Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Zmluva o praktickom vyučovaní 34/2019 - dodatok 1 s DPH 30.01.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Správa k výrobe filmov, projekt Interreg s DPH 03.09.2020
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa - Projekt Interreg Multifunkčná tlačiareň 350,00 s DPH 26.02.2021
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finanč. príspevku pre individuálny mikroprojekt Zmluva o poskynutí finančného príspevku č. tNT/EB/zAl3ru/A/0186 na realizáciu mikroprojektu ,,,,Vzdelávanie v oblasti nových trendov vo výrobe, odbyte a v manaŽovaní vybraných podnikov cestovného ruchu v kontexte cezhraničnej spolupráce", " podl'a rozhodnutia Výboru pre mikroprojekty č.3712020 zo dňa 13.01.2020 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce lnterreg VA Pol'sko-Slovensko 201 4-2020 s DPH 12.05.2020
VO: Súhrnná správa 8117393013 Robot univerzálny RM 60 H s krájačom zeleniny 4 200.00 bez DPH 15.03.2017 SOŠ obchodu a služieb Martin
VO: Súhrnná správa 0993250492 Škrabka zemiakov + lapač šupiek a škrobu 1 800.00 bez DPH 16.03.2017 SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva 27/2019 Zmluva o praktickom vyučovaní - dodatok 1 s DPH 30.01.2020
VO: Súhrnná správa 8939776862 Mäso chladené 40 000.00 bez DPH 14.03.2017 SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva Prílohy - YETI s DPH 16.09.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Výzva na cenovú ponuku -projekt Interreg, edukácia IT s DPH 29.07.2020 10.08.2020 16.09.2020 29.07.2020 SOŠ obchodu a služieb, Martin
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za IV.štvrťrok 2019 s DPH 15.01.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na cenovú ponuku - preklad učebníc - projekt Interreg, číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Preklad pracovných učebníc - slovensko-poľský 1 400.00 bez DPH 06.07.2020 13.07.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 PHZ čistiace prostriedky 3716.- bez DPH 30.04.2020 07.05.2020 30.04.2020
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za I. štvrťrok 2021 Súhrnná správa za I. štvrťrok 2021 s DPH 06.04.2021
VO: Súhrnná správa Projekt Interreg 4 sady šálok na ristretto s DPH 10.03.2021
VO: Súhrnná správa Projekt Interreg- správa Termomix - kuchynský robot s DPH 10.03.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na cenovú ponuku Tonery na rok 2021 s DPH 04.11.2020 11.11.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Príloha k výzve_7781 ZOD návrh "STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE" s DPH 12.03.2021 18.03.2021
VO: Súhrnná správa Program Interreg - súhrnná správa Tablety s DPH 19.03.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Príloha k výzve_7781 Návrh uchádzača "STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE" s DPH 12.03.2021 18.03.2021 12.03.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12925

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria