Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 72297/20R obsluha nízkotlakovej plynovej kotolne 8/2020 85,00 s DPH 5ku12020 06.08.2020 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka oprava plynových kotlov 430,00 s DPH 01.02.2019 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra 71112/17M pracovná obuv pre žiakov 146,10 s DPH 592017M 22.09.2017 Protetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka pracovná obuv pre žiakov 150,00 s DPH 14.09.2017 Protetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr.
Faktúra 75131/17B2 tovar 85,79 s DPH 18917B2 28.09.2017 Ján Búgel SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka tovar 90,00 s DPH 05.09.2017 Ján Búgel SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr.
Faktúra 77027/19K2 potraviny 28,96 s DPH 24219K2 14.02.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka tovar 40,00 s DPH 14.01.2019 Lirio s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Faktúra 75027/19b2 tovar 35,27 s DPH 25119B2 13.02.2019 Lirio s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76236/17K1 potraviny 90,05 s DPH 267ku12017 27.09.2017 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 95,00 s DPH 22.09.2017 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štanclová Soňa Bc.
Faktúra 72064/19R oprava plynových kotlov 427,60 s DPH 39ku12019 18.02.2019 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71113/17M pracovná obuv pre žiakov 134,10 s DPH 692017M 22.09.2017 Protetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 77142/17K2 potraviny 116,86 s DPH 190917K2 26.09.2017 AG Foods s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 120,00 s DPH 22.09.2017 AG Foods s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Faktúra 76233/17K1 potraviny 127,97 s DPH 266ku12017 26.09.2017 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 130,00 s DPH 22.09.2017 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štanclová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra potraviny 128,00 s DPH 249ku12017 26.09.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 130,00 s DPH 08.09.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Štanclová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra 77139/17K2 potraviny 26,64 s DPH 173917K2 25.09.2017 Sunfood SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11453

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria