Navigácia

Duálne vzdelávanie

Školský rok 2018/2019

  Firmy, ktoré vstupujú do duálneho vzdelávania od školského roku 2018/2019:

 •   Ecco Slovakia, a. s.,
 •   Servis gastro s.r.o.

 •   Neografia a.s.
 •   Pasáž Pizza & Caffe & Restaurant
 •   Hotel Turiec

 

 

Týka sa to týchto učebných odborov:

 • 3473H08 polygraf – knihár – počet žiakov 5.

      Zamestnávateľ: Neografia a.s., Sučianska 39/A, 036 01 Martin - Priekopa

 • 6445 H  kuchár - počet žiakov 3.

Zamestnávateľ: Radovan Krčula, J. Š. Šikuru 10644/76, 036 08  Martin

 • 6445 H  kuchár - počet žiakov 1.

Zamestnávateľ: MartInn s.r.o., V. P. Tótha 10318/1A, 036 01  Martin

 • 6444 H čašník, servírka – počet žiakov 3.

Zamestnávateľ: Radovan Krčula, J. Š. Šikuru 10644/76, 036 08  Martin

 • 6444 H  čašník, servírka - počet žiakov 1.

Zamestnávateľ: MartInn s.r.o., V. P. Tótha 10318/1A, 036 01  Martin

 • 2964 H cukrár – počet žiakov 1.

Zamestnávateľ: Radovan Krčula, J. Š. Šikuru 10644/76, 036 08  Martin

 

A týchto študijných odborov:

 • 3247 K technik obuvníckej výroby – počet žiakov 10.

Zamestnávateľ: ECCO Slovakia, a.s., Dúbravca 6103/6, 036 01 Martin - Košúty

 • 3457 K operátor tlače – počet žiakov 3.

Zamestnávateľ: Neografia a.s., Sučianska 39/A, 036 01 Martin-Priekopa

 • 6444 K čašník, servírka – počet žiakov 3.

Zamestnávateľ: Radovan Krčula, J. Š. Šikuru 10644/76, 036 08  Martin

 • 6444 K  čašník, servírka - počet žiakov 1.

Zamestnávateľ: MartInn s.r.o., V. P. Tótha 10318/1A, 036 01  Martin

 • 6445 K kuchár - počet žiakov 3.

Zamestnávateľ: Radovan Krčula, J. Š. Šikuru 10644/76, 036 08  Martin

 • 6445 K  kuchár - počet žiakov 1.

 Zamestnávateľ: MartInn s.r.o., V. P. Tótha 10318/1A, 036 01  Martin

 • 6444 K  čašník, servírka - počet žiakov 2.

            Zamestnávateľ: Hotel Turiec,  A. Sokolíka 132/2, 036 01 Martin

 • 6445 K kuchár - počet žiakov 2.

            Zamestnávateľ: Hotel Turiec, A. Sokolíka 132/2, 036 01 Martin

 

 

     V duálnom vzdelávaní sa v školskom roku 2017/2018

                   vzdelávajú nasledovné odbory:

 

                            3274 H obuvník, 22 žiakov -  Ecco Slovakia, a. s.

                            6445 H kuchár, 2 žiaci - Servis gastro s.r.o.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria