Deň narcisov - práve prebieha zbierka, zapoj sa aj TY!

  Jedinečná verejnoprospešná zbierka Deň narcisov je 25  rokov venovaná pomoci onkologickým pacientom a ich blízkym na celom Slovensku. Organizuje ju Liga proti rakovine, ktorá pomáha pacientom v ich problémoch už od roku 1990.

  Z histórie poznáme dosť príkladov pomoci pri záchrane životov. Azda najznámejšie sú mená Oskar Schindler či Nicolas Winton, ktorí počas 2. svetovej vojny zachránili stovky životov prevažne židovských osôb alebo Matka Tereza, ktorá zachraňovala najchudobnejších.

  Aj my sa môžeme stať aspoň malými  hrdinami a prispieť na záchranu životov zapojením do aktivít Ligy proti rakovine .

  Keďže súčasná situácia neumožňuje zbierku v uliciach miest, LPR vyhlásila súťaž o najväčší narcis – symbol zbierky a zbierku budeme môcť podporiť

  v predajniach TESCO v dňoch 10.-12.júna 2021

  alebo zaslaním SMS správy na číslo 848.

  Žiaci odborov predavač a knihár  spoločne s majsterkami odborného výcviku            Bc.Monikou Plicovou a Paulínou Brachňákovou vyrobili obrovské narcisy a zapojili školu do súťaže.

  Držte palce, aby sme vyhrali.

  Mgr. Anna Macháčková, koordinátor zbierky

 • Ako chutí Uganda? Aktivita v rámci projektu UNICEF - Škola priateľská k deťom.

  Ako chutí Uganda? Aktivita v rámci projektu UNICEF - Škola priateľská k deťom.

  Na podnet od p. Macháčkovej sme sa aj my na odbornom výcviku zapojili so svojimi žiakmi z tried I.PKU a I.KU do prípravy placiek „Chapaty“ z Ugandy.

  Našu prácu zdieľame aj s hashtagom #cestaokolosvetavkuchyni, na instagrame aj facebooku.

  Dozvedeli sme sa, že takéto placky jedia deti, v spomínanej Ugande, ktorá sa nachádza vo východnej Afrike. Sú to placky potreté arašidovým maslom a dodávajú deťom výživu.

  Autor: Jana Fánčiová MOV

 • Pizza

   

  Pizzu má snáď každý rád.

  Najdôležitejšie na nej je samozrejme cesto. S tým nám pomohla pani kuchárka. My sme na OV pripravili zeleninovú pizzu, s hubami, kukuricou a brokolicou. Žiakom išla príprava od ruky a pizza bola chutná a nadýchanná.

  Autor Jana Fánčiová MOV

 • Tradičné slovenské jedlá s I.PKU

  Slovenská kuchyňa

  Na odbornom výcviku sme pripravovali tradičné slovenské zemiakové pirohy. Spoznávali sme aký je rozdiel použiť do zemiakového cesta hladkú či polohrubú múku. Výroba pirohov prebehla hladko a rozdiel žiaci spoznali. Zo zemiakového cesta okrem slaných bryndzových pirohov, sme si pripravili aj sladké zemiakové šúľance.

  Žiaci mali za úlohu spoznať bešamelovú omáčku, ktorou sme si pridali na bryndzové pirohy.

  Autor: Jana Fánčiová MOV

 • Práce žiakov 2. a 3. ročníka v odbore operátor tlače

  Práce žiakov 2. a 3. ročníka v odbore operátor tlače

  Počas prezenčnej výučby sa žiaci druhého a tretieho ročníka v odbore operátor tlače učili prípravu tlače a skúšali si cvičné práce na polygrafických strojoch. Z MOV Mužilom pracovali aj na zákazkách – dvojafarebná a jednofarebná tlač. Ich práce môžete vidieť v galérii.

  Autor: MOV Jana Capková

 • Práce žiakov 2. ročníka v odbore grafik tlačových médií - svadobné oznámenia

  Počas prezenčnej výučby si žiaci druhého ročníka v odbore grafik tlačových médií navrhli a vypracovali v grafických programoch návrh na svadobné oznámenia. Pracovali vo všetkých grafických programoch Adobe a zdokonalili si si svoje zručnosti a schopnosti. Svoje práce si formátovali do PDF a JPG súborov. Ich práce môžete vidieť v galérii.

  Autor: MOV Jana Capková

 • Projektové aktivity mikroprojektu INTERREG V-A, PL-SK

  Bohatší o znalosti a zručnosti z prípravy tradičných regionálnych pokrmov

   

       V rámci plnenia úloh vyplývajúcich z projektu „Edukačné aktivity zamerané na výrobu a dekorovanie tradičných a moderných regionálnych pokrmov a nápojov v euroregióne Beskydy“ sme s vybranými žiakmi školy navštívili koliby vo všetkých  regiónoch Žilinského kraja. Výber žiakov bol uskutočnený na základe dopredu určených kritérií spracovateľmi projektu. Dostali sa doň žiaci študijných odborov hotelová akadémia, kuchár a čašník. Okrem nich  tradičnú prípravu regionálnych pokrmov sledovali aj žiaci a odborní učitelia z poľskej partnerskej školy v Bialsko Bialej  online spôsobom.

       V každej kolibe sme boli srdečne privítaní ich manažérmi, alebo majiteľmi. Vo svojich príhovoroch nám podali informácie o vzniku týchto špecifických pohostinských zariadení, o vlastníckom vzťahu k nim, o dispozičnom riešení ich stredísk, jedinečnostiach, návštevnosti, rentabilnosti, úspechoch, či problémoch. Po vypočutí si týchto zaujímavostí sme mali možnosť pozrieť si vnútorné  priestory kolíb. Boli sme milo prekvapení nielen ich čistotou,  či sofistikovanou drevenou architektúrou podieľajúcou sa na prítomnosti cíteľného „genia loci“, ale aj tým, že sa v nich využívajú prvky z High-tech priemyslu a moderné technológie. V dnešnej dobe je už bežné, že dvere v ubytovacích častiach kolíb si hostia otvárajú čipom, alebo kartou, v kuchyniach sa používajú moderné konvektomaty, shokery, steamery ap.

        Po prehliadke priestorov sme sa zúčastňovali  pracovných workshopov, ktoré sa konali vo vymedzených častiach odbytových stredísk, alebo priamo vo výrobných strediskách kolíb. Začínali prednáškou o príprave tradičných regionálnych pokrmov z obdobia pred približne 100 rokmi. V ich praktickej časti sa mali žiaci možnosť zapojiť do výrobného procesu. Vycvičovali sa  napríklad v príprave rôznych ciest, vo formovaní pokrmov pred tepelnou úpravou, v ručnom strúhaní, či krájaní surovín, v tepelnej príprave pokrmov ap. Finálne výrobky vo všetkých kolibách vyzerali a chutili znamenite.

       V regióne Turiec sme navštívili „kolibu Zuzanku“ v Turčianskych Tepliciach. Z prastarých pokrmov tu kuchári spolu so žiakmi pripravovali žihľavovú polievku, zemiakové gule s kyslou kapustou a slaninou a podhradský bialoš.

       V „Kysuckej kolibe“, v regióne Kysuce, v obci Oščadnica sme sa dozvedeli, že tu v minulosti gazdiné s obľubou pripravovali kvakovú polievku s mäsom a krúpami a kysucké osušky. Okrem praktických zručností, ktoré tu žiaci nadobudli pri príprave uvedených pokrmov, mali možnosť ochutnať aj sladkosť surovej kvaky, ktorá sa v starých časoch v danom regióne pestovala.

       Na Liptove, v kolibe hotela Strachanovka, v Liptovskom Jáne nás krojovaný manažment privítal krásnym príhovorom a chlebom a soľou. Tu žiaci ocenili snahu šéfkuchára prepojiť prastarú tradičnú regionálnu kuchyňu s najnovšími gastronomickými trendmi. Spolu s ním pripravovali bryndzový demikát so zemiakovými haluškami, konfitované baranie plece s rozmarínom a cesnakom so zemiakovou kuľašou a žinčicovou espumou (penou) a zemiakové pirohy so slivkovým lekvárom a opečenou strúhankou.

       Na Orave sme sa rozhodli navštíviť Salaš Syrex v obci Zázrivá. Žiaci si v tomto salaši mohli okrem prípravy tradičných pokrmov vyskúšať aj ručnú výrobu syrových korbáčikov, parenice a oštiepkov. Zo starých regionálnych pokrmov pripravovali demikát so zemiakmi a kvakový prívarok so zemiakovými haluškami.

       Posledný deň pracovného týždňa sme zavítali na Horné Považie, do obce Terchová, kde sme navštívili Jánošíkovú kolibu. V nej žiaci pod vedením skúsenej pani kuchárky Milky pripravovali tzv. úhrabky a slivkové gule.

       Súčasťou projektových aktivít boli aj kultúrne, športové  a voľnočasové aktivity, ktoré sme rovnako realizovali v každom regióne Žilinského kraja. Aktivity pomohli zúčastneným utvrdiť poznatky o tradíciách a hodnotách regiónov nášho kraja. Mali kultúrny, alebo športový charakter. Žiaci mali možnosť zajazdiť si na kolobežkách krásnou Gaderskou dolinou, kde sa oboznámili s informáciami o danej oblasti a o jej prírodnom bohatstve. Po technickej stránke si žiaci vyskúšali fotenie v exteriéri – objektu, ale i prírodnej jedinečnosti skalného portálu s názovom Čertova brána. Nasledujúci deň sme v Starej Bystrici navštívili najväčšiu drevenú sochu na Slovensku - Slovenský orloj. V Demänovskej doline sme zdolali pár stoviek schodov v azda najkrajšej jaskyni v tejto oblasti -  Demänovskú jaskyňu Slobody. Zopakovali sme si v nej pojmy „stalaktity“, „stalagmity“ a „stalagnáty“.  Bohatú históriu regiónu Oravy sme si vypočuli od pani sprievodkyne na Oravskom hrade. Na záver aktivít sme si vychutnali prechádzku terchovskou dolinkou, kde sme pod Malým Rosutcom zahliadli ku krásnym prírodným panorámam. V Terchovej sme sa stihli odfotiť pod dominantou tejto rázovitej obce – vysokou sochou zbojníka Jánošíka.

   

       V ďalšom týždni budeme venovať pozornosť modernej príprave pokrmov a nápojov. Budeme mať tak možnosť konfrontovať resp. porovnávať obdobie minulé a súčasné z pohľadu gastronómie.  

   

   Žiaci sú s uvedenými projektovými aktivitami veľmi spokojní.  Svoju spokojnosť dávajú očividne najavo nielen verbálne, ale aj výrazom tvárí z ktorých vyžaruje šťastie a pozitívna energia. Domnievame sa, že projekt obohacuje mysle nielen žiakov, ale aj odborných učiteľov na obidvoch školách. Kiežby sa podobné aktivity mohli konať častejšie.

   

  Dovetok: V prípade, že by mal niekto záujem o recepty tradičných regionálnych pokrmov, dajte nám vedieť. Radi Vám ich poskytneme.

   

  Autor: PhDr. Peter Huľo, PhD.

 • Harmonogram výdaja stravy

  Vážení stravníci,

  prosíme Vás, aby ste pri objednávaní obedov dávali pozor, ktorú možnosť zakliknete, keďže sa už môžete stravovať v jedálni, aby nenastali zbytočne problémy.

  Ak budete obedovať v jedálni, nevyznačte pri objednávaní možnosť jedlo so sebou.

  Cena jedla pri rozličných typoch objednávky je rozličná!

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Koncoročné skúšky I.C-K, skupina kuchár

  Koncoročné skúšky I.C-K, skupina kuchár

  Žiaci si po dlhom čase preverili svoje vedomosti a zručnosti. Na koncoročnú skúšku si mali za úlohu pripraviť ľubovoľnú polievku a palacinky s rôznymi plnkami. Pri varení využili svoje nápady, zručnosti a kreativitu pri dekorovaní pokrmov. Veľmi chutná bola polievka Batátovy krém so zázvorom a studená polievka  Gazpacho. Pripravili aj zaujímavé recepty na palacinky ako Palacinky s mascarpone krémom, karamelizovanými jablkami..., palacinky na slano s bylinkovým dipom.

  Autor článku: MOV - Obuchová

 • „200 TON Z LESA VON“

  „200 TON Z LESA VON“

  Na Slovensku existuje veľa pekných miest aj prírodných krás, veľa lesov aj skládok odpadu, veľa dobrých zodpovedných ľudí, ale aj takých ľudí, ktorí za sebou nechávajú neporiadok....veľa múdrosti, ale aj arogancie a ľahostajnosti…

  Projekt 200 ton von, chce vzbudiť u mladých ľudí záujem o čistotu životného prostredia vo svojom okolí a zodpovednosť za jeho stav. Tento cieľ chceme dosiahnuť zapojením čo najväčšieho počtu základných a stredných škôl do očisty lesa. Našou métou je s pomocou žiakov základných a stredných škôl a ich pedagógov vyzbierať z prírody von spolu 200 ton odpadu.

  Školy organizujú aktivity v rámci vyučovania biológie, občianskej náuky, telesnej výchovy, v rámci krúžkovej činnosti, kurzu ochrany života a zdravia, turistického kurzu, školských výletov, branných cvičení, dobrovoľníckych aktivít a podobne.

  Chceme očistiť les od odpadkov a tým zvýšiť jeho atraktivitu a pozitívne pôsobenie na návštevníkov. Les má byť zdrojom pozitívnych zážitkov, pokoja a oddychu, zdravia a krásy. U žiakov má projekt za cieľ pestovať  vzťah ku prírode založený na poznatkoch, práci a zodpovednosti.

  Na Slovensku existuje viac ako 2500 základných a stredných škôl, ktoré majú vzdelávať a vychovávať. Ak by žiaci aspoň z 2000 škôl vyniesli za školský rok z prírody 100 kg odpadu, odľahčili by sme našu prírodu o jednu poriadnu skládku pomaly sa rozkladajúcich smetí – spolu 200 ton. A verte tomu, že ich v našich lesoch máme viac…   

  Keď dáme všetci sily dokopy, podarí sa nám urobiť výraznú zmenu, vrátime lesu jeho krásu, čistotu a zvieratám pekný domov. Aj vy túžite aby tu po vás ostalo veľa dobrého namiesto odpadkov, ktoré sa tu budú povaľovať stovky rokov?

  Skúsme spolu vyniesť 200 ton z lesa von! Ukážme Slovensku, že sa to dá aj opačným smerom! Projekt, do ktorého sme sa ako jedna z mnohých stredných skôl zapojili podporuje aj olympijský víťaz v Riu 2016 v chôdzi na 50 km – Matej Tóth.

  www.200tonvon.sk

  Janka Miľanová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria