Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Protokol o výslednom poradí zákazky č. 7781 "STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE“ 34 560,00 s DPH 12.03.2021 18.03.2021 do 15 týždňov od podpísania ZoD SOARCH s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Výzva na cenovú ponuku expert kuchár -projekt Interreg s DPH 31.07.2020 11.08.2020 18.09.2020 31.07.2020 SOŠ obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Správa k VO workshop expert -kuchár projekt Interreg, číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Poskytnutie služby expertov pri príprave a dekorovaní jedál 120,00 s DPH 31.07.2020 11.08.2020 18.09.2020 31.07.2020 Jaroslav Ertl, Anton Holomáň Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Správa k VO workshop expert - čašník, servírka, projekt Interreg , číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Poskytnutie služby expertov v príprave pokrmov a nápojov a ich servírovaní pred zrakom hosťa 120,00 s DPH 31.07.2020 11.08.2020 16.09.2020 31.07.2020 PaedDr. Martina Skorušová, MBA, Bc. Jana Kanderová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Výzva na cenovú ponuku -výroba filmov v rámci projektu Interreg 400,00 s DPH 03.09.2020 10.09.2020 16.09.2020 TURIEC FILM, o.z. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Výzva na cenovú ponuku -projekt Interreg, edukácia IT s DPH 29.07.2020 10.08.2020 16.09.2020 29.07.2020 SOŠ obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Výzva na cenovú ponuku - expert čašník,servírka, projekt Interreg s DPH 31.07.2020 11.08.2020 16.09.2020 31.07.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Výzva na cenovú ponuku - ubytovanie - projekt Interreg s DPH 11.08.2020 20.08.2020 16.09.2020 11.08.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Správa k VO aktivita IT - projekt Interreg, číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Edukácia v oblasti IT technológií a nových trendov v odbyte vybraných podnikov cestovného ruchu 120,00 s DPH 29.07.2020 10.08.2020 16.09.2020 29.07.2020 PhDr. Peter Huľo,PhD. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z20202341_Z - projekt Interreg PC a stanice - projekt Interreg 10 590.00 s DPH 07.02.2020 18.03.2020 Pavel Scholtz SOŠ obchodu a služieb Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 PC a stanice - projekt Interreg 11 632.00 s DPH 07.02.2020 12.03.2020 SOŠ obchodu a služieb Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7033172068 stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy 20.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 15.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7033172068 stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy 20.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 15.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7033172068 stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy 20.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 15.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7033172068 stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 15.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3788965055 450000000-7 stavebné práce - kanalizácia 24.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 10.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3788965055 450000000-7 stavebné práce - kanalizácia 24.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 10.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3788965055 450000000-7 stavebné práce - kanalizácia 24.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 10.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z201834159 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby 5 665,83 bez DPH 13.08.2018 16.08.2018 21.08.2018 Martin Gall - MG COMP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z201832810 PC trieda 9 039.17 bez DPH 03.08.2018 09.08.2018 17.08.2018 Martin Gall - MG COMP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13134

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria