Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 77031/18K2 potraviny 39,79 s DPH 27218K2 2017/10-3 16.02.2018 Liptovské včelárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76167/18K1 potraviny 306,55 s DPH 188ku12018 23052018 02.07.2018 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 77117/18K2 potraviny 29,36 s DPH 162618K2 2017/10-3 06.07.2018 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76170/18K1 potraviny 80,70 s DPH 179ku12018 2017/10-3 06.07.2018 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76169/18K1 potraviny 267,84 s DPH 190ku12018 122017 03.07.2018 Salim SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72277/18R servis kopírka 7/2018 26,88 s DPH 5000861 06.07.2018 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72278/18R právne služby 7/2018 100,00 s DPH 82017 06.07.2018 JUDr. Martina Kiseľová SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72276/18R Poplatok za telefóny 6/2018 348,92 s DPH 1155097100 06.07.2018 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71101/18M predplatné mesačNíKA ,,Dobra škola´´ 9/2018-6/2018 122,50 s DPH Stála 2862018 09.07.2018 Nezisková organizácia Dobrá škola SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72282/18R služby CO za6/2018 30,00 s DPH 10415 09.07.2018 Bc. Jana Magdolenová SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72281/18R nájom a náklady 3Q 2018 357,26 s DPH 25031,32,33-01/f/MT 09.07.2018 Fanit s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72280/18R zdravotný dohľad za 2Q 2018 164,16 s DPH 17122014 09.07.2018 zdravotka-PZS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72279/18R vyúčt.tepla za 6/2018 391,50 s DPH 450036 09.07.2018 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76171/18K1 potraviny 209,75 s DPH 191ku12018 23052018 06.07.2018 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76168/18K1 potraviny 93,60 s DPH 189ku12018 422017 02.07.2018 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71100/18M náradie do telocvične 366,00 s DPH 1972018M 03.07.2018 FITplanet s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 75,00 s DPH 14.06.2018 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc.
Faktúra 72273/18R strava MOV+žiaci 6/2018 38,43 s DPH 30082017 03.07.2018 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72274/18R servis kopírka za 6/2018 136,22 s DPH 42002 03.07.2018 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72275/18R kontrola plynovej kotolne 7/2018 56,40 s DPH 9ku12018 03.07.2018 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11453

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria