Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Objednávka suroviny 45,00 s DPH 18.05.2018 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-spoloč. Stravovanie
Objednávka potraviny 85,00 s DPH 122017 25.05.2018 Salim SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc.
Objednávka potraviny 260,00 s DPH 122017 25.05.2018 Salim SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc.
Objednávka potraviny 225,00 s DPH 42017 25.05.2018 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc.
Objednávka potraviny 30,00 s DPH 42017 24.05.2018 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan
Objednávka potraviny 125,00 s DPH 422017 28.05.2018 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan
Objednávka potraviny 65,00 s DPH 122017 25.05.2018 Salim SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan
Faktúra 72218/18R nájom rohoží 23.4-20.5.2018 K1 15,60 s DPH 222018 28.05.2018 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72219/18R nájom rohoží 23.4-20.5.2018 škola 31,20 s DPH 23517 28.05.2018 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva 70/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 28.05.2018 Henkel Slovensko, s.r.o.
Zmluva 29/2018 Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 27.04.2018 KOMENSKY, s.r.o SOŠ obchodu a služieb Martin Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy
Zmluva 57/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 21.05.2018 FAMIG PRO, s.r.o
Zmluva 39/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 17.05.2018 SOTEKO s.r.o.
Objednávka suroviny 120,00 s DPH 05.05.2018 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-spoloč. Stravovanie
Objednávka potraviny 125,00 s DPH 22.05.2018 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Zmluva 54/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 14.05.2018 Corex Servis, s.r.o
Objednávka potraviny 25,00 s DPH 10.05.2018 Sunfood SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Objednávka potraviny 130,00 s DPH 422017 23.05.2018 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Objednávka materiál na opravy 100,00 s DPH 16.05.2018 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11063

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria