Navigácia

CUKRÁR

učebný odbor

 

Kód odboru a názov odboru: 2964 H cukrár

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Absolvent učebného odboru 2964 H cukrár po ukončení štúdia úspešne vykonanou záverečnou skúškou získava kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania. V praktickej príprave získaval a rozvíjal odborné vedomosti a zručnosti v činnostiach a upevňoval ich v samostatnej práci pod kontrolou majstrov odbornej výchovy. Absolvent  získal  teoretické  vedomosti a poznatky, ktoré  dokáže aplikovať v praktických činnostiach v cukrárskej výrobe. Vie pripraviť a spracovávať suroviny, pomocné látky a prísady pre výrobu cukrárskych výrobkov podľa príslušných technologických postupov a receptúr s využitím moderných trendov, vykonávať jednoduchú údržbu príslušných zariadení, hodnotiť kvalitu surovín a výrobkov, vie zostaviť kalkulácie, baliť a expedovať výrobky. Má vedomosti v oblasti racionálnej výživy. Ovláda a dodržiava zásady správnej výrobnej praxe HACCP, hygieny a bezpečnosti práce.

 

Odborné predmety:     

aplikovaná chémia

aplikovaná informatika

ekonomika

hygiena potravín

náuka o materiáloch

odborné kreslenie modelov

osobné financie

potraviny a výživa

stroje a zariadenia

suroviny

technológia

výchova k podnikaniu

odborný výcvik.

                                     

Absolvent je kvalifikovaný zamestnanec, schopný pracovať v cukrárskych prevádzkach, v podnikoch spoločného stravovania aj ako živnostník.

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria