Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za IV.štvrťrok 2019 s DPH 15.01.2020
Zmluva 27/2019 Zmluva o praktickom vyučovaní - dodatok 1 s DPH 30.01.2020
VO: Podlimitná zákazka 4798041884 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy 14 308.14 bez DPH
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_obstaravetela_47(1).pdf

vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_4798041884.pdf

protokol_z_elektronickej_aukcie_4798041884.pdf
29.09.2017 03.10.2017
VO: Súhrnná správa 8117393013 Robot univerzálny RM 60 H s krájačom zeleniny 4 200.00 bez DPH 15.03.2017 SOŠ obchodu a služieb Martin
VO: Súhrnná správa 0993250492 Škrabka zemiakov + lapač šupiek a škrobu 1 800.00 bez DPH 16.03.2017 SOŠ obchodu a služieb Martin
VO: Súhrnná správa 8939776862 Mäso chladené 40 000.00 bez DPH 14.03.2017 SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva Prílohy - YETI s DPH 16.09.2019
Zmluva Zmluva o praktickom vyučovaní 34/2019 - dodatok 1 s DPH 30.01.2020
Zmluva Zmluva o duálnom vzdelávaní 7/2018 - dodatok 1 s DPH 30.08.2019
VO: Súhrnná správa 7998710563 mäso mrazené nesolené 40 000.00 bez DPH 15.05.2017 SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva Zmluva o praktickom vyučovaní 28/2019 - dodatok 1 s DPH 30.01.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z201847375 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy s DPH 31.10.2018
VO: Súhrnná správa Vyhodnotenie ponúk expertov - I.aktivita -projekt Interreg 120,00 s DPH 11.03.2020 SOŠ obchodu a služieb Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na ponuku - prvá aktivita - projekt Interreg 360,00 s DPH 04.03.2020 11.03.2020 17.04.2020
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa VO - III. štvrťrok 2019 bez DPH 16.10.2019
VO: Súhrnná správa IV. štvrťrok 2018 Stavebné úpravy s DPH 21.12.2018
VO: Súhrnná správa III. štvrťrok 2018 Tovary s DPH 15.10.2018
Zmluva Priloha 1 - Zmluva o duálnom vzdelávaní 30/2017/DV s DPH 03.09.2018
VO: Podlimitná zákazka 1936744269 pekársky tovar 4 414.00 bez DPH
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_uchadzaca_1936744269.pdf

zoznam_uchadzacov_zakazky_1936744269.pdf

protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_po_jednanie_komisie_1936744269.pdf

protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_p(4).pdf
22.09.2017 27.09.2017
Objednávka nákup DHM-automatická práčka 290,00 s DPH 22.06.2016 Okay Slovakia a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11063

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria