Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Objednávka potraviny 555,00 s DPH Z201847208_Z 14.11.2018 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra 71169/18M čistiace potreby 265,74 s DPH 580/2017/OSM 16.11.2018 Banchem s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka pracovná obuv a odev pre zamestnancov 60,00 s DPH 06.11.2018 SCHIPRO SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Objednávka pracovná obuv a odev pre zamestnancov 70,00 s DPH 06.11.2018 SCHIPRO SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Objednávka potraviny 295,00 s DPH 13.11.2018 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Objednávka potraviny 25,00 s DPH 2017/10-3 29.10.2018 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Objednávka potraviny 705,00 s DPH 23052018 14.11.2018 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Objednávka potraviny 200,00 s DPH 13.11.2018 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra 72472/18R nájom parkovisko 11/2018 149,92 s DPH 12009 19.11.2018 Mária Kročková SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 65,00 s DPH 2017/10-3 02.11.2018 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Objednávka potraviny 340,00 s DPH 12.11.2018 Salim SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Objednávka tovar 5,00 s DPH 2017/10-3 05.11.2018 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Zmluva Zmluv o združenej dodávke elektriny s DPH 22.11.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy
Zmluva Dodatok GDPR s DPH 01.06.2018 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov
Faktúra servis kopírka 11/2018 145,97 s DPH 5000861 21.11.2018 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 145,00 s DPH Z201847208_Z 20.11.2018 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Objednávka čistiace potreby 310,00 s DPH 580/2017/OSM 09.11.2018 Banchem s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Faktúra 72469/18R Poist. majetku r 2018, refaktúr.,pois.maj. 1 623,78 s DPH 0808014800 19.11.2018 Žilinský samosprávny kraj SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 45,00 s DPH Z201847208_Z 16.11.2018 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12925

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria