Navigácia

Školské Vzdelávacie Programy odborov v SOŠ obchodu a služieb Martin

Školský rok 2015/16

 

Žiaci prvých ročníkov, ktorí nastúpili v šk. roku 2015/16, sa vzdelávajú podľa týchto školských vzdelávacích programov:

(Po kliknutí na číslo a názov odboru sa zobrazí ŠkVP)

6323 K Hotelová akadémia

3457 K Operátor tlače

6337 M Informačné technológie a informačné služby v obchode

6444 K Časnik, servírka

6446 K Kozmetik

6444 H Časník, servírka

2964 H Cukrár

6445 H Kuchár

6456 H Kaderník

6460 H Predavač

3473 H 08 Polygraf knihár

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria