Navigácia

V školskom roku 2021 / 2022

PREHĽAD OTVÁRANÝCH ODBOROV V školskom roku 2021/2022

 

UČEBNÉ ODBORY  Kód a názov odbor

                                                     Štátny SV            Duálny systém vzdelávania

3274 H obuvník                                    -                                    6

2964 H cukrár                                       6                                   2

6444 H čašník, servírka                       7                                    3

6445 H kuchár                                      8                                   2

6456 H kaderník                                  10                                   - 

3473 H 08 polygraf - knihár                  6                                   1

                                                        _______                       _______

spolu                                                    37                                  14

spolu žiakov v učebných odboroch                        51

 

ŠTUDIJÉ ODBORY  Kód a názov odbor

                                                          Štátny   SV                     SVDSV

6323 K hotelová akadémia                      18                                 - 

6446 K kozmetik                                       9                                  -

6442 K obchodný pracovník                     6                                  2

3446 K grafik tlačových médií                  11                                 - 

3457 K operátor tlače                                7                                 1

6445 K kuchár                                           7                                  5

6444 K čašník                                           6                                   6

                                                            _________                   ________

spolu                                                        64                                 14

spolu žiakov v študijných odboroch                              78

 

celkový počet žiakov                                                  129

 

6468 F pomocník v kuchyni                      12

 

Termíny  prijímacieho konania

1. termín – 03. 05. 2021

2. termín – 10. 05. 2021

ďalší termín :  01. 07. 2021

Prijímacia komisia: určí riaditeľka školy osobitným menovacím listom 

Kritériá na prijímacie konanie

Vzorové testy na prijímacie konanie:

Matematika         Slovenský jazyk a literatúra    Anglický jazyk    Nemecký jazyk    Ruský jazyk

 

 

Prehľad zamestnávateľov v duálnom systéme vzdelávania.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria