Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 3/2020 Zmlua o nájme nebytových priestorov s DPH 16.01.2020 FK Slovan Žabokreky Mgr. Danka Černáková riaditeľka
Zmluva 86/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 13.07.2018 Miroslava Stankovianska - Mäso Ľadoveň
Zmluva 30/2017/DV Zmluva o duálnom vzdelávaní - prílohy s DPH 27.09.2019 NEOGRAFIA, a.s.
Zmluva Prílohy - YETI s DPH 16.09.2019
Zmluva 35/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 20.09.2019 FESTTY
Zmluva 34/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania - dodatok 1 s DPH 27.09.2019 Obchodná akadémia Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na ponuku - prvá aktivita - projekt Interreg 360,00 s DPH 04.03.2020 11.03.2020 17.04.2020
Zmluva 33/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania - dodatok 2 s DPH 01.10.2019 Špeciálna základná škola
Zmluva Konica Minolta - prenájom - dodatok 1 s DPH 25.09.2019 Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Faktúra 77136/17K2 potraviny 122,21 s DPH 186917K2 22.09.2017 Seviti s.r.o.
Zmluva Priloha 5 k zmluve 30/2017/DV s DPH 30.10.2018 NEOGRAFIA, a.s.
Zmluva 82/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 13.07.2018 NEOGRAFIA, a.s.
Zmluva 1-2020-0546 Zmluva o dodávke a odbere tepla - príloha s DPH 01.08.2019 Martinská teplárenská, a.s.
Zmluva 1-2020-0046 Zmluva o dodávke a odbere tepla - príloha s DPH 01.08.2019 Martinská teplárenská, a.s.
Zmluva 19/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02.08.2019 MIDARO ECONOMY s.r.o.
Zmluva 91/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 04.09.2018 Odborné učilište
Zmluva 73/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 14.06.2018 TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s., hotel Patria
Zmluva Licenčná zmluva s DPH 20.08.2018 KROS, a.s.
Zmluva Dohoda - rekapitulácie preddavkových platieb s DPH 20.12.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.
Zmluva Dodatok 1/2018 ku Kúpnej zmluve s DPH 19.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11063

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria