Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 32/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 18.05.2018 MIDARO, s.r.o Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy
Faktúra 71155/18M materiál na opravy 33,76 s DPH 5118M 05.11.2018 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3788965055 450000000-7 stavebné práce - kanalizácia 24.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 10.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
Objednávka prečistenie kanalizácii 90,00 s DPH 26.10.2018 Poruchová služba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov
Faktúra 72446/18R prečistenie kanalizácii 85,00 s DPH 5218R 05.11.2018 Poruchová služba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka predplatné časopis,,Manažment pre školy´´ na rok 2019 150,00 s DPH 22.10.2018 Wolters Kluwer SR s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Buociková Eva sekretárka riaditeľky školy
Faktúra 71156/18M predplatné časopis,,Manažment pre školy´´ na rok 2019 149,00 s DPH 24102018M 05.11.2018 Wolters Kluwer SR s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka materiál na opravy 35,00 s DPH 29.10.2018 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov
Objednávka tovar 40,00 s DPH 15.10.2018 Fekollini s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7033172068 stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy 20.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 15.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
Faktúra 75170/18B2 tovar 37,44 s DPH 201018B2 06.11.2018 Fekollini s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka tovar 15,00 s DPH 15.10.2018 Grotto s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Faktúra 75167/18B2 tovar 10,26 s DPH 141018B2 05.11.2018 Grotto s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka tovar 35,00 s DPH 01.10.2018 Fatran s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Faktúra 75168/18B2 tovar 30,64 s DPH 171018B2 05.11.2018 Fatran s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka tovar 115,00 s DPH 05.11.2018 Roman Vereš Rover SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7033172068 stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy 20.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 15.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z201847375 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy s DPH 31.10.2018
Zmluva Priloha 5 k zmluve 30/2017/DV s DPH 30.10.2018 NEOGRAFIA, a.s.
Faktúra 77178/18K2 potraviny 310,55 s DPH 2471018K2 26.10.2018 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12925

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria