Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 32/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 18.05.2018 MIDARO, s.r.o Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy
Zmluva 50/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 11.12.2019 Jancková, Migrová
Zmluva 2/2020 nájom garáž 263,04 s DPH 02.01.2020 p. Jokl Mgr. Danka Černáková riaditeľka
Zmluva 1/2020 nájom garáž 263,04 s DPH 02.01.2020 p. Fabian Mgr. Danka Černáková riaditeľka
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za IV.štvrťrok 2019 s DPH 15.01.2020
Zmluva Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlky s DPH 20.12.2019 Stredoslovenská energetika a.s.
Zmluva Zmluva o dodávke plynu s DPH 17.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Zmluva 51/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 18.12.2019 Lukostrelecký klub Turiec, o.z.
Zmluva 1/2019 Rámcová dohoda s DPH 16.12.2019 Fatra TIP s.r.o.
Zmluva Zmluva o praktickom vyučovaní 34/2019 - dodatok 1 s DPH 30.01.2020
Zmluva 48/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 19.11.2019 MIDARO EDUCATION s.r.o
Zmluva 47/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 14.10.2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb
Zmluva 46/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 05.11.2019 Lukostrelecký klub Turiec, o.z.
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 07.11.2019 Slovak Telekom, a.s.
Zmluva 30/2017/DV Zmluva o duálnom vzdelávaní - prílohy s DPH 27.09.2019 NEOGRAFIA, a.s.
Zmluva 45/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 30.10.2019 MIDARO ECONOMY s.r.o.
Zmluva 24/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 27.08.2019 Zámok Vígľaš s.r.o
Zmluva 3/2020 Zmlua o nájme nebytových priestorov s DPH 16.01.2020 FK Slovan Žabokreky Mgr. Danka Černáková riaditeľka
Zmluva 27/2019 Zmluva o praktickom vyučovaní - dodatok 1 s DPH 30.01.2020
Zmluva Zmluva o stravovaní s DPH 02.09.2019 Compass Group Slovakia s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12925

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria