Navigácia

V školskom roku 2020 / 2021

PREHĽAD OTVÁRANÝCH ODBOROV V školskom roku 2020/2021

 

Študijné odbory:

6323 K  Hotelová akadémia

3247 K  Technik obuvníckej výroby

6337 M  Informačné technológie a informačné služby v obchode

6444 K  Čašník, servírka

6445 K  Kuchár

3457 K  Operátor tlače

6442 K  Obchodný pracovník

6446 K  Kozmetik

Učebné odbory:

2964 H  Cukrár

6444 H  Čašník, servírka

6445 H  Kuchár

3473 H 08  Polygraf - knihár

6456 H  Kaderník

6460 H  Predavač

Kritéria PRIJÍMACIEHO KONANIA v školskom roku 2020/2021 

Prehľad zamestnávateľov v duálnom systéme vzdelávania.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria