Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 45/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 30.10.2019 MIDARO ECONOMY s.r.o.
Zmluva 34/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 03.09.2019 Tlačiareň P+M, s.r.o
Zmluva 79/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 13.07.2018 Hotel Bystrička, s.r.o.
Zmluva 84/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 13.07.2018 Tlačiaren P+M
Zmluva 77/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 03.07.2018 Hotel Turiec, a.s.
Zmluva 78/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 13.07.2018 Hotel Turiec, a.s.
Zmluva 26/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 29.08.2019 Penzión Čierna pani
Zmluva 29/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 28.08.2019 Nam vam Nguyen
Zmluva 31/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 03.09.2019 NEOGRAFIA, a.s.
Zmluva 33/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 02.09.2019 TESCO STORES a.s.
Zmluva Zmluva 001/2016/HR-DV - príloha 2 s DPH 10.09.2019 ECCO
Zmluva 2/2017/14 Dodatok 1 s DPH 26.06.2018 Victoria Group, s.r.o.
VO: Podlimitná zákazka 4686400014 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy 16 000.00 bez DPH
zadavanie_zakazky_4686400014_obilniny.pdf

vysledne_poradie_zakazky_4686400014.pdf
užšia súťaž 30.06.2016 07.07.2016 30.06.2016 Fatra TIP s.r.o.
Zmluva 37/2019 Dohoda s DPH 02.09.2019 Školská jedáleň
Zmluva 36/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 03.09.2019 Hotel Bystrička, s.r.o
Zmluva 35/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania - dodatok 2 s DPH 01.09.2019 Odborné učilište
Zmluva 38/2019 Dohoda s DPH 02.09.2019 Školská jedáleň
VO: Súhrnná správa III. štvrťrok 2018 Tovary s DPH 15.10.2018
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany" s DPH 01.05.2019 CO-COMPANY s.r.o
Zmluva 14-DV/2019 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 15.04.2019 Servis Gastro, s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11453

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria