Navigácia

Strediská odbornej praxe

SOP obchodu a služieb

 

Tím strediska odbornej praxe, obchodu a služieb.

 

       

 

SOP OBCHODU A SLUŽIEB

Zahŕňa 4 odbory:

Učebný odbor: 6456 H kaderník

Učebný odbor: 6460 H predavač

Študijný odbor: 6446 K kozmetik

Študijný odbor: 6442 K obchodný pracovník

Duálne vzdelávanie v odbore obchodný pracovník zabezpečujú partneri z firiem: JYSK, LIDL

 

Na stredisku odbornej praxe obchodu a služieb vyučujú odborný výcvik títo MOV:

Kaderník: Ing. Zuzana Buchelová

Ľubica Hanajíková

Kozmetik: Lenka Hlavatová

Predavač/obchodný pracovník: Mgr. Janka Bojnická

Bc. Monika Plicová

 

Viac o našej činnosti sa dozviete v nasledovných prezentáciách:

SOP - obchodný pracovník.ppt

 SOP - kadernik.pptx

  SOP-kozmetika.pptx

 

 

                                                             

           

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria