Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra 75040/19B2 tovar 264,86 s DPH 4319B2 13.03.2019 Roman Vereš ROVER SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72106/19R strava Mov za 2/2019 26,13 s DPH 21918R 13.03.2019 Compass Group Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72104/19R strava MOV+žiaci2/2019 111,66 s DPH 11918 13.03.2019 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka materiál pre polygrafov 185,00 s DPH 11.02.2019 Krupa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-Polygrafické
Faktúra 71040/19M materiál pre polygrafov 180,00 s DPH 162019M 13.03.2019 Krupa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 75,00 s DPH 15.02.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra 76045/19K1 potraviny 71,28 s DPH 49ku12019 13.03.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka tovar 25,00 s DPH 04.02.2019 Lirio s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Faktúra 75041/19B2 tovar 22,18 s DPH 13219B2 13.03.2019 Lirio s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka tovar 265,00 s DPH 12.03.2019 Roman Vereš ROVER SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Faktúra 72107/19R Nájom polygraf. Stroja za 1Q 2019 500,00 s DPH 281122011 13.03.2019 Neografia a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 77034/19K2 potraviny 225,12 s DPH 48319K2 06.03.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72108/19R servis kopírka 3/2019 26,88 s DPH 5000861 13.03.2019 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72109/19R vyúčt. Vodné a stočné 31.1-27.2.2019 83,21 s DPH 200517381 13.03.2019 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72110/19R virtuálna knižnica 2/2019 16,56 s DPH 29/2018 13.03.2019 Komensky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka školenie p. Štefanides 60,00 s DPH 14.02.2019 Elektromontaž Martin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štefanides Ján údržbár
Faktúra 72111/19R školenie p. Štefanides 55,20 s DPH 1422019R 14.03.2019 Elektromontaž Martin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 185,00 s DPH 11.03.2019 Tempovit s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Faktúra 77035/19K2 potraviny 184,39 s DPH 57319K2 14.03.2019 Tempovit s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12925

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria