Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Zmluva 46/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 05.11.2019 Lukostrelecký klub Turiec, o.z.
Objednávka potraviny 65,00 s DPH 31.01.2018 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Objednávka potraviny 100,00 s DPH 09.02.2018 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Objednávka suroviny 60,00 s DPH 09.02.2018 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-spoloč. Stravovanie
Objednávka tovar 105,00 s DPH 26.02.2018 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Objednávka tovar 70,00 s DPH 01.02.2018 Ján Búgel SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Objednávka tovar 20,00 s DPH 18.10.2019 Fekollini s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Objednávka tovar 10,00 s DPH 2017/10-3 12.02.2018 Liptovské včelárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Objednávka potraviny 75,00 s DPH 2017/10-3 09.02.2018 Liptovské včelárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra 72072/18R poplatok za mobil p.Guráňová 31,28 s DPH 16816 27.02.2018 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72071/18R nájom parkovisko 2/2018 149,92 s DPH 12009 27.02.2018 Mária Kročková SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 07.11.2019 Slovak Telekom, a.s.
Objednávka tovar 25,00 s DPH 05.02.2018 Fatran s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Objednávka tovar 40,00 s DPH 05.02.2018 Fekollini s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Objednávka tovar 20,00 s DPH 11.10.2019 Fekollini s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Objednávka tovar 170,00 s DPH 12.02.2018 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Zmluva 47/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 14.10.2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb
Objednávka spotreb. Mat. na opravy 185,00 s DPH 22.02.2018 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov
Objednávka kancelárske potreby 125,00 s DPH 20.02.2018 Tibor Varga TSV Papier SOŠ obchodu a služieb Martin Faťolova Jolana účtovníčka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11453

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria