Navigácia

V školskom roku 2023 / 2024

PREHĽAD OTVÁRANÝCH ODBOROV V školskom roku 2023/2024

 

Potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení

Odvolanie voči neprijatiu

 

Kritériá na prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024

Vzorové testy na prijímacie konanie:

Matematika         Slovenský jazyk a literatúra    Anglický jazyk    Nemecký jazyk    Ruský jazyk

 

V školskom roku 2023/2024 plánujeme otvoriť v triedach prvého ročníka nasledovné odbory:

 

Plán výkonov na školský rok 2023/2024

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin

UČEBNÉ ODBORY

Kód a názov odbor

Štátny SV

Duálny systém vzdelávania

SPOLU

2964 H cukrár/cukrárka

8

1

9

6444 H čašník, servírka

10

2

12

6445 H kuchár

10

2

12

6456 H kaderník

11

 - 

11

3473 H 08 polygraf - knihár , polygrafka-knihárka

4

2

6

spolu

43

7

50

spolu žiakov v učebných odboroch

  50            

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Kód a názov odbor

Štátny SV

Duálny systém vzdelávania

SPOLU

6323 K hotelová akadémia

20

 - 

20

6446 K kozmetik

9

 1

10

3446 K grafik / grafička tlačových médií

10

 - 

10

3457 K operator / operátorka tlače

4

3

7

6445 K kuchár

5

4

9

6444 K čašník, servírka

6

4

10

6442 K obchodný pracovník

6

3

9

spolu

60

15

75

spolu žiakov v študijných odboroch

75               

celkový počet žiakov

 

125

 

6468 F pomocník v kuchyni

12

* SDV – systém duálneho vzdelávania

Schválené Pedagogickou radou dňa: 10. 11. 2022

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria