Navigácia

 • Súťaž o najlepší stredoškolský podnikateľský zámer

  Súťaž o najlepší stredoškolský podnikateľský zámer

       Žilinský samosprávny kraj opäť po roku vyhlásil 10. ročník  súťaže „O najlepší stredoškolský podnikateľský zámer". V tomto školskom roku sa do nej zapojila žiačka 5. ročníka študijného odboru hotelová akadémia Miriam Neumanová. Vo svojom zámere rieši problematiku rekonštrukcie, prístavby a nadstavby zimného štadióna v Martine, v mestskej časti Podháj. Navrhovanými zmenami  chce prispieť k zatraktívneniu jeho interiéru, vonkajšieho vzhľadu ako aj celého priľahlého územného priestoru a následne  k jeho zvýšenej návštevnosti, ktorú dosiahne zvýšeným záujmom o ďalšie druhy športov, ktoré bude možné v štadióne realizovať. 

        Mirke držíme palce, aby hodnotiaca komisia vyhodnotila práve jej zámer ako najlepší. O  úspechu, či neúspechu  Mirky sa dozvieme v mesiaci máj, na podujatí Inovačný rozvoj regiónov 2020 v Žiline, na ktorom budú vyhlásené výsledky tejto súťaže.

  Autor: PhDr. Peter Huľo, PhD.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Za úspešnú reprezentáciu našej školy na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku gratulujeme Kristíne Lepišovej z II.C-K a želáme veľa ďalších úspechov!

  Učiteľky ANJ

 • Polročné skúšky Hotelová akadémia 1. ročník 2.skupina

  Polročné skúšky Hotelová akadémia 1. ročník 2.skupina

  Dňa 14.1.2020 sa konali polročné skúšky žiakov 1.ročníka 2.skupiny v odbore Hotelová akadémia. Všetci žiaci úspešne polročnou skúškou prešli. Jedlá, ktoré sme navarili chutili a ďakujeme všetkým zúčastneným.

  Text a foto Simona Jakubíková

 • Polročné skúšky Hotelová akadémia 1.ročník 1.skupina

  Polročné skúšky Hotelová akadémia 1.ročník 1.skupina

  Dňa 13.1.2020 sa uskutočnili polročné skúšky Hotelovej akadémie 1. ročníka 1. skupiny, ktoré úspešne zvládli všetci žiaci. Predmetovej komisii jedlá chutili a všetci sme sa navzájom tešili z nášho úspechu.

  Text a foto Matej Remenár a Laura Rumanová

 • Polročné skúšky 3.ročník Grafik tlačových médií

  Polročné skúšky 3.ročník Grafik tlačových médií

  Dňa 21.januára 2020 sa na stredisku polygrafickom konala polročná skúška žiakov 3. ročníka v odbore grafik tlačových médií. Žiaci na začiatku práce  dostali úlohy: 1. téma: plagát- voľná téma A4, 2. téma: retuš čiernobielej fotografie, 3. téma: nástenný kalendár A3, 4. téma: stolový kalendár 2021, 5. téma: prebal knihy. Žiaci pracovali samostatne , svoje práce si následne obhajovali a mali tak možnosť  vidieť a spoznať ako budú v budúcnosti prebiehať maturitné skúšky. Jednotlivé práce boli potom hodnotené s MOV Bc. Janou Capkovou a v komisii za SOP polygrafické boli prítomní Bc. Jana Nogová.

  Autor článku Bc. Jana Capková

 • Polročné skúšky 2. ročník Hotelová akadémia 2. skupina

  Polročné skúšky 2. ročník Hotelová akadémia 2. skupina

  Dňa 16.1 sa uskutočnila naša polročná skúška pod vedením Bc. Soni Humenej. Sme veľmi radi ako to dopadlo a taktiež veľmi pekne ďakujeme všetkým zúčastnením hosťom. Navarili sme skvelé jedlá , kt. hosťom chutili. 

  Text a foto Peter Stehlík

 • Polročné skúšky 1.ročník Grafik tlačových médií

  Polročné skúšky 1.ročník Grafik tlačových médií

  Dňa 20.januára 2020 sa na stredisku polygrafickom konala polročná záverečná skúška žiakov 1. ročníka v odbore grafik tlačových médií. Žiaci na začiatku práce dostali za úlohy, z ktorých si vybrali jednu tému: 1. téma: návrh plagátu( vlastná téma) v programe Adobe Photoshop 2. téma: retuš čiernobieleho obrázku. Žiaci pracovali v programoch Photoshop, Ilustrátor. Žiaci napriek tomu, že sú v prvom ročníku pracovali samostatne , svoje práce si následne obhajovali a mali tak možnosť  vidieť a spoznať ako budú v budúcnosti tvoriť a pracovať. Jednotlivé práce boli potom hodnotené s MOV Bc. Janou Capkovou a v komisii za SOP polygrafické boli prítomní Bc. Jana Nogová.

  Autor článku a foto Bc. Jana Capková

 • Turnaj v streetbale

 • Polročné skúšky SOP obchodu

  Polročné skúšky SOP obchodu

  V dňoch 9.1., 15.1. a 16.1.2020 prebiehali na pracoviskách odborného výcviku polročné skúšky predavačov a obchodných pracovníkov.

  Žiaci vykonávali rozličné úlohy, podľa pokynov MOV na pracovisku HM TESCO a v Školskom bufete:

  • darčekové balenie dezertu,
  • darčekové balenie fľaše,
  • vypísanie objednávky,
  • výpočet dodacieho listu,
  • výpočet predajnej ceny tovaru,
  • reklamácia tovaru,
  • obsluha zákazníka,
  • prebierka tovaru.


  Autor textu a foto: Mgr. Janka Bojnická, Bc. Monika Plicová

 • Polročné skúšky 2. ročník Kaderník

  Polročné skúšky 2. ročník Kaderník

  Na SOP kaderníckom sa  15.1.2020 konali polročné skúšky. Druháčky sa popasovali s témou MELÍROVANIE VLASOV.

  Modelom ďakujeme za trpezlivosť a žiačkam za vynaložené úsilie.

  Text a foto. Ing. Zuzana Buchelová

 • Polročné skúšky 4.ročník Grafik tlačových médií

  Polročné skúšky 4.ročník Grafik tlačových médií

  Dňa 15.januára 2020 sa na stredisku polygrafickom konala polročná záverečná skúška žiakov 4. ročníka v odbore grafik tlačových médií. Žiaci si na začiatku práce vylosovali témy na spracovanie sadzby textu, úpravy obrázkov. Témy boli nasledovné: 1. vlastné spracovanie svadobného oznámenia, 2. pozvánka – spoločenská, 3. vektorizovanie bitmapového obrázku – postava, 4. etiketa na potraviny, 5. retuš čb obrázku, 6. spracovanie nástenného kalendára prvá titulná strana + prvý mesiac, 7. jedálny lístok A4. Žiaci pracovali v programoch Adobe In Design, Photoshop, Ilustrátor, Corel. Žiaci tým, že sú v maturitnom ročníku pracovali samostatne , svoje práce si následne obhajovali a mali tak možnosť  vidieť a spoznať ako budú prebiehať maturitné skúšky. Jednotlivé práce boli potom hodnotené s MOV Bc. Janou Capkovou a v komisii za SOP polygrafické boli prítomní MOV Kamil Mužila a Bc. Jana Nogová.

  Autor článku Bc. Jana Capková

 • Polročné skúšky 3.ročník Kaderník

  Polročné skúšky 3.ročník Kaderník

  Dňa 14.1.2020 sa na stredisku -Kaderníctvo, konali polročné skúšky. Žiačky tretieho ročníka mali za úlohu vytvoriť svadobný účes. 

  Text a foto Ľubica Hanajíková MOV

 • Polročné skúšky Knihárov

  Polročné skúšky Knihárov

   

  Dňa 14. januára 2020 sa na SOP polygrafickom konala záverečná polročná skúška žiakov

  III. KN-OB v odbore polygraf-knihár. Žiaci pracovali na polročnej záverečnej práci Kronika.

  Najskôr si pofalcovali hárky papiera na tri lomy. Poznášali ich na seba a pripravili si predsádku s krídelkami. Knižný blok šili na tri tkanice. Prvú a poslednú knižnú zložku prešívali cez predsádku. Po zošití knižného bloku zostrihli tkanice a prilepili ich o knižný blok, ktorý zalepili v chrbte hustým lepidlom. Po vyschnutí chrbta knižného bloku sa knižný blok orezal po 3. stranách : predok, nohy a hlava. Po orezaní knižného bloku naniesli na knižný blok oriezku po troch stranách. Po vyschnutí oriezky nalepili pri hlave lacetky a kapitálik a to aj kapitálik pri nohách. Chrbát knižného bloku prilepili gázou a zakašírovali chrbát knižného bloku. Po spracovaní knižného bloku si vymerali rozmery na lepenkové prírezy a narezali si ich. Taktiež vymerali chrbátnik a spojovací papier. Na spojovací papier naniesli lepidlo a naložili naň lepenkový prírez, odsadenie a druhý lepenkový prírez. Po spojení knižných dosiek si narezali koženku, ktorá bola o 1,5 cm väčšia po všetkých 4 stranách – na záložky. Koženku namazali lepidlom, naložili spojené dosky a potiahli ich. Dôsledne vyhladili záložky najprv na dlhých stranách potom na krátkych. Potiahnuté dosky zaťažili pod olovo a nechali ich vysušiť. Po vysušení knižných dosiek na zlátiacom lise vyzlátili názov ,, KRONIKA“. A ako záverečná fáza bolo podlepenie knižného bloku do knižných dosiek a zalisovanie v lise. Po vybraní z lisu skontrolovali svoju prácu a prípadné nedostatky odstránili. Žiaci pracovali samostatne, preukázali svoje zručnosti, schopnosti a vedomosti, ktoré získavajú počas odbornej praxe. Pri polročnej záverečnej práci žiakov knihárov bola ako MOV vyučujúca Bc. Jana Nogová a v komisii za polygrafov MOV Bc. Jana Capk

  Autor článku: Bc. Jana Nogová

 • Súťaž

  Súťaž

  Riaditeľka školy

  vyhlasuje súťaž o vytvorenie názvu a loga pre nový školský internetový časopis. Svoje návrhy posielajte do 10.januára 2020 na adresy : petrikova@zssmt.sk a

                                                cernakova@zssmt.sk.

  Víťazný návrh bude finančne odmenený.

 • ISIC EURO 26 - Preukaz žiaka strednej a základnej školy

 • Vianočný volejbalový turnaj

  Vianočný volejbalový turnaj

  Posledný deň v škole v roku 2019 patril tradičnému turnaju vo volejbale žiakov. Prihlásilo sa 8 družstiev a do turnaja sa zapojilo takmer 60 žiakov.

  Turnaj bol rozdelený na dve skupiny, kde sa hralo systémom každý s každým.  Do vyraďovacej fázy postúpili prvé dve družstvá zo skupiny.

  Suverénnym víťazom sa stali „Nováčikovci“ (IV.IKT), ktorí turnaj vyhrali bez straty jediného setu. Na druhom mieste skončila II.T-TO a na treťom tím Alpha (I. KZ-G a I. C-K).

  Víťazi turnaja „Nováčikovci“ hrali v zložení:

  Ivana Parasková

  Petrana Parasková

  Ľuboslav Mračko

  Ľuboš Ivaška

  Erik Vajdel

  Dominik Grajciar

  Patrik Vician

   

  Mgr. Jozef Kútnik, učiteľ TSV

 • Fotosúťaž na škole

 • Vianočné zvyky

  Vianočné zvyky

  Na Vianoce v domácnosti rozvoniavajú koláčiky a medovníky pečené s láskou. Vianočný stromček v domácnostiach svieti pestrými farbami a na Štedrý večer si pod ním nájdeme pár darčekov, ktoré potešia každú ľudskú dušu. V miestnosti hrajú koledy, ktoré deti počúvajú a spievajú pri čakaní na zvonček. Vianoce sú  čarovným obdobím, pri ktorom si sadne celá rodina za jeden stôl a prežíva nádherné chvíle,  ktoré by mali zostať v našich srdciach čo najdlhšie.

  Dňa 16.decembra 2019 si žiaci prvého ročníka študijného odboru hotelová akadémia pripravili ukážku zvykov a tradícii na Štedrý večer. Na začiatku žiaci vytvorili vianočnú náladu zaspievaním Tichej noci. Pod vedením Dalibora Kurňavku žiaci predviedli krátku ukážku správania sa pri štedrovečernom stole našich predkov, ako je napríklad ukladanie šupín z kapra pod obrus a peňazí pod tanier, prekrajovanie jabĺčka, hádzanie orechov do rohov v miestnosti a i., koledovaním starodávnych kolied. Po ukážke zvykov pri štedrovečernom stole žiaci spoločne zaspievali pieseň ,,Šťastné a Veselé Vianoce“ od speváčky Mirgovej a pristúpili k prestretému stolu.

  V rámci projektového vyučovania si žiaci na tomto podujatí precvičili prácu v kolektíve, tematické prestieranie, inscenovanie zvykov a tradícii v rámci zážitkovej gastronómie. Táto akcia umožnila žiakom upevniť medzipredmetové vzťahy, a to hlavne predmetov príprava jedál a stolovanie pod vedením vyučujúcich. Veľkým prínosom bola pre žiakov skúsenosť pripraviť tradičné jedlá a nápoje, kde si žiaci precvičili a upevnili zručnosti v príprave studených a teplých jedál, ich estetické a chuťové zladenie na tematickom servise. Domnievam sa, že toto podujatie splnilo svoj cieľ.

  Autor: Mgr. Monika Vaňová

  Autor fotodokumentácie: Nikola Bellová, Daniela Košariková – žiačky I.HA

 • Odmeňovanie žiakov

  Odmeňovanie žiakov

  Pani riaditeľka odmenila žiakov našej školy za výnimočné výsledky – reprezentáciu školy:

  • šport -  florbal, futsal, Mladí turčianski siláci, atletika
  • cestovateľký festival
  • cukrárske  súťaže
  • barmanské súťaže
  • kadernícke súťaže
  • Top turistická destinácia regiónu.

  Taktiež boli odmenení žiaci, ktorí sa podieľali na aktivitách k 100. výročiu školy, príprave videí, propagačných materiálov školy a propagácie v rámci duálneho vzdelávania.

  Odmenení žiaci si z rúk riaditeľky školy prevzali hodnotné darčeky – USB kľúč, bezdrôtové slúchadlá, prenosné reproduktory, termofľaše a hrnčeky a tiež cukrárske pomôcky .

  Odmeneným žiakom gratulujeme a veríme, že ich o rok bude ešte viac.

  Autori: S.Šidlová, M.Makláryová

 • SLÁVNOSTNÉ VIANOČNÉ POSEDENIE

  SLÁVNOSTNÉ VIANOČNÉ POSEDENIE

  Žiaci druhého ročníka hotelovej akadémie pod gesciou predmetovej komisie gastronomických predmetov pripravili vo vlastnej réžii milé a emotívne Vianočné video, ktoré malo svoju slávnostnú premiéru vo štvrtok 19. decembra 2019 na Vianočnom večierku.

  Vianočné video pozostávalo z vianočných želaní podfarbených tradičnými a obľúbenými vianočnými melódiami a z otázok, ktoré si druháci pripravili pre učiteľov, majstrov odborného výcviku, zamestnancov a vedenie školy. Z odpovedí respondentov sme sa dozvedeli, ako a s kým trávime najkrajšie sviatky v roku, čo pre nás Vianoce znamenajú, akými darčekmi obdarúvame svojich najbližších a aký finančný obnos zvykneme vyčleniť na ich nákup, aké dobroty varíme a pečieme na Vianoce, aké filmy najradšej pozeráme počas Vianočných sviatkov.

  K Vianociam neodmysliteľne patria aj darčeky. Z bohatej nádielky spod školského Vianočného stromčeka sa ušlo všetkým účastníkom.

  Na záver druháci zaspievali vianočnú pieseň od Dominiky Mirgovej Šťastné a Veselé, ktorá predstavovala záverečnú a dôstojnú bodku nášho spoločného vianočného posedenia.

  Text + fotodokumentácia: Ing. Eva Žbirková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria