Navigácia

 • Plán výkonov v školskom roku 2023/2024

 • Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2023-2024

 • Beh jari

 • Inovatívne streDnutie

  Inovatívne streDnutie

  Dňa 24. 04. 2023 sa výber našich žiakov z odborov hotelová akadémia, grafik, kozmetik, kaderník a cukrár zúčastnili inovatívneho streDnutia, ktoré sa konalo na Strednej odbornej škole podnikania a služieb v Námestove.

  V úvode stretnutia sa predstavila Sekcia pre mládež,  ktorá vznikla začiatkom roka 2020 s cieľom zdôrazniť záujem župy načúvať mladým ľuďom. Ich úlohou je rozvíjať spoluprácu s mládežníckymi organizáciami v aktivitách a projektoch, ktoré prinášajú osobný, profesijný a morálny rozvoj mladých ľudí v kraji.

  Na tomto streDnutí bola možnosť nadviazať kontakty a vzájomne sa inšpirovať inovatívnymi aktivitami realizovanými školou. Každá škola mala 8 minút na predstavenie svojej školy – inovatívnych prístupov, vybavenia školy, špeciálnych podujatí ako aj zapojenie sa do projektov. Žiaci mohli využiť prezentáciu, video, ukážky vlastnej práce, či čokoľvek iné.

  My sme si vybrali možnosť prezentácie, kde sme predstavili jednotlivé odbory, poukázali sme na možnosť zapojenia sa do projektov, súťaží a kurzov. Nezabudli sme sa pochváliť aj úspechmi našich žiakov, vybudovanými oddychovými zónami a učebňami. Veľmi zaujalo aj naše átrium s bylinkovou záhradou, paletovým sedením, altánkom a možnosťou mať vyučovanie aj v týchto priestoroch.

  Organizátori pre žiakov pripravili aj interaktívny workshop zameraný na tému finančnej gramotnosti, v zmysle náhľadu na vlastný prístup k peniazom a narábanie s nimi. Poukázali na rozdiely medzi aktívami a pasívami ale aj na dobrý a zlý dlh.

  Po prezentácií jednotlivých škôl a workshope, si hosťujúca škola pre nás pripravila malý kultúrny program a následne prebehla prehliadka niektorých učební.

  Sme radi, že sme sa mohli takéhoto stretnutia zúčastniť.

  Ing. Miroslava Makláryová

 • Populárny badminton

  Populárny badminton

  Bedminton sa na našej škole stal populárnou pohybovou aktivitou na hodinách telesnej a športovej výchovy. Niektorí žiaci sa s týmto športom počas hodín stretli prvý krát, niektorí hrávajú bedminton už roky na dovolenkách, alebo počas letných prázdnin. Málokto však mal možnosť hrať bedminton aj na turnaji.

  V stredu 26.4.2023 sme zorganizovali školský turnaj v bedminton. Plán turnaja, ktorý bol pôvodne zmýšľaný pre jednotlivcov sa však „zrútil“ hneď na začiatku. Záujem žiakov mnohonásobne prevýšil naše očakávania a do turnaja sa prihlásilo 20 dievčat a 20 chlapcov. S takýmto počtom súťažiacich sa turnaj jednotlivcov nedal odohrať z časových a ani priestorových dôvodov.

  Rozhodli sme sa, že namiesto turnaja jednotlivcov, spravíme turnaj dvojíc. Žiaci si rýchlo vybrali spoluhráčov a turnaj sa mohol začať.

  Po odohraní turnaja bolo poradie dvojíc nasledovné:

  Dievčatá:

  1. miesto: Nicol Kubičková a Paula Chinoracká
  2. miesto: Nina Balková a Lucia Biziková
  3. miesto: Nikola Lazarová a Zuzana Šluchová

  Chlapci:

  1. miesto: Tomáš Kvočka a Tomáš Mareta
  2. miesto: Tobias Porubský a Martin Zelienka
  3. miesto: Damián Grussmann a Samuel Pšenko

  Víťazom srdečne blahoželáme!

  Jozef Kútnik učiteľ TSV

 • WHEN IS NATIONAL TEACHER´S DAY?

  WHEN IS NATIONAL TEACHER´S DAY?

  National Teacher Day is observed on the first Tuesday of the first full week of May (May 2nd) and we’re more than ready to show our appreciation to those who have taught us.

  It is a day to honor the kind, hardworking, and patient individuals who create an everlasting impact on our lives. 

  What about you? Would you like to show your teacher appreciation for his / her hard work? What are you grateful for? 

  If you want to share your idea come and join us on the following link:

                                   www.menti.com  and code : 7786 9747 

  Mgr. Ivana Mihálová, ELT

 • Darujte 2% zo svojej dane

 • Workshop - tlačiareň na pokrmy

  Workshop - tlačiareň na pokrmy

  Dňa 26.04.02023 sme privítali v našej škole pani Annu Majerčíkovú, ktorá žiakom druhého ročníka hotelovej akadémie odprezentovala u nás, zatiaľ, neznámu technologickú novinku v oblasti gastronómie. Žiaci mali možnosť sa oboznámiť s tlačiarňou, ktorá je určená na potlač hotových cukrárenských výrobkov. Pani Majerčíková im vysvetlila na akom princípe tlač funguje a ako uľahčuje čas, nielen jej ako medovnikárke, ale aj cukrárom. Ukázali sme si tlač na bielkovú polevu, ale aj na fondán a tortu. 

  Po úvodnej prezentácie, mali žiaci možnosť vytlačiť si aj svoje vlastné návrhy, čo bolo pre nich najkrajšou odmenou, pretože k blížiacemu sa mesiacu lásky sa na medovníčky tlačili fotky tých, ktorých majú radi.

  text: Eva Jedličková

  foto: Paulína Bukovinská, Peter Huľo

 • ĎAKUJEME, ŽE VIDÍTE ŽIVOT AJ Z INEJ STRANY

  ĎAKUJEME, ŽE VIDÍTE ŽIVOT AJ Z INEJ STRANY

  Deň narcisov 2023

  Na Slovensku pribudne ročne okolo 40 000 onkologických pacientov. Život občas "bodne", obráti sa naruby a to v mnohých prípadoch oznámenia onkologickej diagnózy. Liga proti rakovine ďakuje všetkým, ktorí sa na „život z inej strany“ dokážu pozrieť a byť solidárni v podobe pripnutia narcisu a prispenia do zbierky Deň narcisov.

  Liga proti rakovine pomáha onkologickým pacientom na Slovensku už 33 rokov. V našej škole sa od prvého ročníka pripájame do Dňa narcisov formou dobrovoľníckej zbierky a aj v tomto roku dobrovoľníci z I.Ka-Cu triedy –žiaci učebných odborov kaderník a cukrár – v škole a uliciach mesta ponúkali žlté narcisy.

  Vrátili sa plní pozitívnych dojmov, nestretli sa s negatívnou reakciou a narcisy sa im veľmi rýchlo minuli.

  Na účet Ligy proti rakovine sme poslali krásny výťažok 400,45 €

  Vďaka za úspešný tohtoročný Deň narcisov patrí Mgr. Bartošovej, dobrovoľníkom I.Ka-Cu triedy a hlavne všetkým , ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na účet Ligy proti rakovine.

  Mgr. Anna Macháčková – koordinátor zbierky

   

 • Poznáme víťazov!

  Poznáme víťazov!

  Matematický klokan je celosvetová súťaž, ktorá sa koná každoročne. Táto súťaž je určená pre deti a mládež od 1. do 4. ročníka základných škôl a pre študentov stredných škôl. Cieľom súťaže je propagovať matematiku a ukázať, že môže byť zábavná.

     V tomto roku sa zúčastnilo viac ako 40 000 žiakov z celého Slovenska. Úlohy súťaže boli rôznorodé a zaujímavé a žiaci si museli poriadne overiť svoje matematické schopnosti.

     Po vyhodnotení súťaže sa ukázalo, že úroveň matematických znalostí slovenských žiakov stúpa. Viac ako 90% zúčastnených žiakov dosiahlo výsledok nad 50% správnych odpovedí, čo je veľmi dobrý výsledok. Najlepších 10% žiakov dokonca dosiahlo viac ako 85% správnych odpovedí.

     Z našich žiakov sa najlepšie darilo V. Borzovej (1. ročník čašník-kuchár) – 60,83%, J. Purdovi (2. ročník hotelová akadémia) – 60% a N. Bučkuliakovej ( 3. ročník – informačné technológie) – 49,17%.

     Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a veríme, že sa do tejto súťaže zapoja aj na budúci rok.

  PaedDr. Katarína Trnovská

 • GastronomySlovakia 2023

  GastronomySlovakia 2023

  Dňa 25.4. 2023 som mal možnosť zúčastniť sa veľkolepej gastronomickej akcie GastronomySlovakia 2023.  GastronomySlovakia je najprestížnejšia kulinárska udalosť roka na Slovensku – Medzinárodné sympózium jedinečné pre živé vystúpenia michelinských šéfkuchárov z celej Európy a workshopy odborníkov HoReCa segmentu. Čakal ma bohatý program, kde mnoho svetových kuchárov, somelierov ale aj baristov ukazovali nové trendy a hlavne zručnosti novodobej gastronómie. Hlavnou myšlienkou tejto akcie bolo poukázať na krásu kulinárskeho umenia. Počas dňa som sa zúčastnil živých vystúpení a mal som možnosť vidieť svetových kuchárov ako Uwe Machreich – príprava vnútornosti z prvomájového jeleňa,  Paula Iviča – michelinsky kuchár zameraný na vegetariánstvo a Gaetano Trovato ktorého šéfkuchárke krédo je rovnováha, sezónnosť a tréning. Taktiež môžete počuť o témach ako správne spárovať nealkoholické nápoje v modernej slovenskej reštaurácií alebo ako prezentovať slovenské vína. Z tohto gastronomického predstavenia si prinášam veľa krásnych zážitkov, nápadov a vzácnych informácií.

  Autor: Mgr. Milan Bánovský

 • NATIONAL HAIRSTYLIST APPRECIATION DAY

  NATIONAL HAIRSTYLIST APPRECIATION DAY

  Since 2012, National Hairstylist Appreciation Day has been observed on April 25th .Annually on April 25, we celebrate National Hairstylist Appreciation Day, as they are often overlooked for all the jobs they actually do.

  Do hairstylists just cut hair? Of course not. They are excellent listeners, whether we are describing that celebrity hair cut we want to copy, or talking about our families, friends, or children. They are artists, perfectionists, colour chemists, supportive therapists. Hairstylists have influence on how we feel about ourselves, and how we view others. So, big thank to all of you and we really appreciate your work. 

  Mgr. Ivana Mihálová, ELT

 • EARTH DAY, April 22nd, 2023

  EARTH DAY, April 22nd, 2023

  Earth Day is an annual celebration that honors the achievements of the environmental movement and raises awareness of the need to protect Earth’s natural resources for future generations. Earth Day is celebrated on April 22nd  in the United States and on either April 22nd  or the day the spring equinox occurs throughout the rest of the world.

  EARTH DAY activities

  1/Reduce your carbon footprint

  2/ Reuse and recycle your wardrobe 

  3/ Switch up your diet - if the entire world became vegetarian and ate no red meat by 2050, food-related emissions would decrease by about 60%.

  HOW CAN WE TAKE CARE OF THE  EARTH?

  Everyone can participate No one is left out or left behind, everyone can do something small to make an impact on our planet.

  Small acts matter small acts can change and improve the world we live in.

  We have only one Earth Earth Day serves as a conscious reminder of how fragile our ecosystem can be, and how our actions can have positive or negative consequences on the world we live in. 

  Mgr. Ivana Mihálová, ELT 

 • Turnaj v bedmintone

 • JUNIOR BARMANA ROKA 2022 SkBA V KATEGÓRII KLASIK JUNIOR vychovali v SOŠ obchodu a služieb v Martine

  JUNIOR BARMANA ROKA 2022 SkBA V KATEGÓRII KLASIK JUNIOR vychovali v SOŠ obchodu a služieb v Martine

  Dňa 13. 04. 2023 sa v Hoteli SOREA HUTNÍK I. Tatranské Matliare vo Vysokých Tatrách konala

  Juniorská barmanská súťaž o titul JUNIOR barman roka SkBA - 2022 pod názvom SkBA JUNIOR CUP 2023 v kategórii KLASIK JUNIOR .

  Súťaže sa mohlo zúčastniť dvojčlenné družstvo za každú školu. Pozvanie do Vysokých Tatier a možnosť zmerať si sily so svojimi vrstovníkmi využilo 7 škôl z celého Slovenska a celkovo 13 súťažiacich. Súťaž prebiehala trojkolovo a naozaj sa bolo na čo dívať a čo obdivovať.

  Súťažiaci sa museli predstaviť v troch kategóriách:

  kategória SPARKLING COCKTAIL, kategória LONG DRINK a kategória AFTER DINNER.

  Príprava na súťaž nebola jednoduchá. Každá kategória mala iné zadanie a vytvoriť drinky, aby chutili, dobre vyzerali a boli profesionálne pripravené, chce riadnu prípravu. Vysoká dávka koncentrácie nech sa na nič nezabudne, elegancia, ale aj rýchlosť boli nanajvýš dôležité. Každý súťažiaci mal na prípravu troch porcií svojho drinku 6 minút. Dekorácie nápojov pripravovali pod prísnym okom komisára tesne pred každým vystúpením.

  Naše dve žiačky sú už skúsené súťažiace, napriek tomu sa na súťaž svedomito a zodpovedne pripravovali pod vedením Mgr. Janky Karkušovej.

  Takmer päťhodinový kolotoč súťaženia dá zabrať aj profesionálom, ale nakoniec prišiel okamih vyhodnotenia výsledkov v jednotlivých kategóriách.

  A o tom, že v našej škole vychovávame majstrov svojho remesla hovoria výsledky súťaže:

   

  - v kategórii SPARKLING COCKTAIL s nápojom ZLATÉ JABLKO obsadila naša súťažiaca Kristínka Petrovičová 3. miesto,

  - v kategórii LONG DRINK s nápojom SWEET AND HOME získala Daniela Kuliková 1. miesto a Kristína Petrovičová bola na 5. mieste,

  - v kategórii AFTER DINNER s nápojom BIELA CESTA obsadila Daniela Kuliková 1. miesto a Kristína Petrovičová 4. miesto.

   

  Súťažiaca Daniela Kuliková získala tiež špeciálnu cenu sponzora DIRA Frozen Fruit Indrustry –monument čokoládového medveďa, ktorý je podobizňou z loga firmy.

  Keďže tu sa vyhodnocovanie výsledkov ešte neskončilo, naša radosť pokračovala aj ďalej.

  Žiačka Kristína Petrovičová získala za všetky tri kategórie najvyšší počet bodov, čo jej vynieslo titul JUNIOR BARMAN ROKA SkBA 2022 v kategórii KLASIK JUNIOR. Naša škola tak získala PUTOVNÝ POHÁR najlepších barmanov udelený Slovenskou barmanskou asociáciou.

  Keďže pohár je putovný a máme ho požičaný len na jeden rok veríme, že výkony dievčat budú motiváciou pre mladších spolužiakov a o rok náš reprezentant uspeje znovu a pohár zotrvá na našej škole.

  Dievčatám srdečne gratulujeme.

 • EASTER

  EASTER

  Easter is the single most important holy day throughout Christianity. It celebrates the resurrection of Jesus Christ — a central belief for Christians worldwide and the focal point of their faith. Easter for the year 2023 is celebrated on Sunday, April 9th. The day of Easter falls on a Sunday based on the lunisolar (sun and moon) calendar, not a fixed date on the Gregorian or Julian calendar.  Happy Easter, have a great time and a safe holiday with your beloved ones. The spirit of Easter is all about hope, love, and joyful living. . Wishing you a lovely Easter holiday. 

  Mgr.Ivana Mihálová, ELT

 • Sme mladí a aktívni

  Sme mladí a aktívni

  Je veľmi dôležité, aby sme sa my mladí ľudia netvárili, že sa nás budúcnosť netýka. Že naše skutky dnes nemajú následky v budúcnosti. Opak je pravdou. Musíme byť aktívni vnímaví a empatickí, aby sme pre seba a pre ďalšie generácie pripravili čo najlepšiu budúcnosť. Dnes je to na nás.

  Predseda Školského parlamentu pri SOŠ obchodu a služieb Martin  Samuel Kucka sa zúčastnil celoslovenského stretnutia školských a mládežníckych parlamentov, kde reprezentoval našu školu, náš školský parlament. Zároveň reprezentoval Mestský parlament mesta Martin, v ktorom je podpredsedom.

  Počas trojdňového stretnutia odprezentoval náš  školský parlament, hovoril tiež o tom, čo parlament plánuje do budúcnosti.

  A keďže mladým ľuďom, ktorí sa stretnutia zúčastnili, naša budúcnosť nie  je ľahostajná, začali spoločne tvoriť celoslovenský projekt, ktorý budú spoločne realizovať  školské a mládežnícke parlamenty z celého Slovenska.

  Sme radi, že aj náš školský parlament môže byť súčasťou tohto zaujímavého projektu pre lepšiu budúcnosť.

  Autor : Samuel Kucka

 • Svet nám nie je ľahostajný

  Svet nám nie je ľahostajný

  Zavedením zálohového systému sa začal písať nový príbeh o Slovensku. Máme šancu stať sa krajinou bez voľne pohodeného odpadu z plastových fliaš a plechoviek. Plastové fľaše a plechovky nie sú zbytočný odpad! Sú to cenné materiály, ktorých recyklácia má zmysel.

  Aj v našej škole nám záleží na budúcnosti Slovenska. A tak sme uvítali iniciatívu Školského parlamentu, že PET fľaše nebudú končiť v odpadkových košoch, ale budeme ich zbierať a vracať v obchodoch.

  Pre tento účel žiaci odborov polygraf – knihár a grafik tlačových médií vytvorili „ zberňu PET fliaš“, ktorá bude umiestnená na chodbe školy. Každý, komu nie je osud našej planéty ľahostajný, sem môže vhodiť použitú plastovú fľašu.

  Fľaše sa potom budú vracať v obchodoch a finančné prostriedky takto získané sa použijú na činnosť Školského parlamentu.

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa pripoja k tejto dobrej veci!

 • ,,Nebuď fejker!“

  ,,Nebuď fejker!“

  Na polygrafickom stredisku sa dnes tvorilo. Žiaci odborov grafik tlačových médií a polygraf – knihár tvorili grafické a výtvarné návrhy, s ktorými by sa chceli zapojiť do súťaže

  ,,Nebuď fejker!“  pod myšlienkou ,,Duševné vlastníctvo“ alebo ,,originál versus fejk“. Podľa vlastných predstáv ručne zhotovili, nakreslili, graficky spracovali v Adobe programoch svoje nápady. Dokázali, že sú naozaj veľmi tvoriví a neboja sa pustiť do akejkoľvek výzvy.

  V súťaži im budeme držať palce!

  Autor článku: Bc. Jana Capková, MOV

 • Príprava žiakov odboru - operátor tlače na praktické maturitné skúšky

  Príprava žiakov odboru - operátor tlače na praktické maturitné skúšky

  Keďže maturity sú za dverami, aj na polygrafickom stredisku prebiehajú prípravy a precvičovanie si úkonov pri nastavovaní a tlači na ofsetových tlačových strojoch.

  Chlapci z odboru operátor tlače sa už od februára pripravujú a zdokonaľujú vo svojom odbore. Chce to poriadnu trpezlivosť, precíznosť a skúsenosti pri nastavovaní tlačového stroja, príprave materiálu pre tlač a kontrolu kvality a parametrov tlače.

  Držme im palce, aby to čo získali na odbornej praxi, či už vo firmách alebo u nás na stredisku, dokázali zúročiť na praktickej maturitnej skúške, ktorá sa začne už 20. apríla.

  Autor : K. Mužila, MOV

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria