Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 8117393013 Tovary - robot univerzálny 4 200.00 bez DPH 09.03.2017 15.03.2017 15.03.2017 Gastro Global s.r.o. SOŠOS, Martin
Faktúra 78054/19c potraviny 190,08 s DPH 224ku12019,442019c,2171119K2 26.11.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 75,00 s DPH 06.11.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Objednávka potraviny 48,00 s DPH 05.11.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Faktúra 72016/20R vyučtov. el. energie 1.1.-31.12.2019 56,64 s DPH 6213789 17.01.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72015/20R vyučtov. el. energie 1.1.-31.12.2019 221,87 s DPH 6214029 17.01.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva Z201832810_Z 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby 10 847.00 s DPH 09.08.2018 Martin Gall - MG COMP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Guráňová Slavomíra Ing. riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z201834159 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby 5 665,83 bez DPH 13.08.2018 16.08.2018 21.08.2018 Martin Gall - MG COMP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
Zmluva Z201834159_Z 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby 6 799.00 s DPH 16.08.2018 Martin Gall - MG COMP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Guráňová Slavomíra Ing. riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 39711360-0 - Rúry (na pečenie); 60000000-8 - Dopravné služby 3 475.00 bez DPH 17.08.2018 22.08.2018 Gastro Vrábeľ s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3788965055 450000000-7 stavebné práce - kanalizácia 24.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 10.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3788965055 450000000-7 stavebné práce - kanalizácia 24.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 10.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3788965055 450000000-7 stavebné práce - kanalizácia 24.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 10.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
Faktúra 72099/19R A2 aktualizácia ISM s podporou 55,00 s DPH 2012168 05.03.2019 Ventus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72094/17R A2 aktualizácia ISM s podporou 1Q 2017 53,89 s DPH 2012168 06.03.2017 Ventus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72095/18R A2 aktualizácia ISM s podporou 1Q 2018 53,89 s DPH 2012168 05.03.2018 Ventus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72090/20R A2 aktualizácia ISM s podporou 1Q 2020 53,89 s DPH 2012168 02.03.2020 Ventus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72224/17R A2 aktualizácia ISM s podporou 2Q 2017 53,89 s DPH 2012168 01.06.2017 Ventus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72237/18R A2 aktualizácia ISM s podporou 2Q 2018 53,89 s DPH 2012168 07.06.2018 Ventus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72267/19R A2 aktualizácia ISM s podporou 2Q 2019 53,89 s DPH 2012168 04.07.2019 Ventus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11453

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria